Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. november 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
8910111213
14
15161718192021
22232425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. november 01-30.

 

 

 

Jogszabályváltozások

2015. november 1-30.

 

44/2015. (XI.2.) MvM rend. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről (MK 2015/164. szám)

 

45/2015. (XI.2.) MvM rend. a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (MK 2015/164. szám)

 

46/2015. (XI.2.) MvM rend. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról (MK 2015/164. szám)

 

48/2015. (XI.2.) MvM rend. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról (MK 2015/165. szám)

 

68/2015. (XI.2.) FM rend. egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/165. szám)

 

69/2015. (XI.2.) FM rend. az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról (MK 2015/165. szám)

 

70/2015. (XI.2.) FM rend. a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és –átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.27.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/165. szám)

 

71/2015. (XI.3.) FM rend. a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről (MK 2015/166. szám)

 

72/2015. (XI.3.) FM rend. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII.16.) VM rendelet, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és – átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII.27.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/166. szám)

 

73/2015. (XI.6.) FM rend. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről (MK 2015/167. szám)

 

33/2015. (XI.6.) IM rend. egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról (MK 2015/167. szám)

 

327/2015. (XI.10.) Korm. rend. az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól (MK 2015/169. szám)

 

328/2015. (XI.10.) Korm. rend. a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról (MK 2015/169. szám)

 

329/2015. (XI.10.) Korm. rend. a felelős játékszervezés részletes szabályairól (MK 2015/169. szám)

 

330/2015. (XI.10.) Korm. rend. a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről (MK 2015/169. szám)

 

331/2015. (XI.10.) Korm. rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről (MK 2015/169. szám)

 

332/2015. (XI.10.) Korm. rend. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatiról és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/169. szám)

 

335/2015. (XI.10.) Korm. rend. a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X.7.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/169. szám)

 

342/2015. (XI.11.) Korm. rend. az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/170. szám)

 

46/2015. (XI.11.) MNB rend. a kötelező tartalékráta mértékéről (MK 2015/170. szám)

 

9/2015. (XI.12.) MEKH rend. az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról (MK 2015/171. szám)

 

2015. évi CLXVII. tv. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 2015/172. szám)

 

2015. évi CLXVIII. tv. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról (MK 2015/172. szám)

 

2015. évi CLXIX. tv. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK 2015/172. szám)

 

7/2015. (XI.13.) NMHH rend. a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól (MK 2015/172. szám)

 

1822/2015. (XI.13.) Korm. hat. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról (MK 2015/172. szám)

 

2015. évi CLXX. tv. az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (MK 2015/173. szám)

 

2015. évi CLXXI. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról (MK 2015/173. szám)

 

343/2015. (XI.13.) Korm. rend. a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/173. szám)

 

64/2015. (XI.13.) NFM rend. a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM rendelet módosításáról (MK 2015/173. szám)

 

66/2015. (XI.18.) NFM rend. az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/176. szám)

 

67/2015. (XI.18.) NFM rend. a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről (MK 2015/176. szám)

 

31/2015. (XI.18.) AB hat. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 216. §-ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról (MK 2015/176. szám)

 

50/2015. (XI.19.) MvM rend. az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről (MK 2015/177. szám)

 

36/2015. (XI.19.) IM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V.29.) IM rendelet módosításáról (MK 2015/177. szám)

 

30/2015. (XI.19.) NGM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2015/177. szám)

 

345/2015. (XI.19.) Korm. rend. az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/178. szám)

 

346/2015. (XI.19.) Korm. rend. a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III.12.) Korm. rendelet és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III.12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2015. (X.8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/178. szám)

 

347/2015. (XI.20.) Korm. rend. egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/179. szám)

 

348/2015. (XI.24.) Korm. rend. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/181. szám)

 

349/2015. (XI.24.) Korm. rend. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/181. szám)

 

350/2015. (XI.24.) Korm. rend. egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/181. szám)

 

351/2015. (XI.24.) Korm. rend. a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/181. szám)

 

1/2015. (XI.24.) ME rend. egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről (MK 2015/181. szám)

 

31/2015. (XI.24.) NGM rend. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet módosításáról (MK 2015/181. szám)

 

1852/2015. (XI.24.) Korm. hat. a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú („Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban” című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú („Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című) projekt támogatásának növeléséről (MK 2015/181. szám)

 

2015. évi CLXXX. tv. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról (MK 2015/182. szám)

 

2015. évi CLXXXI. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (MK 2015/182. szám)

 

2015. évi CLXXXII. tv. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról (MK 2015/182. szám)

 

2015. évi CLXXXIII. tv. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2015/182. szám)

 

2015. évi CLXXXIV. tv. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (MK 2015/182. szám)

 

2015. évi CLXXXV. tv. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról (MK 2015/182. szám)

 

2015. évi CLXXXVI. tv. a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról (MK 2015/183. szám)

 

2015. évi CLXXXVII. tv. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról (MK 2015/183. szám)