Üdvözöljük a

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

 

 

A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

Bookmark: 2Bookmark: pr5 

Eljáró hatóságok:

 

A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzési tevékenységének kivételével –

 

Bookmark: pr61.) a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, valamint

 

Bookmark: pr72.) a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője jár el.

Bookmark: pr8 

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás:

 

·        A kereskedő kereskedelmi tevékenységet bejelenti (jogszabály mellékletében meghatározott adattartalommal a jegyzőnek. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

Bookmark: pr23Bookmark: pr31·        Ha a kereskedelmi tevékenység meghatározott hatóságok (pl.: ÁNTSZ, MgSZH, tűzvédelmi szakhatóság, építésügyi hatóság) feladat- és hatáskörét érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított huszonkét munkanapon belül hatósági ellenőrzést folytat le.

 

Bookmark: pr32·        Az ellenőrzés eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő öt munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt.

 

Bookmark: pr33·        A kereskedő a bejelentett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Bookmark: pr34Bookmark: pr35Bookmark: pr36Bookmark: 7Bookmark: pr37A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályok:

 

·        A jogszabály 3. mellékletben meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.

 

Bookmark: pr38·        A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék  forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania.

 

Bookmark: pr39·        Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

 

Bookmark: pr40·        A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki

 

Bookmark: pr41Ø      a higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben  

 

ÁNTSZ, Bookmark: pr42Bookmark: pr44

állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén - az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésébenBookmark: pr45 

 

 MgSzH Központját,

 

Bookmark: pr46Bookmark: pr47Ø      ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége

 

első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget,

 

Bookmark: pr48Ø      olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznakBookmark: pr49 

 

tűzvédelmi szakhatóságot,

 

Bookmark: pr50Bookmark: pr51Ø      ha arra az építményre, amelyben az üzletet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - a településrendezési és általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében  

első fokú eljárásban az építésügyi hatóságot, Bookmark: pr52Bookmark: 8Bookmark: pr53

 

A jegyző a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.

Bookmark: pr54 

Bookmark: pr55Bookmark: 9Bookmark: pr57 

·        A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és igazolást ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.Bookmark: pr58

 

·        A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli

Bookmark: pr59Ø      a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal;

Bookmark: pr60Ø      az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével;

Bookmark: pr61Ø      az illetékes rendőrkapitánysággal;

Bookmark: pr62Ø      jövedéki termék esetében a vámhatósággal;

Bookmark: pr63Ø      élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az MgSzH-val.

Bookmark: 10Bookmark: pr64 

·        A kereskedő a működési engedély megadását követően a bejelentett adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változása esetén az azt megelőző öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Bookmark: pr65Bookmark: pr66·        A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzést követően - a korábban kiadott működési engedély igazolásának bevonásával egyidejűleg - a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.

Bookmark: pr68 

·        Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

 

Bookmark: pr69Bookmark: pr70 

Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések:

 

A.) Közterületen történő értékesítés

 

Közterületi értékesítés keretében  a jogszabály 5. mellékletben meghatározott termékek forgalmazhatóak.

 

Bookmark: pr74Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, az 5. mellékletben meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók.

 

Bookmark: pr75Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.

 

B.) Mozgóárusítás:

 

Mozgóbolt útján nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem forgalmazható.Bookmark: pr79

 

Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a jövedéki termék forgalmazása esetén a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének feltüntetésével végezhető.

 

C.) Automatából történő kereskedés:

 

Automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszes ital, valamint szexuális termék.

Bookmark: pr77 

Automatából történő értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

 

D.) Alkalmi árusítás:

 

Az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét.

Bookmark: pr81 

Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a Jöt.-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

 

E.) Üzleten kívüli kereskedés:

 

Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés útján

Bookmark: pr86·        kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

Bookmark: pr87·        gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,

Bookmark: pr88·        élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,

Bookmark: pr89·        növényi szaporítóanyag,

Bookmark: pr90·        fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

Bookmark: pr91·        veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

Bookmark: pr92·        drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,

Bookmark: pr93·        jövedéki termék, valamint

Bookmark: pr94·        olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.

Bookmark: pr95 

Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

 

A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

 

F.) Közúton történő kereskedés:

 

A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

Bookmark: pr83 

A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint - a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában - forgalmazhatja az üzletben jogszerűen forgalmazott, a bejelentésben vagy a működési engedélyben meghatározott termékeket.

 

Az egyes termékek forgalmazására vonatkozó rendelkezések:

 

v     Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény - a komputeres színkeverővel felszerelt speciális festékszaküzletben történő festék kiszerelés kivételével -, valamint gépjármű üzemeltetési segédanyag csak előre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatóak.

 

v     Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

 

Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható.

 

Szexuális termék - a szexuális termék forgalmazására szakosodott üzletek kivételével - csak zárt csomagolásban, a többi terméktől elkülönítve forgalmazható.

 

v     Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.

 

Bookmark: pr103A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.

 

Bookmark: pr104Az intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a kimérés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

 

v     Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékX folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.

 

A tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.

 

X A szerencsejátékok fajtái az 1991. évi XXXIV. törvényben:

a) sorsolásos játék,

b) nem sorsolásos játék,

c) pénznyerő automata üzemeltetése,

d) kaszinójáték,

e) fogadás.

 

A kereskedő kötelezettségei:

 

Ø      A kereskedő köteles - a helyben fogyasztott termék kivételével - a megvásárolt terméket jellegének megfelelő módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni.

 

Bookmark: pr109Ø      A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével - csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

Bookmark: pr110 

Ø      A használt, minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni.

Bookmark: 24Bookmark: pr111 

Ø      A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Bookmark: pr112Bookmark: pr113 

Ø      Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

Bookmark: 25Bookmark: pr114 

Ø      A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható.

Bookmark: pr115 

Ø      A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

Bookmark: pr116 

Ø      A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a fentebb foglaltaknak.

 

Bookmark: pr117Bookmark: pr118Ø      A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

 

 

 

 

 

Üzlet bezáratása:

 

Ha a kereskedő

  • a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg és
  • a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható

a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

 

Bookmark: pr125A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

Bookmark: pr126·        a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

Bookmark: pr127·        a kereskedő a jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

Bookmark: pr128·        a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

Bookmark: pr129·        a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

 

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

 

A jegyző a működési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról szóló határozatát közli az érintett személyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark: pr159A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma

Bookmark: pr160I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

Bookmark: pr1611. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

Bookmark: pr1622. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

Bookmark: pr1633. a kereskedő statisztikai száma;

Bookmark: pr1644. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

Bookmark: pr1654.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

Bookmark: pr1664.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

Bookmark: pr1674.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

Bookmark: pr1685. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

Bookmark: pr1696. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

Bookmark: pr1706.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

Bookmark: pr1716.2. tulajdonosa,

Bookmark: pr1726.3. címe, helyrajzi száma,

Bookmark: pr1736.4. használatának jogcíme,

Bookmark: pr1746.5. elnevezése,

Bookmark: pr1756.6. alapterülete (m2),

Bookmark: pr1766.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

Bookmark: pr1776.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;

Bookmark: pr1787. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

Bookmark: pr1797.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

Bookmark: pr1807.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

Bookmark: pr1818. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

Bookmark: pr1828.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)

Bookmark: pr1838.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

Bookmark: pr1848.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

Bookmark: pr1859. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

Bookmark: pr1869.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve

Bookmark: pr1879.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Bookmark: pr188II. Csatolt okiratok

Bookmark: pr1891. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

Bookmark: pr1902. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

Bookmark: pr1913. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Bookmark: pr192III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

 

 

 

Bookmark: pr193B) A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma

Bookmark: pr194I. A kereskedő és az üzlet adatai

Bookmark: pr1951. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

Bookmark: pr1962. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

Bookmark: pr1973. a kereskedő statisztikai száma;

Bookmark: pr1984. az üzlet

Bookmark: pr1994.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

Bookmark: pr2004.2. tulajdonosa,

Bookmark: pr2014.3. címe, helyrajzi száma,

Bookmark: pr2024.4. használatának jogcíme,

Bookmark: pr2034.5. elnevezése,

Bookmark: pr2044.6. alapterülete (m2);

Bookmark: pr2055. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

Bookmark: pr2065.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,

Bookmark: pr2075.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,

Bookmark: pr2085.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

Bookmark: pr2096. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

Bookmark: pr2106.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),

Bookmark: pr2116.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

Bookmark: pr2127. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Bookmark: pr213II. Csatolt okiratok

Bookmark: pr2141. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

Bookmark: pr2152. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

Bookmark: pr2163. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Bookmark: pr217III. Keltezés, a kérelmező (bejelentő) aláírása (bélyegzője)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark: pr218Bookmark: pr269A kizárólag üzletben forgalmazható termékek

Bookmark: pr2701. dohánytermékek;

Bookmark: pr2712. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

Bookmark: pr2723. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

Bookmark: pr2734. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

Bookmark: pr2745. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

Bookmark: pr2756. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

Bookmark: pr2767. nem veszélyes hulladék;

Bookmark: pr2778. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Bookmark: pr278Bookmark: pr300Közterületi értékesítés keretében forgalmazható termékek

Bookmark: pr3011. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;

Bookmark: pr3022. levelezőlap;

Bookmark: pr3033. virág;

Bookmark: pr3044. léggömb;

Bookmark: pr3055. zöldség, gyümölcs;

Bookmark: pr3066. pattogatott kukorica;

Bookmark: pr3077. főtt kukorica;

Bookmark: pr3088. sült gesztenye;

Bookmark: pr3099. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;

Bookmark: pr31010. vattacukor, cukorka;

Bookmark: pr31111. fagylalt, jégkrém;

Bookmark: pr31212. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;

Bookmark: pr31313. büfétermék a szeszesital kivételével;

Bookmark: pr31414. sütőipari termékek;

Bookmark: pr31515. előrecsomagolt sütemények, édességek.

Bookmark: pr316Bookmark: pr317 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékkörök

Bookmark: pr3181. Élelmiszer

Bookmark: pr3191.1. Meleg-, hideg étel,

Bookmark: pr3201.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

Bookmark: pr3211.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

Bookmark: pr3221.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

Bookmark: pr3231.5. Hús-és hentesáru,

Bookmark: pr3241.6. Hal,

Bookmark: pr3251.7. Zöldség- és gyümölcs,

Bookmark: pr3261.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

Bookmark: pr3271.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

Bookmark: pr3281.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),

Bookmark: pr3291.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

Bookmark: pr3301.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);

Bookmark: pr3312. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);

Bookmark: pr3323. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,