Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. március 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. március 01-31.

Jogszabályváltozások

2016. március 1-31.

 

4/2016. (III.1.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról (MK 2016/27. szám)

 

5/2016. (III.1.) MNB rend. egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról (MK 2016/27. szám)

 

1098/2016. (III.1.) Korm. hat. a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról (MK 2016/27. szám)

 

1099/2016. (III.1.) Korm. hat. a tejágazat átfogó intézkedési tervéről (MK 2016/27. szám)

 

13/2016. (III.2.) FM rend. a vadgazdálkodási tájegységekről (MK 2016/28. szám)

 

14/2016. (III.2.) FM rend. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/28. szám)

 

15/2016. (III.2.) FM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X.8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/28. szám)

 

38/2016. (III.3.) Korm. rend. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/29. szám)

 

39/2016. (III.3.) Korm. rend. a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/29. szám)

 

40/2016. (III.3.) Korm. rend. egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/29. szám)

1102/2016. (III.3.) Korm. hat. a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról (MK 2016/29. szám)

 

1103/2016. (III.3.) Korm. hat. a derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról (MK 2016/29. szám)

 

5/2016. (III.8.) IM rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/32. szám)

 

2016. évi I. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról (MK 2016/33. szám)

 

2016. évi II. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (MK 2016/33. szám)

 

1127/2016. (III.10.) Korm. hat. a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – élelmiszerlánc-felügyleti díj megváltozott szabályozása miatti – pénzügyi helyzetének rendelkezéséről (MK 2016/34. szám)

 

51/2016. (III.17.) Korm. rend. az állami tulajdonban lévő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről (MK 2016/36. szám)

 

1137/2016. (III.21.) Korm. hat. az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról (MK 2016/37. szám)

 

1138/2016. (III.21.) Korm. hat. a 2007-2013 közötti programozási időszak zárásával kapcsolatos feladatokról (MK 2016/37. szám)

 

53/2016. (III.22.) Korm. rend. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/38. szám)

 

7/2016. (III.22.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,20%.

2. § (1) Ez a rendelet 2016. március 23-án lép hatályba.

(MK 2016/38. szám)

 

10/2016. (III.22.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/38. szám)

 

2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról (MK 2016/39. szám)

 

56/2016. (III.25.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/42. szám)

 

59/2016. (III.25.) Korm. rend. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/42. szám)

 

60/2016. (III.25.) Korm. rend. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/42. szám)

 

61/2016. (III.25.) Korm. rend. a SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2016/42. szám)

 

3/2016. (III.25.) NMHH rend. a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I.11.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2016/42. szám)

 

9/2016. (III.25.) NGM rend. a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet módosításáról (MK 2016/42. szám)

 

19/2016. (III.30.) FM rend. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/43. szám)

 

6/2016. (III.30.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/43. szám)

 

65/2016. (III.31.) Korm. rend. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/44. szám)

 

67/2016. (III.31.) Korm. rend. a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/44. szám)

 

68/2016. (III.31.) Korm. rend. az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról (MK 2016/44. szám)

 

69/2016. (III.31.) Korm. rend. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól (MK 2016/44. szám)

 

70/2016. (III.31.) Korm. rend. a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/44. szám)

 

71/2016. (III.31.) Korm. rend. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/44. szám)

 

21/2016. (III.31.) FM ren. a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról (MK 2016/44. szám)

 

1155/2016. (III.31.) Korm. hat. Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (MK 2016/44. szám)

 

1156/2016. (III.31.) Korm. hat. a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről (MK 2016/44. szám)