Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. szeptember 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
8910111213
14
15161718192021
22232425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. szeptember 01-30.

Jogszabályváltozások

2015. szeptember 1-30.

 

 

21/2015. (IX.2.) IM rend. a természetes személy adósságrendezési eljárásban az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról (MK 2015/122. szám)

 

234/2015. (IX 4.) Korm. rend. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről (MK 2015/123. szám)

 

235/2015. (IX.4.) Korm. rend. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról (MK 2015/123. szám)

 

236/2015. (IX.4.) Korm. rend. a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/123. szám)

 

238/2015. (IX.4.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről (MK 2015/123. szám)

 

239/2015. (IX.4.) Korm. rend. a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/123. szám)

 

23/2015. (IX.4.) NGM rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/123. szám)

 

1567/2015. (IX.4.) Korm. hat. az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról (MK 2015/123. szám)

 

1568/2015. (IX.4.) Korm. hat. a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséhez kapcsolódó kormányhatározatok felülvizsgálatáról (MK 2015/123. szám)

 

2015. évi CXLI. tv. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (MK 2015/124. szám)

 

51/2015. (IX.7.) FM rend. a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről (MK 2015/124. szám)

 

242/2015. (IX.8.) Korm. rend. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/125. szám)

 

244/2015. (IX.8.) Korm. rend. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/125. szám)

 

245/2015. (IX.8.) Korm. rend. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/125. szám)

 

 

248/2015. (IX.8.) Korm. rend. egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/125. szám)

 

250/2015. (IX.8.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/125. szám)

 

49/2015. (IX.8.) BM rend. egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/125. szám)

 

254/2015. (IX.10.) Korm. rend. egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/126. szám)

 

255/2015. (IX.10.) Korm. rend. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról (MK 2015/126. szám)

 

257/2015. (IX.10.) Korm. rend. a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/126. szám)

 

258/2015. (IX.10.) Korm. rend. a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/126. szám)

 

259/2015. (IX.10.) Korm. rend. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/126. szám)

 

261/2015. (IX.14.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról

8.§ Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(MK 2015/127. szám)

 

262/2015. (IX.14.) Korm. rend. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/127. szám)

 

265/2015. (IX.14.) Korm. rend. a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2015/127. szám)

 

266/2015. (IX.14.) Korm. rend. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2015/127. szám)

 

267/2015. (IX.14.) Korm. rend. az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2015/127. szám)

 

39/2015. (IX.14.) MvM rend. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosításáról (MK 2015/127. szám)

 

40/2015. (IX.14.) MvM rend. a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről

 

1.§ Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2015. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2490 forint/óra.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon (2015.szeptember 19-én) lép hatályba.

 

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2014. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra

2.

Alapbér {havi 122.000.- Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva}

701

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

110

4.

Foglalkoztatói járulékok:

-          Szociális hozzájárulási adó 27%

-          Szakképzési hozzájárulás 1,5%

 

219

12

5.

Szállásköltség

9

6.

Csoportos személyszállítás

145

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

18

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

465

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

7

14.

Szerszámhasználat

16

15.

Értékcsökkenési leírás

60

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

2

19.

Bankköltség

9

20.

Egyéb szolgáltatás:

-       minőségbiztosítás, környezetvédelem

 

2

21.

Kötelező adók, járulékok:

-          iparűzési adó 2%

-          innovációs járulék 0,3%

 

80

1

22.

Biztosítások

5

23.

1-22. Összesen

2045

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

87,16%

25.

Improduktív órák költsége

(23. sor x 1,00 – 0,8716 = 0,1284)

263

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége

(23. sor x 0,065)

133

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke

(23+25+27. sor összesen x 0,02)

49

30.

Mindösszesen (23+25+27+29. sor)

2490

(MK 2015/127. szám)

 

22/2015. (IX.14.) IM rend. az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó rendeletek módosításáról (MK 2015/127. szám)

 

49/2015. (IX.14.) NFM rend. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26.) GKM rendelet tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról (MK 2015/127. szám)

 

1660/2015. (IX.15.) Korm. hat. a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról (MK 2015/129. szám)

 

76/2015. (IX.16.) ME hat. a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról

A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II.22.) Korm. rendelet 16. §(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az oktatásért felelős miniszter javaslatára –

dr. Dezső Tamást, egyetemi docenst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának volt dékánját a Felsőoktatási Tervezési Testület elnöki teendőinek ellátásával, valamint

dr. Berczik Ábelt, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkárát,

dr. Betlehem Józsefet, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánját, a  Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottságának elnökét, Bihall Tamást, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési alelnökét,

dr. Gálfi Pétert, az  MTA doktorát, a  Szent István Egyetem tudományos rektorhelyettesét, tanszékvezető egyetemi tanárt,

Gergő Józsefet, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állami Vagyonelemek Főosztálya főosztályvezetőjét,

dr. Gyuricza Csabát, az MTA doktorát, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökét,

Hegyesné dr. Vecseri Beátát, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának dékánját, dr. Michaletzky Györgyöt, az  MTA doktorát, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Matematikai Intézetének professzorát,

Vámosi Pétert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökhelyettesét és

dr. Vízkelety Mariannt, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárát a Felsőoktatási Tervezési Testület tagsági teendőinek ellátásával

– 2015. szeptember 1-jei hatállyal, háromévi időtartamra – megbízom.

(MK 2015/130. szám)

 

272/2015. (IX.18.) Korm. rend. a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/132. szám)

 

42/2015. (IX.18.) EMMI rend. a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról (MK 2015/132. szám)

 

55/2015. (IX.18.) FM rend.  Földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről (MK 2015/132. szám)

 

51/2015. (IX.18.) NFM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI.3.) NFM rendelet és a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/132. szám)

 

52/2015. (IX.18.) NFM rend. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X.17.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/132. szám)

 

53/2015. (IX.18.) NFM rend. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X.17.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/132. szám)

 

275/2015. (IX.21.) Korm. rend. az állami vezetői juttatásokról (MK 2015/134. szám)

 

276/2015. (IX.21.) Korm. rend. az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásairól, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/134. szám)

 

1667/2015. (IX.21.) Korm. hat. az állami rezsicsökkentés megvalósításához szükséges intézkedésekről (MK 2015/134. szám)

 

277/2015. (IX.22.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/135. szám)

 

278/2015. (IX.22.) Korm. rend. a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/135. szám)

 

279/2015. (IX.22.) Korm. rend. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet, valamint a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/135. szám)

 

280/2015. (IX.22.) Korm. rend. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/135. szám)

 

36/2015. (IX.24.) MNB rend. az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről (MK 2015/137. szám)

 

37/2015. (IX.24.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI.27.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/137. szám)

 

52/2015. (IX.24.) BM rend. egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben szükséges módosításáról (MK 2015/137. szám)

 

53/2015. (IX.24.) BM rend. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről (MK 2015/137. szám)

 

56/2015. (IX.24.) FM rend. a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/137. szám)

 

57/2015. (IX.24.) FM rend. a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról (MK 2015/137. szám)

 

58/2015. (IX.24.) FM rend. a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/137. szám)

 

43/2015. (IX.25.) EMMI rend. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/138. szám)

 

25/2015. (IX.28.) NGM rend. a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól (MK 2015/139. szám)

 

26/2015. (IX.28.) NGM rend. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról

1.§ Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés (a  továbbiakban: automata berendezés) üzemeltetője az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/D. §-ában foglalt esetekben és módon köteles az állami adóhatóság erre a  célra rendszeresített formanyomtatványán elektronikusan bejelenteni (a  továbbiakban: bejelentés) az automata berendezés] „e) gyártási számát, vagy ha az  nem áll rendelkezésre, az  üzemeltető saját nyilvántartásában szereplő egyedileg meghatározott azonosító számát,”

(MK 2015/139. szám)

 

59/2015. (IX.29.) FM rend. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII.28.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/140. szám)