Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2018. szeptember 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2018. szeptember 01-30.

Jogszabályváltozások

2018. szeptember 1-30.

 

 

157/2018. (IX.3.) Korm. rend. a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII.30.) Korm. rendelet, és az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/133. szám)

 

25/2018. (IX.3.) IM rend. az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (MK 2018/133. szám)

 

14/2018. (IX.4.) ITM rend. egyes iparszabályozási tárgyú rendeletek módosításáról (MK 2018/134. szám)

 

13/2018. (IX.4.) AB hat. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról (MK 2018/134. szám)

 

160/2018. (IX.7.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/135. szám)

 

161/2018. (IX.7.) Korm. rend. a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/135. szám)

 

15/2018. (IX.7.) ITM rend. az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI.25.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/135. szám)

 

1419/2018. (IX.7.) Korm. hat. egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról (MK 2018/135. szám)

 

1421/2018. (IX.7.) Korm. hat. a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről (MK 2018/135. szám)

 

111/2018. (IX.7.) ME hat. az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról (MK 2018/135. szám)

 

162/2018. (IX.10.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Népegészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról (MK 2018/136. szám)

 

163/2018. (IX.10.) Korm. rend. a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI.8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/136. szám)

 

165/2018. (IX.11.) Korm. rend. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/137. szám)

 

16/2018. (IX.11.) ITM rend. a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról (MK 2018/137. szám)

 

17/2018. (IX.17.) ITM rend. az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI.19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III.6.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/140. szám)

 

1446/2018. (IX.18.) Korm. hat. az idegennyelv-tudás javításához szükséges, a Nemzeti Versenyképességi Tanács által javasolt lépésekről (MK 2018/141. szám)

 

18/2018. (IX.20.) ITM rend. az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetekkel szembeni különös követelményekről (MK 2018/142. szám)

 

8/2018. (IX.20.) PM rend. a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI.29.) NGM rendelet, valamint egyéb pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról (MK 2018/142. szám)

 

1452/2018. (IX.21.) Korm. hat. a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00003 azonosító számú („Miskolc, Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című) és a TOP-6.2.1-15-MI1- 2016-00004 azonosító számú („Dobó Katica Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről (MK 2018/143. szám)

 

1453/2018. (IX.21.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról (MK 2018/143. szám)

 

1454/2018. (IX.21.) Korm. hat. a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (MK 2018/143. szám)

 

169/2018. (IX.25.) Korm. rend. az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/144. szám)

 

1458/2018. (IX.25.) Korm. hat. egyes települési önkormányzatok támogatásáról (MK 2018/144. szám)

 

1463/2018. (IX.25.) Korm. hat. a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2018/144. szám)

 

173/2018. (IX.26.) Korm. rend. a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő kötelezettségek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályairól (MK 2018/145. szám)

 

174/2018. (IX.26.) Korm. rend. egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/145. szám)

 

1467/2018. (IX.26.) Korm. hat. a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról (MK 2018/145. szám)

 

1470/2018. (IX.26.) Korm. hat. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2018/145. szám)

 

176/2018. (IX.27.) Korm. rend. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/146. szám)

 

26/2018. (IX.27.) BM rend. a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés elintézésének és a gyűlés biztosításával kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól (MK 2018/146. szám)

 

15/2018. (IX.27.) HM rend. az atomenergiáról szóló törvény honvédségi alkalmazásáról (MK 2018/146. szám)

 

19/2018. (IX.27.) ITM rend. egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2018/146. szám)

 

20/2018. (IX.27.) ITM rend. a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról (MK 2018/146. szám)

 

21/2018. (IX.27.) ITM rend. a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról (MK 2018/146. szám)

 

22/2018. (IX. 27.) ITM rend. a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról (MK 2018/146. szám)

 

14/2018. (IX.27.) AB hat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2018/146. szám)

 

1471/2018. (IX.27.) Korm. hat. a Falusi Útalap létrehozásáról (MK 2018/146. szám)

 

1472/2018. (IX.27.) Korm. hat. a 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok eléréséhez szükséges források biztosításáról (MK 2018/146. szám)

 

1474/2018. (IX.27.) Korm. hat. a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2018. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról (MK 2018/146. szám)

 

119/2018. (IX.27.) ME hat. az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére dr. Czukor Józsefet az Információs Hivatal főigazgatójává – 2018. október 1-jei hatállyal – kinevezem.

(MK 2018/146. szám)

 

9/2018. (IX.28.) MEKH rend. a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII.25.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/147. szám)

 

27/2018. (IX.28.) IM rend. a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet módosításáról (MK 2018/147. szám)