Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. március 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. március 01-31.

Jogszabályváltozások

 

2015. március 01-31.

 

1082/2015. (III.3.) Korm. hat. a közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II.5.) Korm. határozat módosításáról (MK 2015/24. szám)

 

1083/2015. (III.3.) Korm. hat. a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési beruházás vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásokról (MK 2015/24. szám)

 

1087/2015. (III.3.) Korm. hat. a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0047 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről (MK 2015/24. szám)

 

9/2015. (III.5.) NFM rend. az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet módosításáról és az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 60/2014. (XII.31.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2015/26. szám)

 

36/2015. (III.6.) Korm. rend. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/27. szám)

 

37/2015. (III.6.) Korm. rend. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/27. szám)

 

4/2015. (III.6.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI.27.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/27. szám)

 

12/2015. (III.6.) MvM rend. az Információs Hivatal elektronikus információs rendszereinek biztonsági felügyeletéről és ellenőrzéséről (MK 2015/27. szám)

 

7/2015. (III.6.) BM rend. a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet és a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet módosításáról (MK 2015/27. szám)

 

13/2015. (III.6.) EMMI rend. a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/27. szám)

 

1117/2015. (III.6.) Korm. hat. a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervéről (MK 2015/27. szám)

 

1118/2015. (III.6.) Korm. hat. a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kifizetési tervéről (MK 2015/27. szám)

 

2015. évi IV. tv. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról (MK 2015/28. szám)

 

2015. évi V. tv. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 2015/28. szám)

 

6/2015. (III.10.) FM rend. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X.10.) FVM rendelet módosításáról (MK 28. szám)

 

2015. évi VI. tv. egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/29. szám)

 

2015. évi VII. tv. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 2015/29. szám)

 

38/2015. (III.11.) Korm. rend. a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/29. szám)

 

39/2015. (III.11.) Korm. rend. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról (MK 2015/29. szám)

 

13/2015. (III. 11.) MvM rend. a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól (MK 2015/29. szám)

 

14/2015. (III.11.) MvM rend. a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről (MK 2015/29. szám)

 

7/2015. (III.11.) FM rend. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről (MK 2015/29. szám)

 

10/2015. (III.11.) NFM rend. a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet, valamint a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V.8.) GKM rendelet módosításáról (MK 2015/29. szám)

 

42/2015. (III.12.) Korm. rend. a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről (MK 2015/31. szám)

43/2015. (III.12.) Korm. rend. a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól (MK 2015/31. szám)

 

44/2015. (III.12.) Korm. rend. a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről (MK 2015/31. szám)

 

45/2015. (III.12.) Korm. rend. a Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos részletes szabályokról (MK 2015/31. szám)

 

 46/2015. (III.12.) Korm. rend. egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról (MK 2015/31. szám)

 

5/2015. (III.12.) MNB rend. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII.9.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/31. szám)

 

51/2015. (III.13.) Korm. rend. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/32. szám)

 

14/2015. (III.13.) EMMI rend. a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról (MK 2015/32. szám)

 

15/2015. (III.13.) EMMI rend. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről (MK 2015/32. szám)

 

8/2015. (III.13.) FM rend. a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról (MK 2015/32. szám)

 

9/2015. (III.13.) FM rend. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól (MK 2015/32. szám)

 

10/2015. (III.13.) FM rend. az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről (MK 2015/32. szám)

 

11/2015. (III.13.) FM rend. a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról (MK 2015/32. szám)

 

5/2015. (III.13.) IM rend. a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III.13.) KIM rendelet módosításáról (MK 2015/32. szám)

 

53/2015. (III.17.) Korm. rend. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről (MK 2015/33. szám)

 

55/2015. (III.17.) Korm. rend. a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/33. szám)

 

56/2015. (III.17.) Korm. rend. a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről (MK 2015/33. szám)

 

57/2015. (III.17.) Korm. rend. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/33. szám)

 

1/2015. (III.17.) NMHH rend. egyes NMHH rendeleteknek a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő módosításáról (MK 2015/33. szám)

 

1152/2015. (III.17.) Korm. hat. a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2015/33. szám)

 

1153/2015. (III.17.) Korm. hat. a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtása érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt érintő intézkedésekről (MK 2015/33. szám)

 

7/2015. (III.19.) AB hat. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról és visszautasításáról (MK 2015/35. szám)

 

4/2015. (III.20.) OGY hat.  II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról (MK 2015/36. szám)

 

5/2015. (III.20.) OGY hat. a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat módosításáról (MK 2015/36. szám)

 

1160/2015. (III.20.) Korm. hat. a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről (MK 2015/36. szám)

 

2015. évi VIII. tv. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2015/37. szám)

 

2015. évi IX. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 2015/37. szám)

 

58/2015. (III.24.) Korm. rend. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/38. szám)

 

59/2015. (III.24.) Korm. rend. a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/38. szám)

 

60/2015. (III.24.) Korm. rend. a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/38. szám)

 

61/2015. (III.24.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról (MK 2015/38. szám)

 

62/2015. (III.24.) Korm. rend. az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/38. szám)

 

63/2015. (III.24.) Korm. rend. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (MK 2015/38. szám)

 

6/2015. (III.24.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről (MK 2015/38. szám)

 

64/2015. (III.25.) Korm. rend. a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről (MK 2015/39. szám)

 

2015. évi X. tv. a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről (MK 2015/40. szám)

 

2015. évi XI. tv. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról (MK 2015/40. szám)

 

2015. évi XII. tv. egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/40. szám)

 

2015. évi XIII. tv. egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/40. szám)

 

2015. évi XIV. tv. a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról (MK 2015/40. szám)

 

65/2015. (III.25.) Korm. rend. a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról (MK 2015/40. szám)

 

 

2015. évi XV. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (MK 2015/41. szám)

 

2015. évi XVI. tv. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról (MK 2015/41. szám)

 

2015. évi XVII. tv. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról (MK 2015/41. szám)

66/2015. (III.30.) Korm. rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (MK 2015/42. szám)

 

10/2015. (III.30.) BM rend. az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól (MK 2015/42. szám)

 

17/2015. (III.30.) EMMI rend. az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII.30.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/42. szám)

 

6/2015. (III.30.) IM rend. az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/42. szám)

 

8/2015. (III.30.) NGM rend. a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet módosításáról (MK 2015/42. szám)

 

70/2015. (III.30.) Korm. rend. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015643. szám)

 

71/2015. (III.30.) Korm. rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről (MK 2015/43. szám)

 

72/2015. (III.30.) Korm. rend. egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggő módosításáról (MK 2015/43. szám)

 

73/2015. (III.30.) Korm. rend. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról (MK 2015/43. szám)

 

78/2015. (III.31.) Korm. rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról (MK 2015/44. szám)

 

79/2015. (III.31.) Korm. rend. a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/44. szám)

 

80/2015. (III.31.) Korm. rend. a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/44. szám)

 

11/2015. (III.31.) BM rend. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/44. szám)

 

12/2015. (III.31.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/44. szám)

 

1195/2015. (III.31.) Korm. hat. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII.15.) Korm. határozat módosításáról (MK 2015/44. szám)

 

13/2015. (III.31.) BM rend. a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól (MK 2015/45. szám)

 

18/2015. (III.31.) EMMI rend. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III.13.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/45. szám)

 

14/2015. (III.31.) FM rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól (MK 2015/45. szám)

 

15/2015. (III. 31.) FM rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról (MK 2015/45. szám)

 

9/2015. (III.31.) NGM rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/45. szám)

 

14/2015. (III.31.) NFM rend. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III.5.) IKM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet módosításáról (MK 2015/45. szám)