Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2019. október 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2019. október 01-31.

Jogszabályváltozások

2019. október 1-31.

 

13/2019. (X.4.) MEKH rend. a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről (MK 2019/164. szám)

 

47/2019. (X.14.) AM rend. az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról, valamint az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X.15.) AM rendelet módosításáról (MK 2019/166. szám)

 

14/2019. (X.14.) PM rend. a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2019/166. szám)

                                                                                                                        

235/2019. (X.15.) Korm. rend. a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról (MK 2019/167. szám)

 

236/2019. (X.15.) Korm. rend. az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI.14.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/167. szám)

 

36/2019. (X.15.) BM rend. az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről (MK 2019/167. szám)

 

37/2019. (X.15.) BM rend. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.13.) IRM rendelet módosításáról (MK 2019/167. szám)

 

38/2019. (X.15.) ITM rend. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról (MK 2019/167. szám)

 

237/2019. (X.16.) Korm. rend. a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról (MK 2019/168. szám)

 

238/2019. (X.16.) Korm. rend. a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről (MK 2019/168. szám)

 

239/2019. (X.16.) Korm. rend. a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről (MK 2019/168. szám)

 

240/2019. (X.16.) Korm. rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/168. szám)

 

1598/2019. (X.16.) Korm. hat. a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2019/168. szám)

 

34/2019. (X.17.) MNB rend. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII.17.) MNB rendelet módosításáról (MK 2019/169. szám)

 

49/2019. (X.22.) AM rend. egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2019/170. szám)

 

39/2019. (X.22.) ITM rend. a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2019/170. szám)

 

243/2019. (X.22.) Korm. rend. az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről (MK 2019/171. szám)

 

244/2019. (X.22.) Korm. rend. az egyszerű bejelentés intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/171. szám)

 

246/2019. (X.24.) Korm. rend. a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről (MK 2019/172. szám)

 

247/2019. (X.24.) Korm. rend. a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről (MK 2019/172. szám)

 

248/2019. (X.24.) Korm. rend. a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/172. szám)

 

249/2019. (X.24.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/172. szám)

 

251/2019. (X.24.) Korm. rend. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/172. szám)

 

253/2019. (X.24.) Korm. rend. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/172. szám)

 

1612/2019. (X.24.) Korm. hat. az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról (MK 2019/172. szám)

 

1613/2019. (X.24.) Korm. hat. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből támogatott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról (MK 2019/172. szám)

 

254/2019. (X.28.) Korm. rend. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/173. szám)

 

14/2019. (X.28.) MvM rend. az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII.23.) KIM rendelet módosításáról (MK 2019/173. szám)

 

51/2019. (X.28.) AM rend. a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet módosításáról (MK 2019/173. szám)

 

1620/2019. (X.28.) Korm. hat. a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII.22.) Korm. határozat módosításáról (MK 2019/173. szám)

 

1621/2019. (X.28.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1–4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről (MK 2019/173. szám)

 

14/2019. (X.30.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2019/174. szám)

 

258/2019. (X.31.) Korm. rend. a tankönyvellátással kapcsolatos feladatok átadásáról (MK 2019/175. szám)

 

259/2019. (X.31.) Korm. rend. az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/175. szám)

 

24/2019. (X.31.) EMMI rend. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet módosításáról (MK 2019/175. szám)

 

40/2019. (X.31.) ITM rend. a hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről szóló 16/2019. (VI.28.) ITM rendelet módosításáról (MK 2019/175. szám)

 

1622/2019. (X.31.) Korm. hat. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról (MK 2019/175. szám)

 

120/2019. (X.31.) ME hat. a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja megbízásának visszavonásáról és új tag megbízásáról (MK 2019/175. szám)