Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. október 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. október 01-31.

Jogszabályváltozások

2015. október 1-31.2015. évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről

196.§   (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 31.§ (5) bekezdése és a 32.§ (3) bekezdése 2016. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 40.§ 2017. február 1-jén lép hatályba.

 (MK 2015/142. szám)

 

2015. évi CXLV. tv. egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről (MK 2015/142. szám)

 

287/2015. (X.6.) Korm. rend. az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/144. szám)

 

45/2015. (X.6.) EMMI rend. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/144. szám)

 

1715/2015. (X.6.) Korm. hat. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról (MK 2015/144. szám)

 

1716/2015. (X.6.) Korm. hat. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III.24.) Korm. határozat módosításáról (MK 2015/144. szám)

 

2015. évi CXLVI. tv. az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről (MK 2015/145. szám)

 

2015. évi CXLVII. tv. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/145. szám)

 

288/2015. (X.7.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/145. szám)

 

2015. évi CXLVIII. tv. Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról (MK 2015/147. szám)

 

2015. évi CXLIX. tv. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról (MK 2015/147. szám)

 

296/2015. (X.13.) Korm. rend. a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról (MK 2015/148. szám)

 

1738/2015. (X.13.) Korm. hat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (MK 2015/148. szám)

 

297/2015. (X.13.) Korm. rend. a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről (MK 2015/149. szám)

 

2015. évi CLIII. tv. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról (MK 2015/150. szám)

 

2015. évi CLIV. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról (MK 2015/150. szám)

 

300/2015. (X.15.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/152. szám)

 

43/2015. (X.15.) MNB rend. a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról szóló 10/2014. (IV.3.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/152. szám)

 

27/2015. (X.15.) NGM rend. a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III.19.) GKM rendelet módosításáról (MK 2015/152. szám)

 

303/2015. (X.16.) Korm. rend. az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházások megvalósításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/153. szám)

 

7/2015. (X.16.) MEKH rend. az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról (MK 2015/153. szám)

 

63/2015. (X.16.) FM rend. a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról (MK 2015/153. szám)

 

64/2015. (X.16.) FM rend. a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet módosításáról (MK 2015/153. szám)

 

304/2015. (X.19.) Korm. rend. a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/156. szám)

 

28/2015. (X.21.) NGM rend. a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról (MK 2015/157. szám)

 

29/2015. (X.21.) NGM rend. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/157. szám)

 

61/2015. (X.21.) NFM rend. a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről (MK 2015/157. szám)

 

306/2015. (X.26.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról (MK 2015/158. szám)

 

6/2015. (X.26.) NMHH rend. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról (MK 2015/158. szám)

 

65/2015. (X.26.) FM rend. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet módosításáról (MK 2015/158. szám)

 

307/2015. (X.27.) Korm. rend. a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról (MK 2015/159. szám)

 

308/2015. (X.27.) Korm. rend. a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről (MK 2015/159. szám)

 

2015. évi CLXII. tv. egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/160. szám)

 

310/2015. (X.28.) Korm. rend. a tervpályázati eljárásokról (MK 2015/161. szám)

 

311/2015. (X.28.) Korm. rend. a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról (MK 2015/161. szám)

 

312/2015. (X.28.) Korm. rend. a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/161. szám)

 

313/2015. (X.28.) Korm. rend. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2015/161. szám)

 

314/2015. (X.28.) Korm. rend. a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról (MK 2015/161. szám)

 

318/2015. (X.30.) Korm. rend. a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/162. szám)

 

320/2015. (X.30.) Korm. rend. a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről (MK 2015/163. szám)

 

321/2015. (X.30.) Korm. rend. a közbeszerzései eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról (MK 2015/163. szám)

 

322/2015. (X.30.) Korm. rend. az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól (MK 2015/163. szám)

 

323/2015. (X.30.) Korm. rend. az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/163. szám)