Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. február 01-28.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. február 01-28.

Jogszabályváltozások

2017. február 01-28.

 

 

17/2017. (II.1.) Korm. rend. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról (MK 2017/13. szám)

 

1036/2017. (II.1.) Korm. hat. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2017/14. szám)

 

20/2017. (II.2.) Korm. rend. a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/15. szám)

 

21/2017. (II. 2.) Korm. rend. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II.21.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/15. szám)

 

1039/2017. (II.2.) Korm. hat. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról (MK 2017/15. szám)

 

23/2017. (II.3.) Korm. rend. a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról (MK 2017/16. szám)

 

24/2017. (II.3.) Korm. rend. egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról (MK 2017/16. szám)

 

1052/2017. (II.3.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/16. szám)

 

25/2017. (II.7.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/17. szám)

 

5/2017. (II.7.) FM rend. a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX.14.) FM rendelet módosításáról (MK 2017/17. szám)

 

1/2017. (II.7.) KKM rend. a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokra tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/17. szám)

 

26/2017. (II.8.) Korm. rend.a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/18. szám)

 

2/2017. (II.8.) KKM rend. a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX.4.) KüM rendelet módosításáról (MK 2017/18. szám)

 

1/2017. (II.10.) MNB rend. a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII.22.) MNB rendelet módosításáról (MK 2017/20. szám)

 

29/2017. (II.13.) Korm. rend. az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/21. szám)

 

30/2017. (II.13.) Korm. rend. a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/21. szám)

 

6/2017. (II.13.) FM rend. az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/21. szám)

 

21/2017. (II.14.) ME hat. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagja megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) és (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva megállapítom, hogy

dr. Falus Andrásnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjának e  megbízatása – lemondására tekintettel – megszűnt,

egyúttal – az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Csiba Lászlót, az  MTA levelező tagját, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárát

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával – a 2017. február 1-jétől 2018. október 31-éig terjedő időtartamra – megbízom.

(MK 2017/22. szám)

 

1/2017. (II.16.) MEKH rend. az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről (MK 2017/24. szám)

 

2/2017. (II.16.) MEKH rend. a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről (MK 2017/24. szám)

 

1/2017. (II.21.) NGM rend. a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III.19.) GKM rendelet módosításáról (MK 2017/25. szám)

 

1092/2017. (II.21.) Korm. hat. a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

A Kormány

1. elfogadja a  részére bemutatottak szerint a  Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2017–2020 időszakra szóló stratégiai fejlesztési programját (a továbbiakban: fejlesztési program),

2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot a  Kormány részére a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség területének megállapításához szükséges jogszabály-módosításra az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért a  Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében a  2.  melléklet 1–4.  pontjában és a  3.  melléklet 1–4.  pontjában foglalt táblázatok B oszlopában meghatározott fejlesztések megvalósításának szükségességével, és azokhoz a táblázatok C oszlopában meghatározott forrásoknak a táblázatok D oszlopa szerinti biztosításával,

4. a 3. pontban meghatározottak érdekében felhívja

a) a nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  szakpolitikai felelősök bevonásával – készítsék elő és terjesszék a Kormány elé az általuk vezetett minisztériumban működő irányító hatóságok által végrehajtott operatív programok éves fejlesztési keretének módosítására vonatkozó azon javaslatukat, amely a 2. mellékletben meghatározott fejlesztések szerepeltetésére irányul,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. június 30.

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  szakpolitikai felelősök bevonásával – gondoskodjanak az  éves fejlesztési keretekről szóló kormányhatározatokban már szereplő, a  2.  mellékletben meghatározott fejlesztések esetén a  felhívások meghirdetéséről, a mielőbbi kötelezettségvállalásokról, illetve a támogatási szerződések megkötéséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. június 30.

c) a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a  2.  mellékletben meghatározott fejlesztések megvalósításához szükséges többlet-kötelezettségvállalások fedezetét,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. június 30.

5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  operatív programok keretében megvalósítani tervezett, 2.  mellékletben meghatározott fejlesztések uniós forrásból történő támogatásának meghiúsulása esetén a finanszírozásról nyújtsanak be előterjesztést a Kormány részére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  4.  melléklet szerinti, határon átnyúló együttműködési programból származó források rendelkezésre állása és a  partnerország egyetértése esetén – gondoskodjon a 4. mellékletben meghatározott fejlesztési javaslat tekintetében a pályázati felhívások meghirdetéséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. november 30.

7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Modern Városok Programban érintett fejlesztések tekintetében a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2017–2020. költségvetési évekre gondoskodjanak a  Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség területén hazai forrásból megvalósuló fejlesztések forrásainak biztosításáról a  3.  melléklet szerint, a  nemzeti fejlesztési miniszter által jelzett következő évi forrásigénynek megfelelően,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. évben: a felmerülés ütemében 2018. és 2020. közötti években: a 2018., a 2019. és a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a belügyminiszterrel együttműködve –

a) a 2. és 3. mellékletében meghatározott fejlesztésekhez szükséges vízügyi engedélyezési feltételeket vizsgálja meg, és gondoskodjon arról, hogy azok a  vízügyi jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően kerüljenek megvalósításra,

b) vizsgálja meg a  már megvalósult, illetve megvalósítani tervezett vízügyi beruházások által és a  fejlesztési programmal érintett területek közötti esetleges átfedéseket az  európai uniós támogathatósági és elszámolhatósági szabályokra való tekintettel,

c) kezdeményezzen rendszeres egyeztetést – az  Országos Vízügyi Főigazgatóság útján – a  fejlesztések tervezésének további fázisaiban a  vagyonkezelésért felelős, illetékes vízügyi szervekkel, ha a  fejlesztési programban bemutatott fejlesztések jelenlegi kidolgozottsága azt szükségessé teszi,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter

Határidő: 2017. június 30.

9. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség területét érintő, e határozatban foglalt, több kormányzati szerv együttműködését igénylő feladatok megvalósítását a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával koordinálja,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával 2017. első félévétől 2020. második félévéig évente készítsen jelentést a  Kormány számára az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: tárgyfélévet követő egy hónapon belül, első alkalommal: azonnal utolsó alkalommal: 2021. január 31-ig

11. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  3., a  4. és a  7.  pont szerinti feladatok összehangolt megvalósítása érdekében a  támogatási konstrukciók előkészítési feladataiba vonják be a  Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot, és a  véleményét vegyék figyelembe a tervezés folyamán,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

12. felkéri a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsot, hogy a fejlesztési program

a) megvalósulásának folyamatát kísérje nyomon,

b) megvalósításáról a nemzetgazdasági miniszter útján háromévente adjon tájékoztatást a Kormány részére, és

c) felülvizsgálatát kezdeményezze, ha az szükséges,

13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány részére annak érdekében, hogy az  érintett operatív programok monitoring bizottságába történő részvételre felkérhetővé váljon a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke vagy képviselője,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

14. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a) gondoskodjon – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján  – az  e  határozat szerinti feladatok szakmai koordinációját ellátó, a  Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) zártkörűen működő részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság formájában történő létrehozásáról, b) gondoskodjon arról, hogy a Társaságban az államot megillető társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság kijelölésre kerüljön, és dolgozza ki az ehhez szükséges jogszabály tervezetét,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

15. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a Társaság megalapításához és működésének megindításához szükséges legfeljebb 250 millió forint költségvetési forrás biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30.

(MK 2017/25. szám)

 

35/2017. (II.24.) Korm. rend. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/28. szám)

 

2/2017. (II.24.) EMMI rend. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról (MK 2017/28. szám)

 

1094/2017. (II.24.) Korm. hat. a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról (MK 2017/28. szám)

 

1/2017. (II.28.) BM rend. a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről (MK 2017/29. szám)