Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. június 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. június 01-30.

Jogszabályváltozások

2016. június 01-30.

 

 

2016. évi LIII. tv. a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról (MK 2016/76. szám)

 

2016. évi LIV. tv. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról (MK 2016/76. szám)

 

117/2016. (VI.6.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/78. szám)

 

120/2016. (VI.7.) Korm. rend. a közúti árutovábbítási szerződésekről (MK 2016/79. szám)

 

123/2016. (VI.7.) Korm. rend. a perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/79. szám)

 

124/2016. (VI.7.) Korm. rend. az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/79. szám)

 

126/2016. (VI.7.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról (MK 2016/79. szám)

 

127/2016. (VI.7.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/79. szám)

 

128/2016. (VI.7.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX.4.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/79. szám)

 

129/2016. (VI.7.) Korm. rend. a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/79. szám)

 

1267/2016. (VI.7.) Korm. hat. az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről (MK 2016/79. szám)

 

1268/2016. (VI.7.) Korm. hat. az országos ipari park koncepcióról (MK 2016/79. szám) 

 

1269/2016. (VI.7.) Korm. hat. a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási ágazatot érintő egyes intézkedésekről (MK 2016/79. szám)

 

1271/2016. (VI.7.) Korm. hat. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó források felhasználásáról szóló negyedéves jelentésekről és rendszeres politikai vita kezdeményezéséről (MK 2016/79. szám)

 

1272/2016. (VI.7.) Korm. hat. a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről (MK 2016/79. szám)

 

1276/2016. (VI.7.) Korm. hat. a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról (MK 2016/79. szám)

 

1279/2016. (VI.7.) Korm. hat. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I.18.) Korm. határozatban megjelölt kiemelt projektnek a határozatban megjelölt határidő alóli mentesítéséről (MK 2016/79. szám)

 

2016. évi LV. tv. egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról (MK 2016/80. szám)

 

19/2016. (VI.8.) BM rend. egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/80. szám)

 

16/2016. (VI.8.) NFM rend. a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV.18.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/80. szám)

 

21/2016. (VI.9.) BM rend. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól (MK 2016/81. szám)

 

18/2016. (VI.9.) NGM rend. egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/81. szám)

 

134/2016. (VI.10.) Korm. rend. az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról (MK 2016/82. szám)

 

135/2016. (VI.10.) Korm. rend. egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2016/83. szám)

 

39/2016. (VI.10.) FM rend. a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról (MK 2016/83. szám)

 

17/2016. (VI.10.) NFM rend. a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X.11.) KHVM–KTM együttes rendelet módosításáról (MK 2016/83. szám)

 

136/2016. (VI.13.) Korm. rend. a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

137/2016. (VI.13.) Korm. rend. az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről (MK 2016/84. szám)

 

139/2016. (VI.13.) Korm. rend. a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

140/2016. (VI.13.) Korm. rend. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

143/2016. (VI.13.) Korm. rend. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

144/2016. (VI.13.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V.21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

151/2016. (VI.13.) Korm. rend. a mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2016/84. szám)

 

155/2016. (VI.13.) Korm. rend. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről (MK 2016/84. szám)

 

156/2016. (VI. 13.) Korm. rend. egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

17/2016. (VI.13.) MvM rend. az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

11/2016. (VI.13.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2016/84. szám)

 

1291/2016. (VI.13.) Korm. hat. a közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről (MK 2016/84. szám)

 

1292/2016. (VI.13.) Korm. hat. a járműipari tesztpálya létrehozásáról (MK 2016/84. szám)

 

1299/2016. (VI.13.) Korm. hat. a gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről (MK 2016/84. szám)

 

1307/2016. (VI.13.) Korm. hat. a Mezőkövesd város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról (MK 2016/84. szám)

 

157/2016. (VI.13.) Korm. rend. a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III.12.) Korm. rend. módosításáról (MK 2016/85. szám)

 

2016. évi LIX. tv. energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2016/86. szám)

 

2016. évi LX. tv. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (MK 2016/86. szám)

 

2016. évi LXI. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (MK 2016/86. szám)

 

2016. évi LXII. tv. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról (MK 2016/86. szám)

 

2016. évi LXIII. tv. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról (MK 2016/86. szám)

 

2016. évi LXVI. tv. az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (MK 2016/87. szám)

 

22/2016. (VI.15.) BM rend. a távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról (MK 2016/87. szám)

 

2016. évi LXVIII. tv. a jövedéki adóról (MK 2016/88. szám)

 

19/2016. (VI.17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (MK 2016/88. szám)

 

3/2016. (VI.22.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2016/89. szám)

 

41/2016. (VI.22.) FM rend. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/89. szám)

 

2016. évi LXXIV. tv. a településkép védelméről (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXV. tv. az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXVII. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXVIII. tv. egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXIX. tv. egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXI. tv. egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXII. tv. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXIII. tv. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXIV. tv. a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXV. tv. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXVI. tv. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXVII. tv. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXVIII. tv. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi LXXXIX. tv. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

164/2016. (VI.23.) Korm. rend. az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással összefüggő módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

165/2016. (VI.23.) Korm. rend. a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról (MK 2016/90. szám)

 

166/2016. (VI.23.) Korm. rend. a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/90. szám)

 

2016. évi XCII. tv. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2016/91. szám)

 

2016. évi XCIII. tv. a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről (MK 2016/92. szám)

 

12/2016. (VI.27.) EMMI rend. a 2016/2017. tanév rendjéről (MK 2016/92. szám)

 

8/2016. (VI.27.) IM rend. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV.12.) GKM rendelet módosításáról (MK 2016/92. szám)

 

42/2016. (VI.28.) FM rend. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII.16.) FM rendelet módosításáról (MK 2016/93. szám)

 

43/2016. (VI.28.) FM rend. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról (MK 2016/93. szám)

 

21/2016. (VI.29.) MNB rend. adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII.9.) MNB rendelet módosításáról (MK 2016/94. szám)

 

22/2016. (VI.29.) MNB rend. az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V.25.) MNB rendelet módosításáról (MK 2016/94. szám)

 

44/2016. (VI.29.) FM rend. a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX.24.) FM rendelet módosításáról (MK 2016/94. szám)

 

12/2016. (VI.29.) IM rend. az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról (MK 2016/94. szám)

 

13/2016. (VI.29.) IM rend. az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról (MK 2016/94. szám)

 

14/2016. (VI.29.) IM rend. az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/94. szám)

 

15/2016. (VI.29.) IM rend. a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI.29.) IM rendelet módosításáról (MK 2016/94. szám)

21/2016. (VI.29.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/94. szám)

 

22/2016. (VI.29.) NGM rend. a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról (MK 2016/94. szám)

 

24/2016. (VI.30.) BM rend. a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről (MK 2016/95. szám)

 

25/2016. (VI.30.) BM rend. a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről (MK 2016/95. szám)

 

26/2016. (VI.30.) BM rend. a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről (MK 2016/95. szám)

 

19/2016. (VI.30.) NFM rend. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII.28.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/95. szám)

 

20/2016. (VI.30.) NFM rend. az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/95. szám)