Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2014. december 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2014. december 01-31.

2015. január 14.

Jogszabályváltozások

 

2014. december 01-31.

 

297/2014. (XII.3.) Korm. rend. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.29.) Korm. rendelet, valamint az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/164. szám)

 

1702/2014. (XII.3.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról (MK 2014/164. szám)

 

1708/2014. (XII.4.) Korm. hat. a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2014/165. szám)

 

299/2014. (XII.5.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról (MK 2014/166. szám)

 

300/2014. (XII.5.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról (MK 2014/166. szám)

 

303/2014. (XII.5.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/166. szám)

 

53/2014. (XII.5.) BM rend. a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól (MK 2014/166. szám)

 

54/2014. (XII.5.) BM rend. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (MK 2014/166. szám)

 

1710/2014. (XII.5.) Korm. hat. az igazságügyi politikáról (MK 2014/166. szám)

 

1716/2014. (XII.5.) Korm. hat. egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról (MK 2014/166. szám)

 

305/2014. (XII.5.) Korm. rend. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/167. szám)

 

307/2014. (XII.5.) Korm. rend. az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (MK 2014/167. szám)

 

57/2014. (XII.5.) BM rend. a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól (MK 2014/167. szám)

 

2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (MK 2014/168. szám)

 

2014. évi LXXVII. tv. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről (MK 2014/168. szám)

 

2014. évi LXXVIII. tv. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2014/168. szám)

 

2014. évi LXXIX. tv. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK 2014/168. szám)

 

308/2014. (XII.9.) Korm. rend. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/170. szám)

 

51/2014. (XII.9.) MNB rend. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2014/170. szám)

 

52/2014. (XII.9.) MNB rend. a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2014/170. szám)

 

31/2014. (XII.9.) FM rend. egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/170. szám)

 

32/2014. (XII. 9.) FM rend. egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/170. szám)

 

53/2014. (XII.10.) MNB rend. a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI.7.) MNB rendelet módosításáról (MK 2014/171. szám)

 

54/2014. (XII.10.) MNB rend. a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól (MK 2014/171. szám)

 

55/2014. (XII.10.) MNB rend. a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról (MK 2014/171. szám)

 

33/2014. (XII.10.) FM rend. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI.28.) FVM rendelet módosításáról (MK 2014/171. szám)

 

37/2014. (XII.10.) NGM rend. az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2014/171. szám)

 

2014. évi LXXXIII. tv. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről (MK 2014/172. szám)

 

2014. évi LXXXV. tv. az egyes jogállási törvények módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

2014. évi LXXXVI. tv. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

2014. évi LXXXVII. tv. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

309/2014. (XII.11.) Korm. rend. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2014/172. szám)

 

310/2014. (XII.11.) Korm. rend. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

311/2014. (XII.11.) Korm. rend. egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

50/2014. (XII.11.) NFM rend. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet és a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII.10.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

51/2014. (XII.11.) NFM rend. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról (MK 2014/172. szám)

 

313/2014. (XII.12.) Korm. rend. a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól (MK 2014/173. szám)

 

314/2014. (XII.12.) Korm. rend. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról (MK 2014/173. szám)

 

315/2014. (XII.12.) Korm. rend. egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról (MK 2014/173. szám)

 

34/2014. (XII.12.) FM rend. a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V.4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V.14.) VM rendelet módosításáról (MK 2014/173. szám)

 

1733/2014. (XII.12.) Korm. hat. az uniós programok 2014-es kifizetési tervének teljesüléséről (MK 2014/173. szám)

 

11/2014. (XII.13.) MEKH rend. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X.16.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2014/174. szám)

 

12/2014. (XII.13.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2014/174. szám)

 

62/2014. (XII.13.) BM rend. a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet módosításáról (MK 2014/174. szám)

 

52/2014. (XII.13.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/174. szám)

 

53/2014. (XII.13.) NFM rend. az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról (MK 2014/174. szám)

 

318/2014. (XII.13.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról (MK 2014/175. szám)

 

319/2014. (XII.13.) Korm. rend. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (MK 2014/175. szám)

 

320/2014. (XII.13.) Korm. rend. az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról (MK 2014/175. szám)

 

321/2014. (XII.13.) Korm. rend. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/175. szám)

 

323/2014. (XII.15.) Korm. rend. az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/176. szám)

 

325/2014. (XII.15.) Korm. rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/176. szám)

 

1743/2014. (XII.15.) Korm. hat. az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról (MK 2014/176. szám)

1744/2014. (XII.15.) Korm. hat. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről (MK 2014/176. szám)

 

1748/2014. (XII.15.) Korm. hat. egyes kulturális programok támogatásáról (MK 2014/176. szám)

 

1749/2014. (XII.15.) Korm. hat. az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről (MK 2014/176. szám)

 

1750/2014. (XII.15.) Korm. hat. az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről (MK 2014/176. szám)

 

1751/2014. (XII.15.) Korm. hat. az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről (MK 2014/176. szám)

 

1752/2014. (XII.15.) Korm. hat. a Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II.7.) Korm. határozat módosításáról (MK 2014/176. szám)

 

1754/2014. (XII.15.) Korm. hat. az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III.4.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III.26.) Korm. határozat szerinti elszámolási és visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje módosításáról (MK 2014/176. szám)

 

1756/2014. (XII.15.) Korm. hat. a munkaügyi szakigazgatási szervek egyes funkcióinak átadás-átvétele érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (MK 2014/176. szám)

 

330/2014. (XII.16.) Korm. rend. az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről (MK 2014/177. szám)

 

65/2014. (XII.16.) BM rend. a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V.28.) BM rendelet és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet módosításáról (MK 2014/177. szám)

 

35/2014. (XII.16.) FM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI.7.) VM rendelet módosításáról (MK 2014/177. szám)

 

58/2014. (XII.17.) MNB rend. a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről (MK 2014/178. szám)

 

67/2014. (XII.17.) BM rend. egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 24573

 

68/2014. (XII.17.) BM rend. az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/178. szám)

 

36/2014. (XII.17.) FM rend. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról (MK 2014/178. szám)

 

37/2014. (XII.17.) FM rend. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet módosításáról (MK 2014/178. szám)

 

332/2014. (XII.18.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/179. szám)

 

335/2014. (XII.18.) Korm. rend. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/179. szám)

 

336/2014. (XII.18.) Korm. rend. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/179. szám)

 

69/2014. (XII.18.) BM rend. a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről (MK 2014/179. szám)

 

1765/2014. (XII.18.) Korm. hat. a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról (MK 2014/179. szám)

 

1767/2014. (XII.18.) Korm. hat. az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020, valamint az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Programhoz kapcsolódó árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalásról (MK 2014/179. szám)

 

1768/2014. (XII.18.) Korm. hat. az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program, az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program, az MFB Önkormányzati Szállítói Előleg-visszafizetési Bankgarancia Program keretösszegének módosításáról, valamint a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság által felveendő gabona felvásárlási célú forgóeszköz hitelről szóló 1178/2009. (X.26.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1723/2014. (XII.5.) Korm. határozat módosításáról (MK 2014/179. szám)

 

1769/2014. (XII.18.) Korm. hat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő támogatás nyújtásával (MK 2014/179. szám)

 

339/2014. (XII.19.) Korm. rend. az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról (MK 2014/180. szám)

 

59/2014. (XII.19.) MNB rend. a fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről  (MK 2014/180. szám)

 

1791/2014. (XII.19.) Korm. hat. egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról  (MK 2014/180. szám)

 

340/2014. (XII.19.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/181. szám)

 

341/2014. (XII.19.) Korm. rend. a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/181. szám)

 

342/2014. (XII.19.) Korm. rend. egyes területrendezési, településfejlesztési és településrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/181. szám)

 

1802/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.”-val kapcsolatos egyes intézkedésekről (MK 2014/181. szám)

 

1803/2014. (XII.19.) Korm. hat. bizonyos veszélyes hulladékkal összefüggésben felmerült közegészségügyi kérdések megoldására irányuló feladatokról (MK 2014/181. szám)

 

1807/2014. (XII.19.) Korm. hat. a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő létszámátadással kapcsolatosan a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (MK 2014/181. szám)

 

2014. évi LXXXVIII. tv. a biztosítási tevékenységről (MK 2014/182. szám)

 

344/2014. (XII.22.) Korm. rend. a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/182. szám)

 

72/2014. (XII.22.) BM rend. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/182. szám)

 

73/2014. (XII.22.) BM rend. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet módosításáról (MK 2014/182. szám)

 

54/2014. (XII.22.) NFM rend. egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/182. szám)

 

2014. évi XCI. tv. egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

2014. évi XCII. tv. egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

2014. évi XCIII. tv. a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

2014. évi XCIV. tv. a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról (MK 2014/183. szám)

 

2014. évi XCV. tv. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

2014. évi XCVI. tv. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

2014. évi XCVIII. tv. egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

345/2014. (XII.23.) Korm. rend. a központi címregiszterről és a címkezelésről (MK 2014/183. szám)

 

346/2014. (XII.23.) Korm. rend. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

60/2014. (XII.23.) MNB rend. a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII.29.) MNB rendelet módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

40/2014. (XII.23.) FM rend. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

41/2014. (XII.23.) FM rend. a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

20/2014. (XII.23.) IM rend. egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

38/2014. (XII.23.) NGM rend. a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII.22.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

39/2014. (XII.23.) NGM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II.6.) NGM rendelet módosításáról és az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítéséről szóló 31/2011. (VIII. 24.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2014/183. szám)

 

55/2014. (XII.23.) NFM rend. az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2014/183. szám)

 

347/2014. (XII.29.) Korm. rend. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604 forint.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 105 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2015. január 1-jétől 122 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidő esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2015. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni

(MK 2014/185. szám)

 

348/2014. (XII.29.) Korm. rend. a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről (MK 2014/185. szám)

 

 

 

 

350/2014. (XII.29.) Korm. rend. a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

(2) A munkáltatók munkavállalói részére a pótszabadság idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

(3) A munkavállaló a pótszabadság igényléséhez a munkáltatójának bemutatja a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, illetve halva született gyermek esetén a  halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy a  szülői felügyeletet gyakorló vér szerinti vagy örökbefogadó apa szülői felügyeleti jogát bíróság nem szünetelteti, vagy nem szüntette meg.

(4) Az igénybevételi jogosultságot ellenőrizhető módon, írásban dokumentálni kell. Ennek során a munkáltató jogosult a (3) bekezdés szerint bemutatott okiratokról másolatot készíteni.

(5) A  munkáltató a  pótszabadság igénybevételéről nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás tartalmazza az  igénybe vevő nevét, a  ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a  távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a  számított közterheket. A  nyilvántartás mellékleteként a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatnak és a  (4)  bekezdés szerinti dokumentumnak a  megőrzése – a  számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével – a munkáltató feladata.

(6) Ha a munkavállaló a pótszabadságra jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a pótszabadság igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a pótszabadságot részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről – és részleges igénybevétel esetén a már kivett napok számáról – az előző munkáltató a munkavállaló kérésére három munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti munkáltatónak az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtania. Az Igazgatóság a kérelem elbírálásától függően folyósítja a kérelem szerinti költségeket.

(2) Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően írásbeli dokumentumok alapján, továbbá szükség esetén a  helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.

(3) A  jogosultság hiányában, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről az  Igazgatóság fizetési meghagyással intézkedik. A  fizetési meghagyás ellen kereset benyújtásnak van helye. A  kereset elbírálásának a vitatott összeg erejéig a végrehajtásra halasztó hatálya van.

3. § A munkáltató az  apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az  erre a  célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon évente négy alkalommal – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a  kimutatott összeg átutalásáról. A  munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolható el.

(MK 2014/185. szám)

 

351/2014. (XII.29.) Korm. rend. a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság közszférában történő igénybevételéről (MK 2014/185. szám)

 

354/2014. (XII.29.) Korm. rend. egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/185. szám)

 

355/2014. (XII.29.) Korm. rend. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/185. szám)

 

357/2014. (XII.29.) Korm. rend. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet és az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX.19.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/185. szám)

 

43/2014. (XII.29.) FM rend. a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről (MK 2014/185. szám)

 

41/2014. (XII.29.) NGM rend. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól (MK 2014/185. szám)

 

42/2014. (XII.29.) NGM rend. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I.26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III.27.) PM rendelet módosításáról (MK 2014/185. szám)

 

56/2014. (XII.29.) NFM rend. az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/185. szám)

 

2014. évi CII. tv. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CIV. tv. egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CV. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CVII. tv. a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CX. tv. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CXI. tv. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CXII. tv. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

2014. évi CXIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

57/2014. (XII.30.) NFM rend. az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/186. szám)

 

362/2014. (XII.30.) Korm. rend. a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

363/2014. (XII.30.) Korm. rend. a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről (MK 2014/187. szám)

 

365/2014. (XII.30.) Korm. rend. az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

367/2014. (XII.30.) Korm. rend. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

368/2014. (XII.30.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

369/2014. (XII.30.) Korm. rend. a hulladékká vált gépjárművekről (MK 2014/187. szám)

 

370/2014. (XII.30.) Korm. rend. az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

371/2014. (XII.30.) Korm. rend. a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

55/2014. (XII.30.) EMMI rend. az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról (MK 2014/187. szám)

 

44/2014. (XII.30.) FM rend. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII.16.) VM rendelet módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

43/2014. (XII.30.) NGM rend. a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

44/2014. (XII.30.) NGM rend. a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

45/2014. (XII.30.) NGM rend. egyes közvetett adózási tárgyú PM és NGM rendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

46/2014. (XII.30.) NGM rend. a pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

47/2014. (XII.30.) NGM rend. az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

59/2014. (XII.30.) NFM rend. egyes miniszteri rendeleteknek az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás európai uniós feltételeinek változásával összefüggő módosításáról (MK 2014/187. szám)

 

1849/2014. (XII.30.) Korm. hat. az energiahatékony beszerzésekről (MK 2014/187. szám)

 

373/2014. (XII.31.) Korm. rend. a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól (MK 2014/188. szám)

 

374/2014. (XII.31.) Korm. rend. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól (MK 2014/188. szám)

 

375/2014. (XII.31.) Korm. rend. a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „v. a.” betéteseinek kártalanításáról (MK 2014/188. szám)

 

50/2014. (XII.31.) NGM rend. az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről (MK 2014/188. szám)

 

51/2014. (XII.31.) NGM rend. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról (MK 2014/188. szám)

 

380/2014. (XII.31.) Korm. rend. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól (MK 2014/189. szám)

 

381/2014. (XII.31.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

384/2014. (XII.31.) Korm. rend. egyes földgáz szállítóvezeték-létesítéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

385/2014. (XII.31.) Korm. rend. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről (MK 2014/189. szám)

386/2014. (XII.31.) Korm. rend. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

387/2014. (XII.31.) Korm. rend. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

389/2014. (XII.31.) Korm. rend. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V.11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

390/2014. (XII.31.) Korm. rend. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

391/2014. (XII.31.) Korm. rend. az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

392/2014. (XII.31.) Korm. rend. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (MK 2014/189. szám)

 

393/2014. (XII.31.) Korm. rend. a HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (MK 2014/189. szám)

 

14/2014. (XII.31.) MvM rend. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

15/2014. (XII.31.) MvM rend. az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.10.) KIM rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

52/2014. (XII.31.) NGM rend. a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól (MK 2014/189. szám)

 

53/2014. (XII.31.) NGM rend. az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

54/2014. (XII.31.) NGM rend. az egyes közvetlen adózási tárgyú PM rendeletek, továbbá az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X.21.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

55/2014. (XII.31.) NGM rend. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer átalakításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/189. szám)

 

152/2014. (XII.31.) ME hat. a Duális Képzési Tanács tagjainak és elnökének megbízásáról (MK 2014/189. szám)

 

56/2014. (XII. 31.) NGM rend. a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról (MK 2014/189. szám)

 

397/2014. (XII.31.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról (MK 2014/190. szám)