Üdvözöljük a

Rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
23
2425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

Az agrárminiszter 34/2018. (XII.3.) AM rendelete az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről

 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 79.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. §        (1) E rendelet hatálya az élelmiszer-előállítási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozásra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a feldolgozatlan termékek termelésével kapcsolatos tevékenységre és az azt folytató élelmiszer-vállalkozásra;

b) az élelmiszer és a vendéglátó-ipari termék szállítására, valamint a szállítást végző élelmiszer-vállalkozásra;

c) az  alacsony élelmiszerbiztonsági kockázatú, hűtést nem igénylő élelmiszer csomagolására és az  alacsony élelmiszerbiztonsági kockázatú, hűtést nem igénylő csomagolt élelmiszerek raktározására, valamint az ezeket folytató élelmiszer-vállalkozásra;

d) a  kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben szabályozott tevékenységre és az ott meghatározott kistermelőkre;

e) azon tevékenységekre és az  azt folytató élelmiszer-vállalkozásokra, amelyek az  egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Mellékletének 3. Kiskereskedelem (vendéglátás) pontjában kerültek szabályozásra.

2. §        (1) E rendelet alkalmazásában

1. dúsított élelmiszer: a  vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, vitamint, ásványi anyagot, illetve táplálkozási vagy fiziológiai hatással rendelkező egyéb anyagot tartalmazó élelmiszer;

2. élelmiszer-biztonsági szaktudás: az  általános és az  adott szakterületre vonatkozó munkahelyi, személyi és élelmiszerhigiéniai követelmények, valamint a  HACCP elvein alapuló élelmiszerbiztonsági ismeretek tudása és alkalmazása;

3. intézkedésre feljogosított felelős személy: az  az élelmiszerbiztonsági szaktudással is rendelkező természetes személy, aki

a) az  élelmiszer-előállítási tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy más, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,

b) élelmiszer-előállítást végez, vagy annak szakmai tevékenységét közvetlenül irányítja, és

c) folyamatosan jelen van a  helyszínen az  élelmiszer-előállítási tevékenység alatt, továbbá közvetlen és azonnali intézkedési jogkörrel rendelkezik az  élelmiszer-előállítással kapcsolatos tevékenység területén;

4. kisvállalkozás: a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv tv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

5. középvállalkozás: a Kkv tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

6. mikrovállalkozás: a Kkv tv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott vállalkozás;

7. szakmai felelős személy: az  az élelmiszer-vállalkozás szakmai tevékenységéért egy személyben felelős élelmiszerbiztonsági szaktudással is rendelkező természetes személy, aki

a) az  élelmiszer-előállítási tevékenységet folytató élelmiszer-vállalkozás tulajdonosa, vagy az élelmiszer-vállalkozással munkaviszonyban vagy más, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, és

b) az élelmiszer-előállítás szakmai irányítója;

8. szakmai tapasztalat: valamely szakmának a  tényleges és jogszerű, az  adott szakmai követelményeknek megfelelő gyakorlása.

(2) Az  (1)  bekezdés 4–6.  pontjában meghatározott vállalkozások szakképesítési feltételeinek meghatározása tekintetében nem kell alkalmazni a Kkv tv. 3. § (4) bekezdését.

3. §        (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 8.  § (1)  bekezdése alapján szükséges élelmiszeripari szakképesítéssel a  szakmai felelős személynek kell rendelkeznie.

(2) Az élelmiszer-előállítást folytató élelmiszer-vállalkozás szakmai felelős személye az lehet, aki

a) a mikrovállalkozás méretű – borászatban ezer hektoliter forgalmat meg nem haladó – élelmiszer-vállalkozás esetében, az adott szakmai tevékenységhez kötötten

aa) legalább az  1.  mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel vagy rész-szakképesítéssel vagy

ab) igazoltan az  adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 5 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

b) a kisvállalkozás méretű – borászatban ezer hektoliter forgalmat meghaladó – élelmiszer-vállalkozás esetében, az adott szakmai tevékenységhez kötötten

ba) legalább a  2.  mellékletben meghatározott élelmiszeripari szakképesítéssel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

bb) igazoltan az  adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 3 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

c) a  mikro- és kisvállalkozás méretű, a  TEÁOR 10.8302, 10.8303 besorolási számú gyógytea-feldolgozás tevékenység esetén az  1. és a  2.  mellékletben meghatározott gyógynövényalkalmazási szakember szakképzettséggel és igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 1 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

d) a középvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében

da) legalább a  3.  mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú alapképzésben megszerzett szakképzettséggel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

db) igazoltan az  adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

e) a középvállalkozásoknál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás esetében

ea) legalább a  4.  mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

eb) igazoltan az  adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

f) a középvállalkozás és a középvállalkozásoknál nagyobb méretű, a TEÁOR 10.8302, 10.8303 besorolási számú gyógytea-feldolgozás tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozás esetében

fa) legalább a  3., 4. vagy az  5.  mellékletben meghatározott szakképzettséggel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és        

fb) igazoltan az  adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 1 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal;

g) a vállalkozás méretétől függetlenül

ga) az étrend-kiegészítő gyártás,

gb) az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek gyártása,

gc) az élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártása vagy

gd) a dúsított élelmiszerek gyártása esetében legalább az  5.  mellékletben meghatározott szakirányú felsőfokú mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel és igazoltan az  adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(3) Ha a  mikro- és kisvállalkozás méretű vállalkozás, az  1. és 2.  mellékletben nem szereplő TEÁOR 10.89 besorolási számú, egyéb élelmiszer gyártása tevékenységet végez, a szakmai felelős személy az lehet, aki rendelkezik

a) az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OKJ rendelet) 1.  mellékletében meghatározott 34-es szám szintű, az 541-es számú élelmiszergyártás tanulmányi szakterületen megszerzett középfokú szakképesítéssel vagy

b) igazoltan az adott tevékenység szerinti besorolási körben megszerzett legalább 5 éves, az adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal.

(4) Ha az élelmiszer-vállalkozás

a) több élelmiszer-előállítási tevékenységet folytat vagy

b) több élelmiszer-előállító telephellyel rendelkezik, akkor az élelmiszer-vállalkozás az azonos szakágazati tevékenységekhez alkalmazhat egy szakmai felelős személyt.

(5) Az  élelmiszer-vállalkozás méret alapján történő besorolása esetén – a  szakmai felelős személy minimális képesítésének meghatározásakor – a vállalkozásnál az azonos szakágazati tevékenységet végzőket kell figyelembe venni és összegezni.

 

4. §        (1) Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges, az Éltv. 22. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelménynek való megfelelés érdekében, az  élelmiszer-előállítást végző élelmiszer-vállalkozó kijelöli – többműszakos munkarend esetén műszakonkénti bontásban – azt az intézkedésre feljogosított felelős személyt, aki

a) a  mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás esetében, igazoltan az  adott tevékenységi körben –  a  gyógytea-feldolgozás tevékenység esetét kivéve – megszerzett legalább 5 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal és legalább alapfokú iskolai végzettséggel,

b) a kisvállalkozás, a középvállalkozás és a középvállalkozásnál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás – kivéve a gyógytea-feldolgozás tevékenység – esetében

ba) legalább a  2.  mellékletben felsorolt, az  adott tevékenységhez kötött szakképesítéssel vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel és

bb) igazoltan az  adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalattal,

c) a  vállalkozás méretétől függetlenül az  étrend-kiegészítő gyártást, az  anyatej-helyettesítő és anyatejkiegészítő tápszerek, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek gyártását, az  élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártását, a  dúsított élelmiszerek gyártását, a gyógytea-feldolgozást folytató élelmiszer-vállalkozás esetében legalább az OKJ rendelet 1. mellékletében meghatározott,

ca) az 54-es és 55-ös szintű, az 541-es számú élelmiszergyártás tanulmányi szakterületen megszerzett középfokú szakképesítéssel,

cb) az  55-ös szintű, az  524-es számú vegyipar tanulmányi szakterületen 05 sorszámmal jelölt gyógyszeripari szaktechnikus szakképesítéssel,

cc) az  54-es szintű 524-es számú vegyipar tanulmányi szakterületen 03 sorszámmal jelölt vegyész technikus szakképesítéssel vagy

cd) a  34-es szintű 524-es számú vegyipar tanulmányi szakterületen 01 sorszámmal jelölt gyógyszerkészítmény-gyártó szakképesítéssel és igazoltan az adott tevékenységi körben megszerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(2) A  szakmai felelős személy és az  intézkedésre feljogosított felelős személy azonos lehet, ha a  3.  és 4.  § által előírt feltételeknek egyaránt megfelel.

5. § A 3.  és 4.  § által előírt, az  adott szakiránynak megfelelő szakmai tapasztalatot a  szakmai felelős személynek és az intézkedésre feljogosított felelős személynek munkaszerződésben meghatározott munkakörrel és a munkakörbe tartozó feladatok leírásával, vagy más hitelt érdemlő módon, okirattal kell igazolnia.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

7. §        (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett, azonos feltételekkel bíró szakképesítéseket, illetve szakirányú felsőfokú szakképzettséget vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséget vagy honosított bizonyítványt az e rendelet hatálybalépését követően szerzett szakképesítéssel, szakirányú felsőfokú alapképzésben és mesterképzésben megszerzett szakképzettséggel, szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni, ha az  adott rész- és szakképesítés, illetve szakképzettség szakmai követelményei megfelelnek az 1–5. mellékletben foglalt feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak való megfelelést

a) a kiadott szakképesítés tekintetében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

b) a mesterképzés tekintetében a Nemzeti Agárgazdasági Kamara,

c) a cukrászmester esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

d) a megszerzett szakirányú felsőfokú szakképzettség tekintetében az oklevelet kiállító intézmény vagy annak jogutódja,

e) a  külföldön megszerzett szakképesítések vagy képzettségek tekintetében az  annak elismerésére vagy honosítására jogosult intézmény adja ki.

8. § Ez a  rendelet a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

9. § Hatályát veszti az  élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. (V.s31.) VM rendelet.

 

  1. melléklet a 34/2018. (XII.3.) AM rendelethez

A mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés, szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség vagy rész-szakképesítés

 

 

A

B

C

D

1.

Tevékenység szerinti besorolás

TEÁOR '08

Szakképesítés / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

Rész-szakképesítés

2.

Hús- és baromfiipari termékgyártás

10.11, 10.12, 10.13, 10.20

húsipari termékgyártó, speciális állatfeldolgozó

húskészítménygyártó, baromfifeldolgozó

3.

Halfeldolgozás

halfeldolgozó

4.

Zöldségfeldolgozás

10.31, 10.32, 10.39

tartósítóipari szakmunkás

zöldségfeldolgozó, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, konzervgyártó, savanyító

5.

Gyümölcsfeldolgozás

gyümölcsfeldolgozó, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, konzervgyártó

6.

Tartósítóipari termékgyártás

10.85

tartósítóipari szakmunkás

-

7.

Hőelvonással tartósított termékgyártás

hűtőipari munkás

8.

Fűszer, ételízesítő gyártás

10.84

 

zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, növényi olaj gyártó

9.

Növényi olaj gyártása

10.41, 10.42 10

10.

Friss- és tartós tejipari-termékek gyártása

10.51, 10.52

tejipari szakmunkás

tejtermékgyártó, friss és tartós tejtermék gyártója

11.

Sajt és sajtkészítmények gyártása

sajtkészítő

12.

Friss pékáru és tartósított lisztes áru gyártása

10.71, 10.72

cukrász, édesipari termékgyártó, pék, pék-cukrász

-

13.

Mézeskalács-készítés

10.72

mézeskalács-készítő

14.

Száraztésztafélék gyártása

10.73

száraztésztagyártó

15.

Keksz- és ostyagyártás

10.72

keksz- és ostyagyártó

16.

Édesipari termék gyártása

10.82

cukrász, édesipari termékgyártó

csokoládétermék-gyártó

17.

Cukorkagyártás

cukorkagyártó

18.

Tea-, kávéfeldolgozás

10.8301

kávé- és pótkávégyártó

19.

Gyógytea-feldolgozás

10.8302, 10.8303

gyógynövényalkalmazási szakember

-

20.

Ecetgyártás

10.84

erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

ecetgyártó

21.

Élesztőgyártás

10.89

élesztő gyártó

22.

Keményítőgyártás

10.62

keményítő gyártó

23.

Sörgyártás

11.05, 11.06

sörgyártó

24.

Pálinka és szeszesital-gyártás

11.01

szesz- és szeszesital-gyártó, gyümölcspálinka-gyártó

25.

Szikvízgyártás

11.07

szikvízgyártó, üdítőital-ipari termékgyártó, üdítőital- és ásványvízgyártó

26.

Üdítőital-, ásványvízgyártás

27.

Borászati termékgyártás

11.02, 11.03, 11.04

szőlész-borász

borász

28.

Pincészet vincellér

vincellér

29.

Malomipari termékgyártás

10.61

molnár

-

 

 

 

 

  1. melléklet a 34/2018. (XII.3.) AM rendelethez

A kisvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

 

 

A

B

C

1.

Tevékenység szerinti besorolás

TEÁOR '08

Szakképesítés / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

2.

Hús- és baromfiipari termékgyártás

10.11, 10.12, 10.13, 10.20

hús- és baromfiipari szaktechnikus

3.

Halfeldolgozás

4.

Zöldségfeldolgozás

10.31, 10.32, 10.39

tartósítóipari szakmunkás

5.

Gyümölcsfeldolgozás

6.

Tartósítóipari termékgyártás

10.85

tartósítóipari szaktechnikus

7.

Hőelvonással tartósított termékgyártás

8.

Fűszer, ételízesítő gyártás

10.84

tartósítóipari szakmunkás, tartósítóipari termékgyártó

9.

Növényi olaj gyártása

10.41, 10.42 10

10.

Friss- és tartós tejipari-termékek gyártása

10.51, 10.52

tejipari szaktechnikus, tej- és tejtermékgyártó mester

11.

Sajt és sajtkészítmények gyártása

12.

Friss pékáru és tartósított lisztes áru gyártása

10.71, 10.72

sütő- és cukrászipari szaktechnikus, pék- vagy cukrászmester

13.

Mézeskalács-készítés

10.72

cukrász, cukrászmester, édesipari termékgyártó, pék-cukrász

14.

Száraztésztafélék gyártása

10.73

15.

Keksz- és ostyagyártás

10.72

16.

Édesipari termék gyártása

10.82

17.

Cukorkagyártás

cukrász, cukrászmester, édesipari termékgyártó, csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szaktanácsadó

18.

Tea-, kávéfeldolgozás

10.8301

19.

Cukoripari termékgyártás

10.81

cukor- és édesipari szaktechnikus, cukoripari mester

20.

Gyógytea-feldolgozás

10.8302, 10.8303

gyógynövényalkalmazási szakember, gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakember, gyógynövényismereti szakreferens, gyógynövénytermesztő szakember

21.

Ecetgyártás

10.84

erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

22.

Élesztőgyártás

10.89

23.

Keményítőgyártás

10.62

24.

Sörgyártás

11.05, 11.06

erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó, sörfőző mester szaktanácsadó

25.

Pálinka és szeszesital-gyártás

11.01

erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó, pálinkamester szaktanácsadó

26.

Szikvízgyártás

11.07

erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

27.

Üdítőital-, ásványvízgyártás

28.

Borászati termékgyártás

11.02, 11.03, 11.04

szőlész-borász

29.

Pincészet vincellér

30.

Malomipari termékgyártás

10.61

molnár

 

 

 

 

  1. melléklet a 34/2018. (XII.3.) AM rendelethez

A középvállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt, felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú végzettségi szinten vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

 

 

A

1.

Szakképzettség / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

2.

biológus

3.

biomérnök

4.

csokoládé-, kávé-, teakészítő mester szakmérnök*

5.

élelmiszermérnök

6.

felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens**

7.

gyógynövényalkalmazási szakmérnök***

8.

gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök***

9.

gyógynövénytermesztő szakmérnök***

10.

kertészmérnök

11.

pálinkamester szakmérnök****

12.

sörfőző mester szakmérnök*****

13.

szőlész-borász mérnök**

14.

vegyész

15.

vegyészmérnök

 

Megjegyzés:

* kizárólag csokoládé-, kávé-, teafeldolgozás tevékenység esetén

** kizárólag borászati termékgyártás és pincészet tevékenység esetén

*** kizárólag gyógy- és fűszernövény, teafeldolgozás tevékenység esetén

**** kizárólag pálinka- és szeszesital-gyártás tevékenység esetén

***** kizárólag sörgyártás tevékenység esetén

 

 

 

 

  1. melléklet a 34/2018. (XII.3.) AM rendelethez

A középvállalkozásoknál nagyobb méretű élelmiszer-vállalkozás élelmiszer-előállítási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú végzettségi szinten vagy szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

 

A

1.

Szakképzettség / Szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettség

2.

gyógy- és fűszernövény-termesztő és -feldolgozó szakmérnök***

3.

gyógynövényalkalmazási szakmérnök***

4.

gyógynövénytermesztő szakmérnök***

5.

okleveles agrármérnök

6.

okleveles állatorvos doktor*

7.

okleveles biológus

8.

okleveles biomérnök

9.

okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

10.

okleveles élelmiszermérnök

11.

okleveles gyógyszerész

12.

okleveles gyógyszervegyész-mérnök

13.

okleveles kertészmérnök

14.

okleveles szőlész-borász mérnök**

15.

okleveles vegyész

16.

okleveles vegyészmérnök

 

 

Megjegyzés:

* kizárólag hús- és baromfiipari, tejipari tevékenységek és halfeldolgozás esetén

** kizárólag borászati termékgyártás és pincészet tevékenység esetén

*** kizárólag gyógy- és fűszernövény, teafeldolgozás tevékenység esetén

 

 

 

 

  1. melléklet a 34/2018. (XII.3.) AM rendelethez

Az étrend-kiegészítő gyártás, az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, a testtömegszabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, az élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártása, illetve a dúsított élelmiszerek, a gyógytea-feldolgozás gyártási tevékenysége esetén a szakmai felelős személy számára minimálisan előírt felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú végzettségi szinten megszerzett szakképzettség

 

 

A

B

C

1.

Tevékenység szerinti besorolás

TEÁOR '08

Szakképzettség

2.

Étrend-kiegészítő gyártás

10.8601, 10.8902

középiskolai biológia–kémia tanár, okleveles agrármérnök, okleveles biológus, okleveles biomérnök, okleveles egészségügyi mérnök, okleveles élelmiszermérnök, okleveles gyógyszerész, okleveles gyógyszervegyész-mérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles orvosdoktor, okleveles táplálkozástudományi szakember, okleveles vegyész, okleveles vegyészmérnök

3.

Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek gyártása

10.8601, 10.8902

4.

Élelmiszer-adalékanyag, -aroma, -enzim gyártás

10.8902

5.

Dúsított élelmiszerek gyártása adott élelmiszerfeldolgozási tevékenység

adott élelmiszerfeldolgozási tevékenység

6.

Gyógytea-feldolgozás

10.8302, 10.8303

 

(MK 2018/190. szám)