Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2018. július 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2018. július 01-31.

 

 

 

Jogszabályváltozások

2018. július 1-31.

 

 

9/2018. (VII.2.) AM rend. az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról (MK 2018/102. szám)

 

115/2018. (VII.2.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/103. szám)

 

116/2018. (VII.2.) Korm. rend. a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről (MK 2018/103. szám)

 

117/2018. (VII.2.) Korm. rend. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/103. szám)

 

118/2018. (VII.2.) Korm. rend. a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/103. szám)

 

1293/2018. (VII.2.) Korm. hat. a 2014–2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról (MK 2018/103. szám)

 

90/2018. (VII.2.) ME hat. a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről (MK 2018/103. szám)

 

120/2018. (VII.4.) Korm. rend. a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/105. szám)

 

20/2018. (VII.4.) IM rend. a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI.26.) IM rendelet módosításáról (MK 2018/105. szám)

 

21/2018. (VII.4.) IM rend. az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2018/105. szám)

 

1297/2018. (VII.4.) Korm. hat. a turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok megvalósítását támogató forrás biztosításáról (MK 2018/105. szám)

 

15/2018. (VII.9.) AM rend. a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII.19.) FM rendelet módosításáról (MK 2018/107. szám)

 

20/2018. (VII.9.) EMMI rend. a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről (MK 2018/107. szám)

               

21/2018. (VII.9.) EMMI rend. az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól (MK 2018/107. szám)

 

22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosításáról (MK 2018/107. szám)

 

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/107. szám)

 

122/2018. (VII.10.) Korm. rend. az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/108. szám)

 

124/2018. (VII.10.) Korm. rend. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI.8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/108. szám)

 

125/2018. (VII.10.) Korm. rend. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/108. szám)

 

10/2018. (VII.10.) HM rend. az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet módosításáról (MK 2018/108. szám)

 

2018. évi XXVI. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról (MK 2018/110. szám)

 

16/2018. (VII.12.) AM rend. a víziszárnyas-feldolgozói termékpályát érintő madárinfluenza miatti veszteségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás feltételeiről (MK 2018/110. szám)

                                                                                                    

23/2018. (VII.18.) EMMI rend. az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX.16.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2018/112. szám)

 

10/2018. (VII.18.) AB hat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2018/112. szám)

 

128/2018. (VII.18.) Korm. rend. a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/113. szám)

 

1326/2018. (VII.18.) Korm. hat. a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról (MK 2018/113. szám)

 

2018. évi XXXIV. tv. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről (MK 2018/115. szám)

131/2018. (VII.23.) Korm. rend egyes pénzforgalmi és számviteli tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/116. szám)

 

132/2018. (VII.23.) Korm. rend. az innovációért és technológiáért felelős miniszter hulladékgazdálkodást érintő feladat- és hatáskörével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/116. szám)

 

133/2018. (VII.23.) Korm. rend. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/116. szám)

 

134/2018. (VII.23.) Korm. rend. a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól szóló 455/2017. (XII.27.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/116. szám)

 

18/2018. (VII.23.) AM rend. az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V.16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról (MK 2018/116. szám)

 

2018. évi XXXV. tv. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról (MK 2018/117. szám)

 

2018. évi XXXVII. tv. az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2018/117. szám)

 

2018. évi XXXVIII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2018/117. szám)

 

2018. évi XXXIX. tv. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról (MK 2018/117. szám)

 

2018. évi XLI. tv. az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról (MK 2018/117. szám)

 

135/2018. (VII.25.) Korm. rend. az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/117. szám)

 

6/2018. (VII.25.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/117. szám)

 

136/2018. (VII.25.) Korm. rend. egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról (MK 2018/118. szám)

 

1338/2018. (VII.25.) Korm. hat. a 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról (MK 2018/118. szám)

 

1339/2018. (VII.25.) Korm. hat. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2018/118. szám)

 

139/2018. (VII.26.) Korm. rend. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/119. szám)

 

140/2018. (VII.26.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/119. szám)

 

7/2018. (VII.26.) ITM rend. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V.10.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/119. szám)

 

1345/2018. (VII.26.) Korm. hat. az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről (MK 2018/119. szám)

 

10/2018. (VII.27.) MvM rend. egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről (MK 2018/120. szám)

 

19/2018. (VII.27.) AM rend. az egyes borászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2018/120. szám)

 

20/2018. (VII.27.) AM rend. az erdészeti termőhelyfeltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV.13.) FVM rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet módosításáról (MK 2018/120. szám)

 

24/2018. (VII.27.) EMMI rend. az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról (MK 2018/120. szám)

 

141/2018. (VII.27.) Korm. rend. egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/121. szám)

 

2018. évi XLIII. tv. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról (MK 2018/122. szám)

 

2018. évi XLIV. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról (MK 2018/122. szám)

 

2018. évi XLV. tv. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról (MK 2018/122. szám)

 

2018. évi XLVI. tv. a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról (MK 2018/122. szám)

 

1365/2018. (VII.30.) Korm. hat. a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (MK 2018/122. szám)

 

2018. évi LII. tv. a szociális hozzájárulási adóról (MK 2018/123. szám)

 

2018. évi LIII. tv. a magánélet védelméről (MK 2018/123. szám)

 

2018. évi LIV. tv. az üzleti titok védelméről (MK 2018/123. szám)

 

2018. évi LV. tv. a gyülekezési jogról (MK 2018/123. szám)

 

25/2018. (VII.31.) EMMI rend. a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet módosításáról (MK 2018/123. szám)