Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2018. március 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2018. március 01-31.

Jogszabályváltozások

2018. március 01-31.

 

2018. évi II. tv. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (MK 2018/29. szám)

 

2018. évi IV. tv. a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról (MK 2018/29. szám)

 

6/2018. (III.1.) NGM rend. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet módosításáról (MK 2018/29. szám)

 

6/2018. (III.5.) BM rend. az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról (MK 2018/31. szám)

 

34/2018. (III.7.) Korm. rend. a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról (MK 2018/32. szám)

 

35/2018. (III.7.) Korm. rend. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/32. szám)

 

37/2018. (III.8.) Korm. rend. az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről (MK 2018/33. szám)

 

38/2018. (III.8.) Korm. rend. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/33. szám)

 

1072/2018. (III.9.) Korm. hat. a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2018/34. szám)

 

39/2018. (III.12.) Korm. rend. a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről (MK 2018/35. szám)

 

5/2018. (III.12.) MvM rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII.29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet (MK 2018/35. szám)

 

40/2018. (III.13.) Korm. rend. a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás kihirdetéséről (MK 2018/36. szám)

 

1079/2018. (III.13.) Korm. hat. az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018–2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról (MK 2018/36. szám)

 

6/2018. (III.14.) FM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet módosításáról (MK 2018/37. szám)

 

20/2018. (III.14.) ME hat. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről (MK 2018/37. szám)

 

45/2018. (III.19.) Korm. rend. az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről (MK 2018/38. szám)

 

47/2018. (III.19.) Korm. rend. a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/38. szám)

 

48/2018. (III.19.) Korm. rend. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/38. szám)

 

49/2018. (III.19.) Korm. rend. a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI.8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/38. szám)

 

50/2018. (III.19.) Korm. rend. a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII.11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/38. szám)

 

7/2018. (III.19.) NGM rend. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX.2.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/38. szám)

 

1123/2018. (III.19.) Korm. hat. az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú („Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról (MK 2018/38. szám)

 

8/2018. (III.19.) NGM rend. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól (MK 2018/39. szám)

 

54/2018. (III.20.) Korm. rend. a Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2018/41. szám)

 

55/2018. (III.23.) Korm. rend. a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról (MK 2018/42. szám)

 

9/2018. (III.23.) MNB rend. adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (MK 2018/42. szám)

 

7/2018. (III.23.) IM rend. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet módosításáról (MK 2018/42. szám)

 

57/2018. (III.26.) Korm. rend. a Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2018/43. szám)

 

59/2018. (III.26.) Korm. rend. egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/43. szám)

 

1140/2018. (III.26.) Korm. hat. a miskolci „Y híd” megvalósításáról (MK 2018/43. szám)

 

1148/2018. (III.26.) Korm. hat. a Hernádnémeti nagyközség külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról (MK 2018/43. szám)

 

10/2018. (III.27.) MNB rend. a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének szabályozásáról (MK 2018/44. szám)

 

12/2018. (III.27.) EMMI rend. egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő és egyéb módosításáról (MK 2018/44. szám)

 

1166/2018. (III.27.) Korm. hat. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról (MK 2018/44. szám)

 

62/2018. (III.28.) Korm. rend. az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2018/45. szám)

 

8/2018. (III.28.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2018/45. szám)

 

1/2018. (III.29.) MEKH rend. a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII.25.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/46. szám)