Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. június 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. június 01-30.

Jogszabályváltozások

2017. június 01-30.

 

 

5/2017. (VI.1.) NMHH rend. az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól (MK 2017/80. szám)

 

10/2017. (VI.1.) BM rend. az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/80. szám)

 

6/2017. (VI.1.) IM rend. a cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/80. szám)

 

7/2017. (VI.1.) IM rend. a székhelyszolgáltatásról (MK 2017/80. szám)

 

15/2017. (VI.7.) MvM rend. a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről (MK 2017/82. szám)

 

12/2017. (VI.7.) BM rend. az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II.27.) BM rendelet módosításáról (MK 2017/82. szám)

 

127/2017. (VI.8.) Korm. rend. a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/84. szám)

 

5/2017. (VI.8.) MEKH rend. a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II.13.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/84. szám)

 

13/2017. (VI.8.) BM rend. egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/84. szám)

 

1308/2017. (VI.8.) Korm. hat. a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról (MK 2017/84. szám)

 

1309/2017. (VI.8.) Korm. hat. az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források 2017-ben történő biztosításáról (MK 2017/84. szám)

 

1311/2017. (VI.8.) Korm. hat. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2017/84. szám)

 

1312/2017. (VI.8.) Korm. hat. a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat- átcsoportosításról (MK 2017/84. szám)

 

1316/2017. (VI.8.) Korm. hat. a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról (MK 2017/84. szám)

 

2017. évi LX. tv. a választottbíráskodásról (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXI. tv. egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXII. tv. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXIII. tv. az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXIV. tv. az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXV. tv. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXVI. tv. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (MK 2017/85. szám)

 

1325/2017. (VI.8.) Korm. hat. az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről (MK 2017/85. szám)

 

2017. évi LXIX. tv. a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2017/86. szám)

 

134/2017. (VI.9.) Korm. rend. az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/86. szám)

 

135/2017. (VI.9.) Korm. rend. a fás szárú ültetvényekről (MK 2017/86. szám)

 

139/2017. (VI.9.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/86. szám)

 

140/2017. (VI.9.) Korm. rend. a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/86. szám)

 

33/2017. (VI.9.) FM rend. a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/86. szám)

 

1333/2017. (VI.9.) Korm. hat. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről (MK 2017/86. szám)

 

1334/2017. (VI.9.) Korm. hat. a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról (MK 2017/86. szám)

 

1335/2017. (VI.9.) Korm. hat. Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciójáról (MK 2017/86. szám)

 

2017. évi LXX. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2017/87. szám)

 

144/2017. (VI.12.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról (MK 2017/88. szám)

 

145/2017. (VI.12.) Korm. rend. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/88. szám)

 

149/2017. (VI.12.) Korm. rend. az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/88. szám)

 

1355/2017. (VI.12.) Korm. hat. a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről (MK 2017/88. szám)

 

14/2017. (VI.14.) EMMI rend. a 2017/2018. tanév rendjéről (MK 2017/90. szám)

 

2017. évi LXXIII. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (MK 2017/92. szám)

 

2017. évi LXXV. tv. energetikai tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/92. szám)

 

157/2017. (VI.16.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról (MK 2017/92. szám)

 

158/2017. (VI.16.) Korm. rend. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/92. szám)

 

1381/2017. (VI.16.) Korm. hat. a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról (MK 2017/92. szám)

 

1382/2017. (VI.16.) Korm. hat. egyes köznevelési szakmai testületekről (MK 2017/92. szám)

 

2017. évi LXXVI. tv. a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról (MK 2017/93. szám)

 

2017. évi LXXVII. tv. egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2017/93. szám)

 

2017. évi LXXVIII. tv. az ügyvédi tevékenységről (MK 2017/95. szám)

 

6/2017. (VI.21.) NMHH rend. a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól (MK 2017/95. szám)

 

19/2017. (VI.21.) NFM rend. a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2017/95. szám)

 

15/2017. (VI.22.) EMMI rend. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/96. szám)

 

20/2017. (VI.22.) NFM rend. egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/96. szám)

 

2017. évi LXXXVIII. tv. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (MK 2017/98. szám)

 

2017. évi XC. tv. a büntetőeljárásról (MK 2017/99. szám)

 

2017. évi XCVII. tv. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról (MK 2017/100. szám)

 

2017. évi CI. tv. az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről (MK 2017/100. szám)

 

2017. évi CII. tv. az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről (MK 2017/100. szám)

 

2017. évi CIII. tv. a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/100. szám)

 

18/2017. (VI.27.) MvM rend. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet módosításáról (MK 2017/100. szám)

 

16/2017. (VI.27.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/100. szám)

 

1394/2017. (VI.28.) Korm. hat. a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/102. szám)

 

161/2017. (VI.28.) Korm. rend. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról (MK 2017/103. szám)

 

162/2017. (VI.28.) Korm. rend. az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról (MK 2017/103. szám)

 

163/2017. (VI.28.) Korm. rend. egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról (MK 2017/103. szám)

 

1403/2017. (VI.28.) Korm. hat. a „Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia (2018–2023)” elfogadásáról (MK 2017/103. szám)

 

1404/2017. (VI.28.) Korm. hat. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról (MK 2017/103. szám)

 

1409/2017. (VI.28.) Korm. hat. a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (MK 2017/103. szám)

 

170/2017. (VI.29.) Korm. rend. az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről (MK 2017/104. szám)

 

172/2017. (VI.29.) Korm. rend. a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/104. szám)

 

13/2017. (VI.29.) NGM rend. a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/104. szám)

 

1429/2017. (VI.29.) Korm. hat. az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű („Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról (MK 2017/104. szám)

 

20/2017. (VI.30.) MvM rend. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

14/2017. (VI.30.) NGM rend. a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

15/2017. (VI.30.) NGM rend. a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről (MK 2017/105. szám)

 

16/2017. (VI.30.) NGM rend. a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról (MK 2017/105. szám)

 

17/2017. (VI.30.) NGM rend. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

18/2017. (VI.30.) NGM rend. egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III.31.) PM rendelet módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

23/2017. (VI.30.) NFM rend. az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII.29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

24/2017. (VI.30.) NFM rend. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

25/2017. (VI.30.) NFM rend. a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III.1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról (MK 2017/105. szám)

 

2017. évi CIV. tv. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról (MK 2017/106. szám)

 

1437/2017. (VI.30.) Korm. hat. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról (MK 2017/106. szám)

 

1438/2017. (VI.30.) Korm. hat. a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról (MK 2017/106. szám)