Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. szeptember 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. szeptember 01-30.

Jogszabályváltozások

2017. szeptember 1-30.

 

 

249/2017. (IX.5.) Korm. rend. az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről (MK 2017/141. szám)

 

253/2017. (IX.5.) Korm. rend. a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV.28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/141. szám)

 

1605/2017. (IX.5.) Korm. hat. a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről (MK 2017/141. szám)

 

1616/2017. (IX.5.) Korm. hat. a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/141. szám)

 

364/2017. (IX.7.) KE hat. a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről (MK 2017/142. szám)

 

259/2017. (IX.11.) Korm. rend. egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/143. szám)

 

26/2017. (IX.11.) NGM rend. a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/143. szám)

 

21/2017. (IX.11.) AB hat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról (MK 2017/143. szám)

 

260/2017. (IX.11.) Korm. rend. az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/144. szám)

 

261/2017. (IX.11.) Korm. rend. az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/144. szám)

 

263/2017. (IX.11.) Korm. rend. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/144. szám)

 

23/2017. (IX.11.) BM rend. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet módosításáról (MK 2017/144. szám)

 

1628/2017. (IX.11.) Korm. hat. egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről (MK 2017/144. szám)

 

268/2017. (IX.12.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/145. szám)

 

27/2017. (IX.12.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII.21.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/145. szám)

 

1651/2017. (IX.12.) Korm. hat. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/145. szám)

 

1653/2017. (IX.12.) Korm. hat. a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése az Észak-Alföldi régióban” című, valamint a „Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról (MK 2017/145. szám)

 

269/2017. (IX.13.) Korm. rend. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/146. szám)

 

270/2017. (IX.13.) Korm. rend. egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/146. szám)

 

271/2017. (IX.13.) Korm. rend. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/146. szám)

 

1662/2017. (IX.13.) Korm. hat. a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII.25.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/146. szám)

 

272/2017. (IX.14.) Korm. rend. az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2017/147. szám)

 

10/2017. (IX.14.) NMHH rend. egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról (MK 2017/147. szám)

 

1666/2017. (IX.14.) Korm. hat. egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/147. szám)

 

1667/2017. (IX.14.) Korm. hat. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú [„ÉszakkeletMagyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/147. szám)

 

2/2017. (IX.14.) NFM hat. a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII.28.) NFM rendelet 20. §-a, 21. §-a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről (MK 2017/147. szám)

 

20/2017. (IX.18.) EMMI rend. a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről (MK 2017/149. szám)

 

46/2017. (IX.20.) FM rend. a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/151. szám)

 

274/2017. (IX.21.) Korm. rend. az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról (MK 2017/152. szám)

 

275/2017. (IX.21.) Korm. rend. egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/152. szám)

 

1679/2017. (IX.21.) Korm. hat. a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról (MK 2017/152. szám)

 

1682/2017. (IX.21.) Korm. hat. a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII.23.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/152. szám)

 

1684/2017. (IX.21.) Korm. hat. a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról (MK 2017/152. szám)

 

279/2017. (IX.22.) Korm. rend. a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról (MK 2017/153. szám)

 

280/2017. (IX.22.) Korm. rend. egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/153. szám)

 

283/2017. (IX.22.) Korm. rend. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/153. szám)

 

285/2017. (IX.22.) Korm. rend. a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX.25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/153. szám)

 

288/2017. (IX.22.) Korm. rend. a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2017/153. szám)

 

1689/2017. (IX.22.) Korm. hat. a Társadalmi Innováció Tanácsról (MK 2017/153. szám)

 

1707/2017. (IX.25.) Korm. hat. a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról (MK 2017/154. szám)

 

11/2017. (IX.25.) NMHH rend. a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI.13.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2017/155. szám)

 

25/2017. (IX.25.) BM rend. a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet módosításáról (MK 2017/155. szám)

 

21/2017. (IX.25.) EMMI rend. az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII.30.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/155. szám)

 

2017. évi CV. tv. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról (MK 2017/156. szám)

 

2017. évi CVI. tv. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében (MK 2017/156. szám)

 

289/2017. (IX.25.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/156. szám)

 

12/2017. (IX.27.) HM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II.25.) HM rendelet módosításáról (MK 2017/157. szám)

 

13/2017. (IX.27.) HM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II.25.) HM rendelet módosításáról (MK 2017/157. szám)

 

290/2017. (IX.28.) Korm. rend. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/158. szám)

 

1712/2017. (IX.28.) Korm. hat. a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatokról (MK 2017/158. szám)

 

47/2017. (IX.29.) FM rend. a földminősítés részletes szabályairól (MK 2017/159. szám)

 

48/2017. (IX.29.) FM rend. a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.26.) FM rendelet módosításáról (MK 2017/159. szám)

 

49/2017. (IX.29.) FM rend. a kisüzemi bortermelői regiszterről (MK 2017/159. szám)

 

12/2017. (IX.29.) IM rend. a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról (MK 2017/159. szám)

 

37/2017. (IX.29.) NFM rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV.9.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/159. szám)

 

38/2017. (IX.29.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/159. szám)