Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2018. augusztus 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
23
2425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2018. augusztus 01-31.

Jogszabályváltozások

2018. augusztus 1-31.

 

 

3/2018. (VIII.1.) NVTNM rend. az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet módosításáról (MK 2018/124. szám)

 

26/2018. (VIII.7.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2018/125. szám)

 

143/2018. (VIII.13.) Korm. rend. a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról (MK 2018/126. szám)

 

144/2018. (VIII.13.) Korm. rend. a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről (MK 2018/126. szám)

 

145/2018. (VIII.13.) Korm. rend. a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/126. szám)

 

146/2018. (VIII.13.) Korm. rend. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint az államtudományi képzés képesítéseinek a közigazgatásban történő bevezetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/126. szám)

 

147/2018. (VIII.13.) Korm. rend. az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/126. szám)

 

150/2018. (VIII.13.) Korm. rend. az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról (MK 2018/126. szám)

 

7/2018. (VIII.13.) MEKH rend. a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/126. szám)

 

1367/2018. (VIII.13.) Korm. hat. a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról (MK 2018/126. szám)

 

1368/2018. (VIII.13.) Korm. hat. a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról (MK 2018/126. szám)

 

1370/2018. (VIII.13.) Korm. hat. az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről (MK 2018/126. szám)

 

1378/2018. (VIII.13.) Korm. hat. az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI.4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről (MK 2018/126. szám)

 

22/2018. (VIII.17.) AM rend. az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2018/127. szám)

 

23/2018. (VIII.17.) AM rend. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III.19.) FVM rendelet módosításáról (MK 2018/127. szám)

 

29/2018. (VIII.21.) MNB rend. a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet módosításáról (MK 2018/128. szám)

 

9/2018. (VIII.21.) ITM rend. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/128. szám)

 

10/2018. (VIII.21.) ITM rend. az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/128. szám)

 

8/2018. (VIII.23.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló /1/2014. (III.4.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2018/129. szám)

 

22/2018. (VIII.23.) IM rend. a közjegyzői díjszabásról (MK 2018/129. szám)

 

6/2018. (VIII.23.) PM rend. a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2019.  évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) augusztus 10., szombat munkanap augusztus 19., hétfő pihenőnap

b) december 7., szombat munkanap december 24., kedd pihenőnap

c) december 14., szombat munkanap december 27., péntek pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti. (MK 2018/129. szám)

 

29/2018. (VIII.29.) EMMI rend. az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről (MK 2018/130. szám)

 

11/2018. (VIII.29.) ITM rend. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról (MK 2018/130. szám)

 

12/2018. (VIII.29.) ITM rend. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII.28.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/130. szám)

 

7/2018. (VIII.29.) PM rend. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról (MK 2018/130. szám)

 

152/2018. (VIII.30.) Korm. rend. az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/131. szám)

 

23/2018. (VIII.30.) BM rend. a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak munkaköri alkalmassági vizsgálatára és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó szabályokról, valamint az eljárás rendjéről (MK 2018/131. szám)

 

30/2018. (VIII.30.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2018/131. szám)

 

24/2018. (VIII.31.) AM rend. az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról (MK 2018/132. szám)

 

13/2018. (VIII.31.) HM rend. a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII.28.) HM rendelet módosításáról (MK 2018/132. szám)

 

1406/2018. (VIII.31.) Korm. hat. a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról (MK 2018/132. szám)