Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. december 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. december 01-31.

 

 

 

Jogszabályváltozások

2017. december 1-31.

 

 40/2017. (XII.4.) NGM rend. az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről (MK 2017/202. szám)

 

1897/2017. (XII.4.) Korm. hat. a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP-5.1.1-17- 2017-00002 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 1560/2017. (VIII.21.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/202. szám)

 

365/2017. (XII.5.) Korm. rend. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/203. szám)

 

366/2017. (XII.5.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/203. szám)

 

31/2017. (XII.5.) EMMI rend. a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/203. szám)

 

1899/2017. (XII.5.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti programozási időszakban a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításához az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára szükséges források biztosításáról (MK 2017/203. szám)

 

1900/2017. (XII.5.) Korm. hat. az egyes állami tulajdonban álló víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című), gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról (MK 2017/203. szám)

 

1901/2017. (XII.5.) Korm. hat. egyes Észak- és Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/203. szám)

 

367/2017. (XII.6.) Korm. rend. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/204. szám)

 

31/2017. (XII.6.) BM rend. a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet módosításáról (MK 2017/204. szám)

 

31/2017. (XII.6.) AB hat. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról (MK 2017/204. szám)

 

32/2017. (XII.6.) AB hat. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2017/204. szám)

 

368/2017. (XII.7.) Korm. rend. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/205. szám)

 

16/2017. (XII.7.) IM rend. az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (MK 2017/205. szám)

 

374/2017. (XII.8.) Korm. rend. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/206. szám)

 

41/2017. (XII.8.) NGM rend. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I.26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III.27.) PM rendelet módosításáról (MK 2017/206. szám)

 

1918/2017. (XII.8.) Korm. hat. a 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről (MK 2017/206. szám)

 

1923/2017. (XII.8.) Korm. hat. a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról (MK 2017/206. szám)

 

1936/2017. (XII.8.) Korm. hat. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/206. szám)

 

1937/2017. (XII.8.) Korm. hat. a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV.25.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/206. szám)

 

2017. évi CLXXIX. tv. a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (MK 2017/207. szám)

 

2017. évi CLXXXI. tv. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2017/207. szám)

 

2017. évi CLXXXII. tv. a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/207. szám)

 

2017. évi CLXXXIII. tv. az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes törvények módosításáról (MK 2017/207. szám)

 

2017. évi CLXXXIV. tv. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (MK 2017/207. szám)

 

380/2017. (XII.11.) Korm. rend. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/208. szám)

 

42/2017. (XII.11.) NGM rend. a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről (MK 2017/208. szám)

 

385/2017. (XII.12.) Korm. rend. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/209. szám)

 

386/2017. (XII.12.) Korm. rend. a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/209. szám)

 

387/2017. (XII.12.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/209. szám)

 

32/2017. (XII.12.) EMMI rend. a kulturális szakemberek továbbképzéséről (MK 2017/209. szám)

 

388/2017. (XII.13.) Korm. rend. az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól (MK 2017/210. szám)

 

389/2017. (XII.13.) Korm. rend. a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről (MK 2017/210. szám)

 

391/2017. (XII.13.) Korm. rend. a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól (MK 2017/210. szám)

 

392/2017. (XII.13.) Korm. rend. a barlangok nyilvántartásáról (MK 2017/210. szám)

 

393/2017. (XII.13.) Korm. rend. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

395/2017. (XII.13.) Korm. rend. a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII.17.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

396/2017. (XII.13.) Korm. rend. egyes közigazgatási és rendészeti vizsgákkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

397/2017. (XII.13.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

398/2017. (XII.13.) Korm. rend. a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII.5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

15/2017. (XII.13.) MEKH rend. a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

16/2017. (XII.13.) MEKH rend. a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/210. szám)

 

35/2017. (XII.14.) MNB rend. a pénzforgalom lebonyolításáról (MK 2017/211. szám)

 

57/2017. (XII.14.) FM rend. a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV.21.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/211. szám)

 

485/2017. (XII.14.) KE hat. a Költségvetési Tanács elnökének kinevezéséről (MK 2017/211. szám)

 

401/2017. (XII.15.) Korm. rend. a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről (MK 2017/212. szám)

 

402/2017. (XII.15.) Korm. rend. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/212. szám)

 

403/2017. (XII.15.) Korm. rend. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/212. szám)

 

404/2017. (XII.15.) Korm. rend. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról 33900 (MK 2017/212. szám)

 

405/2017. (XII.15.) Korm. rend. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról (MK 2017/212. szám)

 

407/2017. (XII.15.) Korm. rend. a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/212. szám)

 

17/2017. (XII.15.) IM rend. a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól (MK 2017/212. szám)

 

1958/2017. (XII.15.) Korm. határozat Magyarország rövid- és középtávú közúti- és kötöttpályás infrastrukturális beruházásainak megvalósításához kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról (MK 2017/212. szám)

 

410/2017. (XII.15.) Korm. rend. a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról (MK 2017/213. szám)

 

411/2017. (XII.15.) Korm. rend. az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/213. szám)

 

412/2017. (XII.15.) Korm. rend. egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról (MK 2017/213. szám)

 

413/2017. (XII.15.) Korm. rend. egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról (MK 2017/213. szám)

 

18/2017. (XII.15.) IM rend. a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről (MK 2017/213. szám)

 

2017. évi CLXXXV. tv. a váltójogi szabályokról (MK 2017/214. szám)

 

2017. évi CLXXXVI. tv. a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról (MK 2017/214. szám)

 

2017. évi CXC. tv. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról (MK 2017/214. szám)

 

416/2017. (XII.18.) Korm. rend. a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről (MK 2017/214. szám)

 

1961/2017. (XII.18.) Korm. hat. az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritása keretében finanszírozni tervezett projektek további forrásigényének teljesítéséhez szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/214. szám)

 

2017. évi CXCVII. tv. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/215. szám)

 

417/2017. (XII.19.) Korm. rend. a közvetítői névjegyzék vezetéséről (MK 2017/215. szám)

 

418/2017. (XII.19.) Korm. rend. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól (MK 2017/215. szám)

 

419/2017. (XII.19.) Korm. rend. a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól (MK 2017/215. szám)

 

421/2017. (XII.19.) Korm. rend. a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól (MK 2017/215. szám)

 

422/2017. (XII.19.) Korm. rend. az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről (MK 2017/215. szám)

 

424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól (MK 2017/215. szám)

 

34/2017. (XII.19.) MvM rend. az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII.23.) KIM rendelet módosításáról (MK 2017/215. szám)

 

1962/2017. (XII.19.) Korm. hat. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról (MK 2017/215. szám)

 

1973/2017. (XII.19.) Korm. hat. a fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról (MK 2017/215. szám)

 

1974/2017. (XII.19.) Korm. hat. a Bükki Csillagda megvalósításáról (MK 2017/215. szám)

 

1996/2017. (XII.19.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról, valamint e nagyprojektekkel és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásából támogatott projektekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról (MK 2017/216. szám)

 

2017. évi CXCVIII. tv. az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CXCIX. tv. az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CC. tv. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CCII. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CCIII. tv. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CCIV. tv. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CCV. tv. egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

2017. évi CCVI. tv. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

431/2017. (XII.20.) Korm. rend. a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

33/2017. (XII.20.) BM rend. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

60/2017. (XII.20.) FM rend. egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

43/2017. (XII.20.) NGM rend. az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

47/2017. (XII.20.) NFM rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV.9.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

48/2017. (XII.20.) NFM rend. a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII.29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/218. szám)

 

1998/2017. (XII.20.) Korm. hat. a mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolásának továbbfejlesztéséről (MK 2017/218. szám)

 

432/2017. (XII.21.) Korm. rend. a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/219. szám)

 

17/2017. (XII.21.) MEKH rend. a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII.25.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/219. szám)

 

2017. évi CCVIII. tv. az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/220. szám)

 

433/2017. (XII.21.) Korm. rend. az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól (MK 2017/220. szám)

 

434/2017. (XII.21.) Korm. rend. a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/220. szám)

 

435/2017. (XII.21.) Korm. rend. az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/220. szám)

 

18/2017. (XII.21.) MEKH rend. a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról (MK 2017/220. szám)

 

61/2017. (XII.21.) FM rend. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról (MK 2017/220. szám)

 

19/2017. (XII.21.) IM rend. a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról (MK 2017/220. szám)

 

20/2017. (XII.21.) IM rend. az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/220. szám)

 

18/2017. (XII.21.) KKM rend. a külügyi szakmai vizsgáról (MK 2017/220. szám)

 

44/2017. (XII.21.) NGM rend. a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X.1.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/220. szám)

 

50/2017. (XII.21.) NFM rend. a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III.26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/220. szám)

 

436/2017. (XII.22.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/221. szám)

 

51/2017. (XII.22.) NFM rend. egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII.28.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/221. szám)

 

63/2017. (XII.22.) FM rend. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet módosításáról 35329 (MK 2017/222. szám)

 

64/2017. (XII.22.) FM rend. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/222. szám)

 

21/2017. (XII.22.) IM rend. a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról (MK 2017/222. szám)

 

23/2017. (XII.22.) IM rend. a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól (MK 2017/222. szám)

 

24/2017. (XII.22.) IM rend. a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól (MK 2017/222. szám)

 

25/2017. (XII.22.) IM rend. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/222. szám)

 

45/2017. (XII.22.) NGM rend. az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről (MK 2017/222. szám)

 

46/2017. (XII.22.) NGM rend. a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX.14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2017/222. szám)

 

52/2017. (XII.22.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (MK 2017/222. szám)

 

53/2017. (XII.22.) NFM rend. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról (MK 2017/222. szám)

 

2022/2017. (XII.22.) Korm. hat. a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról (MK 2017/223. szám)

 

441/2017. (XII.27.) Korm. rendelet Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2017/224. szám)

 

2028/2017. (XII.27.) Korm. hat. az Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosításáról (MK 2017/224. szám)

 

444/2017. (XII.27.) Korm. rend. a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról (MK 2017/224. szám)

 

445/2017. (XII.27.) Korm. rend. a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/224. szám)

 

446/2017. (XII.27.) Korm. rend. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/224. szám)

 

38/2017. (XII.27.) MvM rend. egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/225. szám)

 

39/2017. (XII.27.) MvM rend. a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X.24.) KIM rendelet módosításáról (MK 2017/225. szám)

 

37/2017. (XII.27.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/225. szám)

 

26/2017. (XII.27.) IM rend. a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról (MK 2017/225. szám)

 

27/2017. (XII.27.) IM rend. a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról (MK 2017/225. szám)

 

28/2017. (XII.27.) IM rend. a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról (MK 2017/225. szám)

 

30/2017. (XII.27.) IM rend. a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről (MK 2017/225. szám)

 

31/2017. (XII.27.) IM rend. a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről (MK 2017/225. szám)

 

32/2017. (XII.27.) IM rend. a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról (MK 2017/225. szám)

 

33/2017. (XII.27.) IM rend. a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI.26.) IM rendelet módosításáról (MK 2017/225. szám)

 

34/2017. (XII.27.) IM rend. az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről (MK 2017/225. szám)

 

35/2017. (XII.27.) IM rend. az igazságügyi szakértői tárgyú, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/225. szám)

 

47/2017. (XII.27.) NGM rend. a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/225. szám)

 

55/2017. (XII.27.) NFM rend. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról (MK 2017/225. szám)

 

454/2017. (XII.27.) Korm. rend. egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/226. szám)

 

40/2017. (XII.27.) MvM rend. az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról (MK 2017/226. szám)

 

38/2017. (XII.27.) BM rend. egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról (MK 2017/226. szám)

 

68/2017. (XII.27.) FM rend. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII.16.) VM rendelet módosításáról (MK 2017/226. szám)

 

56/2017. (XII.27.) NFM rend. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/226. szám)

 

2054/2017. (XII.27.) Korm. hat. a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról (MK 2017/226. szám)

 

455/2017. (XII.27.) Korm. rend. a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól (MK 2017/227. szám)

 

2059/2017. (XII.27.) Korm. hat. a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról (MK 2017/227. szám)

 

457/2017. (XII.28.) Korm. rend. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/229. szám)

 

458/2017. (XII.28.) Korm. rend. egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/229. szám)

 

461/2017. (XII.28.) Korm. rend. a szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról (MK 2017/229. szám)

 

465/2017. (XII.28.) Korm. rend. az adóigazgatási eljárás részletszabályairól (MK 2017/230. szám)

 

466/2017. (XII.28.) Korm. rend. az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról (MK 2017/230. szám)

 

468/2017. (XII.28.) Korm. rend. a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól (MK 2017/230. szám)

 

469/2017. (XII.28.) Korm. rend. az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről (MK 2017/230. szám)

 

470/2017. (XII.28.) Korm. rend. a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről (MK 2017/230. szám)

 

472/2017. (XII.28.) Korm. rend. az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről (MK 2017/230. szám)

 

473/2017. (XII.28.) Korm. rend. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/230. szám)

 

474/2017. (XII.28.) Korm. rend. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/230. szám)

 

476/2017. (XII.28.) Korm. rend. egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról (MK 2017/230. szám)

 

477/2017. (XII.28.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/230. szám)

 

480/2017. (XII.28.) Korm. rend. az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (MK 2017/230. szám)

 

481/2017. (XII.28.) Korm. rend. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról (MK 2017/230. szám)

 

2094/2017. (XII.28.) Korm. hat. az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról (MK 2017/230. szám)

 

2097/2017. (XII.28.) Korm. hat. a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról (MK 2017/230. szám)

 

2107/2017. (XII.28.) Korm. hat. a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú („Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról (MK 2017/230. szám)

 

2108/2017. (XII.28.) Korm. hat. a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/230. szám)

 

486/2017. (XII.29.) Korm. rend. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról (MK 2017/231. szám)

 

487/2017. (XII.29.) Korm. rend. a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

489/2017. (XII.29.) Korm. rend. a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

490/2017. (XII.29.) Korm. rend. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról (MK 2017/231. szám)

 

491/2017. (XII.29.) Korm. rend. a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

492/2017. (XII.29.) Korm. rend. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről (MK 2017/231. szám)

 

493/2017. (XII.29.) Korm. rend. a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

495/2017. (XII.29.) Korm. rend. a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről (MK 2017/231. szám)

 

496/2017. (XII.29.) Korm. rend. az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól (MK 2017/231. szám)

 

497/2017. (XII.29.) Korm. rend. egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

498/2017. (XII.29.) Korm. rend. a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

499/2017. (XII.29.) Korm. rend. a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

503/2017. (XII.29.) Korm. rend. az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról (MK 2017/231. szám)

 

504/2017. (XII.29.) Korm. rend. az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

505/2017. (XII.29.) Korm. rend. a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről (MK 2017/231. szám)

 

508/2017. (XII.29.) Korm. rend. a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet (MK 2017/231. szám)

 

509/2017. (XII.29.) Korm. rend. a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről (MK 2017/231. szám)

 

510/2017. (XII.29.) Korm. rend. a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről (MK 2017/231. szám)

 

511/2017. (XII.29.) Korm. rend. a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról (MK 2017/231. szám)

 

512/2017. (XII.29.) Korm. rend. a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról (MK 2017/231. szám)

 

513/2017. (XII.29.) Korm. rend. a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről (MK 2017/231. szám)

 

514/2017. (XII.29.) Korm. rend. a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

515/2017. (XII.29.) Korm. rend. egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól (MK 2017/231. szám)

 

516/2017. (XII.29.) Korm. rend. az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

517/2017. (XII.29.) Korm. rend. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

518/2017. (XII.29.) Korm. rend. az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

519/2017. (XII.29.) Korm. rend. a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

520/2017. (XII.29.) Korm. rend. a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

521/2017. (XII.29.) Korm. rend. az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

522/2017. (XII.29.) Korm. rend. a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

525/2017. (XII.29.) Korm. rend. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/231. szám)

 

531/2017. (XII.29.) Korm. rend. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről (MK 2017/232. szám)

 

13/2017. (XII.29.) NMHH rend. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról (MK 2017/232. szám)

 

41/2017. (XII.29.) BM rend. a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról (MK 2017/232. szám)

 

42/2017. (XII.29.) BM rend. az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/232. szám)

 

37/2017. (XII.29.) EMMI rend. a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI.15.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/232. szám)

 

532/2017. (XII.29.) Korm. rend. a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól (MK 2017/233. szám)

 

40/2017. (XII.29.) EMMI rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendeletnek a 2017. évi felhasználási szabályok módosítására és a 2018. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról (MK 2017/233. szám)

 

48/2017. (XII.29.) NGM rend. az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/233. szám)

 

49/2017. (XII.29.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (MK 2017/233. szám)

 

51/2017. (XII.29.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/233. szám)

 

52/2017. (XII.29.) NGM rend. az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/233. szám)

 

58/2017. (XII.29.) NFM rend. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26.) GKM rendelet módosításáról (MK 2017/233. szám)

 

59/2017. (XII.29.) NFM rend. egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/233. szám)