Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. május 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. május 01-31.

Jogszabályváltozások

 

2015. május 01-31.

 

 

1289/2015. (V.5.) Korm. hat. az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról (MK 2015/62. szám)

 

116/2015. (V.7.) Korm. rend. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/64. szám)

 

1295/2015. (V.7.) Korm. hat. a közigazgatási és a polgári perrendtartással összefüggő egyes bírósági és ügyészségi feladatokról (MK 2015/64. szám)

 

2015. évi LIII. tv. egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/65. szám)

 

2015. évi LVI. tv. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról

1. § A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.  évi CII.  törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E törvény hatálya nem terjed ki

1. a gyógyszertárak nyitva tartására;

2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;

3. a  közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a  jegyző – a  pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a  pályaudvar területe meddig terjed;

4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;

5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenységre;

6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;

8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;

9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;

10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;

11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;

12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;

13. a vendéglátásra;

14. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre, valamint

15. az automatából történő értékesítésre.”

 

2. § A Kszvmtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.  § Az  üzlet – törvényben vagy e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a) kiskereskedelmi napokon 4 óra 30 perc és 22 óra között tarthat nyitva, b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.”

 

3. § A Kszvmtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. §-tól eltérően az üzletek

a) adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra,

b) december 24-én és december 31-én 4 óra 30 perc és 12 óra, továbbá

c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 perc és 22 óra között nyitva tarthatnak.”

4. § (1) A Kszvmtv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  3.  §-ban foglaltaktól eltérően a  kizárólag pékárut, illetve tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.”

(2) A Kszvmtv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  3.  §-ban foglaltaktól eltérően az  újságot árusító üzlet, valamint a  virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.”

(MK 2015/65. szám)

 

23/2015. (V.8.) NFM rend. egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/65. szám)

 

118/2015. (V.13.) Korm. rend. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/66. szám)

 

14/2015. (V.13.) MNB rend. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról (MK 2015/66. szám)

 

1/2015. KMJE jogegységi hat. a Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata az alperes személyének meghatározásáról a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben.

 

120/2015. (V.21.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről (MK 2015/69. szám)

 

2015. évi LVII. tv. az energiahatékonyságról (MK 2015/70. szám)

 

2015. évi LVIII. tv. a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról (MK 2015/70. szám)

 

26/2015. (V.22.) EMMI rend. a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/70. szám)

 

15/2015. (V.22.) NGM rend. a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról szóló 9/2001. (IV.5.) GM rendelet módosításáról (MK 2015/70. szám)

 

 122/2015. (V.26.) Korm. rend. az energiahatékonyságrólszóló törvény végrehajtásáról (MK 2015/71. szám)

 

123/2015. (V.26.) Korm. rend. egyes kormányrendeletek energiahatékonysággal összefüggő módosításáról (MK 2015/71. szám)

 

15/2015. (V.26.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,65%.

2. § (1) Ez a rendelet 2015. május 27-én lép hatályba.

(MK 2015/71. szám)

 

24/2015. (V.26.) NFM rend. a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII.23.) GKM rendelet módosításáról (MK 2015/71. szám)

 

25/2015. (V.26.) NFM rend. az energiahatékonyság növelését elősegítő tájékoztatásról (MK 2015/71. szám)

 

26/2015. (V.26.) NFM rend. az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról (MK 2015/71. szám)

 

129/2015. (V.27.) Korm. rend. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól (MK 2015/72. szám)

 

131/2015. (V.27.) Korm. rend. az emisszió-kereskedelemmel összefüggésben ellátandó feladatok szabályozásával kapcsolatos jogszabályok módosításáról (MK 2015/72. szám)

 

28/2015. (V.28.) FM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X.29.) FM rendelet módosításáról (MK 2015/73. szám)