Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2018. június 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2018. június 01-30.

Jogszabályváltozások

2018. június 1-30.

3/2018. (VI.1.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/77. szám)

 

2/2018. (VI.1.) PM rend. a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/77. szám)

 

99/2018. (VI.8.) Korm. rend. a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/81. szám)

 

100/2018. (VI.8.) Korm. rend. a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól (MK 2018/81. szám)

 

101/2018. (VI.11.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról (MK 2018/82. szám)

 

103/2018. (VI.11.) Korm. rend. egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/82. szám)

 

104/2018. (VI.11.) Korm. rend. az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/82. szám)

 

17/2018. (VI.12.) BM rend. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról szóló 53/2016. (XII.16.) BM rendelet módosításáról (MK 2018/83. szám)

 

13/2018. (VI.14.) EMMI rend. a 2018/2019. tanév rendjéről (MK 2018/85. szám)

 

4/2018. (VI.14.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/86. szám)

 

105/2018. (VI.15.) Korm. rend. hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/87. szám)

 

106/2018. (VI.15.) Korm. rend. egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról (MK 2018/87. szám)

 

1273/2018. (VI.15.) Korm. hat. az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről (MK 2018/87. szám)

 

1/2018. (VI.21.) AM rend. az élelmiszer-rendész feladatellátásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól (MK 2018/90. szám)

 

2/2018. (VI.22.) AM rend. a cukorágazat szabályozásának egyes kérdéseiről (MK 2018/91. szám)

 

3/2018. (VI.22.) AM rend. a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet módosításáról (MK 2018/91. szám)

 

4/2018. (VI.22.) AM rend. a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV.21.) FVM rendelet módosításáról (MK 2018/91. szám)

 

6/2018. (VI.22.) AM rend. a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII.21.) FM rendelet és a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X.10.) FM rendelet módosításáról (MK 2018/91. szám)

 

1285/2018. (VI.22.) Korm. hat. a duális szakképzés partnerségi megállapodás keretében történő fejlesztéséről és az ezt szolgáló központi pilot programról (MK 2018/92. szám)

 

111/2018. (VI.25.) Korm. rend. az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/93. szám)

 

112/2018. (VI.25.) Korm. rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/93. szám)

 

1/2018. (VI.25.) NVTNM rend. az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről (MK 2018/94. szám)

 

114/2018. (VI.26.) Korm. rend. a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 353/2017. (XI.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/95. szám)

 

7/2018. (VI.26.) AM rend. az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról (MK 2018/95. szám)

 

18/2018. (VI.28.) BM rend. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V.28.) BM rendelet módosításáról (MK 2018/98. szám)

 

19/2018. (VI.28.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/98. szám)

 

8/2018. (VI.29. ) AM rend. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (MK 2018/99. szám)

 

20/2018. (VI.29.) BM rend. egyes belügyi feladatokat érintő miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2018/99. szám)

 

21/2018. (VI.29.) BM rend. egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról (MK 2018/99. szám)

 

1/2018. (VI.29.) ITM rend. a digitális archiválás szabályairól (MK 2018/99. szám)

 

2/2018. (VI.29.) ITM rend. a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/99. szám)

 

3/2018. (VI.29.) ITM rend. az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII.29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/99. szám)

 

2018. évi XIII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2018/101. szám)

 

3/2018. (VI.29.) PM rend. a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/101. szám)

 

4/2018. (VI.29.) PM rend. a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról (MK 2018/101. szám)

 

5/2018. (VI.29.) PM rend. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX.2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII.31.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/101. szám)