Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2019. március 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2019. március 01-31.

Jogszabályváltozások

2019. március 1-31.

 

 

28/2019. (III.1.) Korm. rend. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/33. szám)

 

29/2019. (III.1.) Korm. rend. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/33. szám)

 

30/2019. (III.1.) Korm. rend. a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/33. szám)

 

31/2019. (III.1.) Korm. rend. a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/33. szám)

 

1081/2019. (III.1.) Korm. hat. a KEHOP-2.1.2 és a KEHOP-2.1.3 azonosító jelű felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2019/33. szám)

 

35/2019. (III.5.) Korm. rend. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/34. szám)

 

36/2019. (III.5.) Korm. rend. a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/34. szám)

 

38/2019. (III.6.) Korm. rend. a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/35. szám)

 

11/2019. (III.7.) MNB rend. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII.17.) MNB rendelet módosításáról (MK 2019/36. szám)

 

42/2019. (III.11.) Korm. rend. a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI.8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/38. szám)

 

43/2019. (III.12.) Korm. rend. az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról (MK 2019/39. szám)

 

3/2019. (III.12.) NVTNM rend. az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet módosításáról (MK 2019/39. szám)

 

44/2019. (III.12.) Korm. rend. a babaváró támogatásról (MK 2019/40. szám)

 

45/2019. (III.12.) Korm. rend. a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról (MK 2019/40. szám)

 

46/2019. (III.12.) Korm. rend. az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/40. szám)

 

47/2019. (III.12.) Korm. rend. egyes foglalkoztatási és pénzügyi tárgyú, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladatkörét érintő egyes kormányrendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról (MK 2019/40. szám)

 

2019. évi II. tv. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról (MK 2019/41. szám)

 

48/2019. (III.13.) Korm. rend. a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról (MK 2019/41. szám)

 

49/2019. (III.13.) Korm. rend. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/41. szám)

 

1/2019. (III.13.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2019/41. szám)

 

1113/2019. (III.13.) Korm. hat. a bürokráciacsökkentés és a tartalmi dereguláció jogalkotásban történő érvényesítéséről (MK 2019/41. szám)

 

2019. évi XI. tv. a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről (MK 2019/43. szám)

 

2019. évi XIII. tv. a vagyonkezelő alapítványokról (MK 2019/43. szám)

 

50/2019. (III.14.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a vagyonkezelő alapítványok működésével kapcsolatos módosításáról (MK 2019/43. szám)

 

52/2019. (III.14.) Korm. rend. a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról (MK 2019/44. szám)

 

5/2019. (III.14.) AM rend. egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2019/44. szám)

 

28/2019. (III.14.) ME hat. a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról (MK 2019/44. szám)

 

55/2019. (III.18.) Korm. rend. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/45. szám)

 

57/2019. (III.18.) Korm. rend. a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról (MK 2019/45. szám)

 

58/2019. (III.18.) Korm. rend. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/45. szám)

 

6/2019. (III.18.) IM rend. a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról (MK 2019/45. szám)

 

1135/2019. (III.18.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről (MK 2019/45. szám)

 

6/2019. (III.20.) AB hat. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2019/47. szám)

 

1145/2019. (III.20.) Korm. hat. a 2020. évi öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról (MK 2019/47. szám)

 

2/2019. (III.22.) NMHH rend. egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról (MK 2019/48. szám)

 

9/2019. (III.22.) AB hat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról (MK 2019/48. szám)

 

10/2019. (III.22.) AB hat. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (6) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenesség megállapításáról (MK 2019/48. szám)

 

59/2019. (III.25.) Korm. rend. az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/49. szám)

 

60/2019. (III.25.) Korm. rend az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/49. szám)

1151/2019. (III.25.) Korm. hat. az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezésével összefüggő kormányzati szerkezetátalakításról (MK 2019/49. szám)

 

1152/2019. (III.25.) Korm. hat. egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges további intézkedésekről (MK 2019/49. szám)

 

2019. évi XVIII. tv. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

2019. évi XIX. tv. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

61/2019. (III.26.) Korm. rend. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

62/2019. (III.26.) Korm. rend. a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

7/2019. (III.26.) AM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

8/2019. (III.26.) AM rend. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

8/2019. (III.26.) BM rend. a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII.31.) BM rendeletnek a lőfegyver tartására jogosító hatósági engedélyek visszavonásával összefüggő módosításáról (MK 2019/50. szám)

 

66/2019. (III.27.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő módosításáról (MK 2019/51. szám)

 

2/2019. (III.27.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről (MK 2019/51. szám)

 

1165/2019. (III.27.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről (MK 2019/51. szám)

 

1166/2019. (III.27.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről (MK 2019/51. szám)

 

5/2019. (III.28.) MvM rend. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet módosításáról (MK 2019/52. szám)

 

8/2019. (III.28.) IM rend. a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet módosításáról (MK 2019/52. szám)

 

1/2019. (III.28.) PM rend. a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggésben a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2019/52. szám)

 

2/2019. (III.28.) PM rend. a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén az ügyfeleknek nyújtandó tájékoztatás formájáról és tartalmáról (MK 2019/52. szám)

 

1168/2019. (III.28.) Korm. hat. a „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2019/52. szám)

 

10/2019. (III.29.) BM rend. a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosításáról (MK 2019/53. szám)

 

4/2019. (III.29.) ITM rend. az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII.29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2019/54. szám)

 

5/2019. (III.29.) ITM rend. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2019/54. szám)

 

3/2019. (III.29.) PM rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét érintő egyes miniszteri rendeletek, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII.6.) NGM rendelet módosításáról (MK 2019/54. szám)