Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. július 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. július 01-31.

Jogszabályváltozások

2016. július 01-31.

 

169/2016. (VII.1.) Korm. rend. a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

170/2016. (VII.1.) Korm. rend. egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

171/2016. (VII.1.) Korm. rend. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

172/2016. (VII.1.) Korm. rend. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

176/2016. (VII.1.) Korm. rend. a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

177/2016. (VII.1.) Korm. rend. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

178/2016. (VII.1.) Korm. rend. az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

180/2016. (VII.1.) Korm. rend. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/97. szám)

 

1319/2016. (VII.1.) Korm. hat. járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről (MK 2016/97. szám)

 

20/2016. (VII.4.) MvM rend. az Információs Hivatalban működő Becsületbíróságról (MK 2016/98. szám)

 

21/2016. (VII.12.) NFM rend. a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről (MK 2016/103. szám)

 

187/2016. (VII.13.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról (MK 2016/104. szám)

 

192/2016. (VII.13.) Korm. rend. a közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/104. szám)

 

193/2016. (VII.13.) Korm. rend. egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/104. szám)

 

194/2016. (VII.13.) Korm. rend. az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról (MK 2016/104. szám)

 

195/2016. (VII.13.) Korm. rend. a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről (MK 2016/104. szám)

 

196/2016. (VII.13.) Korm. rend. a hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/104. szám)

 

46/2016. (VII.13.) FM rend. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.26.) FM rendelet módosításáról (MK 2016/104. szám)

 

16/2016. (VII.18.) EMMI rend. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X.29.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2016/106. szám)

48/2016. (VII.18.) FM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/106. szám)

 

23/2016. (VII.18.) NFM rend. az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/106. szám)

 

24/2016. (VII.18.) NFM rend. a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről (MK 2016/106. szám)

 

30/2016. (VII.20.) BM rend. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.13.) IRM rendelet módosításáról (MK 2016/107. szám)

 

31/2016. (VII.20.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/107. szám)

 

32/2016. (VII.20.) BM rend. a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII.31.) BM rendelet módosításáról (MK 2016/107. szám)

 

49/2016. (VII.20.) FM rend. a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII.5.) FM rendelet módosításáról (MK 2016/107. szám)

 

50/2016. (VII.20.) FM rend. a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII.15.) VM rendelet módosításáról (MK 2016/107. szám)

201/2016. (VII.21.) Korm. rend. a távhűtési szolgáltatásról (MK 2016/108. szám)

 

202/2016. (VII.21.) Korm. rend. egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/108. szám)

 

207/2016. (VII.21.) Korm. rend. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/108. szám)

 

219/2016. (VII.22.) Korm. rend. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/110. szám)

 

220/2016. (VII.22.) Korm. rend. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/110. szám)

 

221/2016. (VII.22.) Korm. rend. a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/110. szám)

 

222/2016. (VII.22.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/110. szám)

 

223/2016. (VII.22.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/110. szám)

 

4/2016. (VII.28.) NMHH rend. az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről (MK 2016/112. szám)

 

22/2016. (VII.28.) MvM rend. az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII.23.) KIM rendelet módosításáról (MK 2016/112. szám)

 

29/2016. (VII.28.) NFM rend. a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól (MK 2016/112. szám)

 

226/2016. (VII.29.) Korm. rend. a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról (MK 2016/113. szám)

 

1404/2016. (VII.29.) Korm. hat. a bürokratikus terhek további egyszerűsítésének intézkedési tervéről (MK 2016/113. szám)

 

1405/2016. (VII.29.) Korm. hat. az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról (MK 2016/113. szám)

 

1415/2016. (VII.29.) Korm. hat. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról (MK 2016/113. szám)