Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. szeptember 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. szeptember 01-30.

 

 

 

Jogszabályváltozások

2016. szeptember 01-30.

 

 

271/2016. (IX.1.) Korm. rend. egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/133. szám)

 

31/2016. (IX.2.) NGM rend. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról (MK 2016/134. szám)

 

19/2016. (IX.5.) IM rend. a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról (MK 2016/135. szám)

 

37/2016. (IX.5.) NFM rend. a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/135. szám)

 

32/2016. (IX.8.) NGM rend. az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól (MK 2016/136. szám)

33/2016. (IX.8.) NGM rend. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet módosításáról (MK 2016/136. szám)

 

27/2016. (IX.14.) MvM rend. a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2015. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óta

2.

Alapbér {havi 129.000.- Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva}

742

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

110

4.

Foglalkoztatói járulékok:

-          Szociális hozzájárulási adó 27%

-          Szakképzési hozzájárulás 1,5%

230

13

5.

Szállásköltség

9

6.

Csoportos személyszállítás

145

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

18

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

468

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezés, ideiglenes létesítmények költsége

7

14.

Szerszámhasználat

16

15.

Értékcsökkenési leírás

60

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

2

19.

Bankköltség

9

20.

Egyéb szolgáltatás:

-          minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

21.

Kötelező adók, járulékok:

-          iparűzési adó 2%

-          innovációs járulék 0,3%

80

1

22.

Biztosítások

5

23.

1-22. Összesen

2101

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

87,55%

25.

Improduktív órák költsége (23.sor x 1,00 – 0,8755 = 0,1245)

262

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége (23. sor x 0,065)

137

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke (23+25+27. sor összesen x 0,02)

50

30.

Mindösszesen (23+25+27+29. sor)

2550

(MK 2016/137. szám)

 

59/2016. (IX.14.) FM rend. a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről (MK 2016/137. szám)

 

19/2016. (IX.14.) HM rend. a védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegzések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai összegzéséről (MK 2016/137. szám)

 

34/2016. (IX.14.) NGM rend. a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III.30.) GM rendelet és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet módosításáról (MK 2016/137. szám)

 

277/2016. (IX.15.) Korm. rend. a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról (MK 2016/138. szám)

 

6/2016. (IX.15.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2016/138. szám)

 

61/2016. (IX.15.) FM rend. a GMO-mentességre utaló jelölésről (MK 2016/138. szám)

 

1491/2016. (IX.15.) Korm. hat. a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról (MK 2016/138. szám)

 

279/2016. (IX.16.) Korm. rend. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/139. szám)

 

27/2016. (IX.16.) EMMI rend. az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (MK 2016/139. szám)

 

63/2016. (IX.16.) FM rend. a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről (MK 2016/139. szám)

 

38/2016. (IX.16.) NFM rend. a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI.30.) KHEM rendelet módosításáról (MK 2016/139. szám)

 

1500/2016. (IX.16.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép módosításáról (MK 2016/139. szám)

 

1501/2016. (IX.19.) Korm. hat. a helyi gazdaságfejlesztést segítő önkormányzati beruházás forrásigényének biztosításáról (MK 2016/140. szám)

 

20/2016. (IX.20.) IM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V.29.) IM rendelet módosításáról (MK 2016/141. szám)

 

39/2016. (IX.20.) NFM rend. a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV.8.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/141. szám)

 

280/2016. (IX.21.) Korm. rend. a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről (MK 2016/142. szám)

 

281/2016. (IX.21.) Korm. rend. egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/142. szám)

 

282/2016. (IX.21.) Korm. rend. az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/142. szám)

 

285/2016. (IX.21.) Korm. rend. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2016/142. szám)

 

1503/2016. (IX.21.) Korm. hat. a Nemzeti Önkéntes Tanácsról (MK 2016/142. szám)

 

1506/2016. (IX.21.) Korm. hat. az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő forrás biztosításáról (MK 2016/142. szám)

 

286/2016. (IX.22.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/144. szám)

 

288/2016. (IX.22.) Korm. rend. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/144. szám)

 

289/2016. (IX.22.) Korm. rend. az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/144. szám)

 

35/2016. (IX.27.) NGM rend. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról (MK 2016/146. szám)

 

36/2016. (IX.27.) NGM rend. az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról (MK 2016/146. szám)

 

300/2016. (IX.29.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/148. szám)

 

38/2016. (IX.29.) MNB rend. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról (MK 2016/148. szám)

 

301/2016. (IX.30.) Korm. rend. a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről (MK 149/2016)

 

6/2016. (IX.30.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2016/149. szám)

 

40/2016. (IX.30.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek, valamint az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII.13.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/149. szám)