Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2019. július 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2019. július 01-31.

Jogszabályváltozások

2019. július 1-31.

 

11/2019. (VII.3.) EMMI a 2019/2020. tanév rendjéről (MK 2019/116. szám)

 

1397/2019. (VII.4.) Korm. hat. a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról (MK 2019/117. szám)

 

1398/2019. (VII.4.) Korm. hat. az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II.8.) Korm. határozat módosításáról (MK 2019/117. szám)

 

162/2019. (VII.5.) Korm. rend. a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól (MK 2019/118. szám)

 

9/2019. (VII.5.) NVTNM rend. az Agrárminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet módosításáról (MK 2019/118. szám)

 

22/2019. (VII.5.) AB hat. a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, illetve visszautasításáról (MK 2019/118. szám)

 

2019. évi LXI. tv. a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról (MK 2019/119. szám)

 

2019. évi LXII. tv. a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (MK 2019/119. szám)

 

2019. évi LXIV. tv. egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról (MK 2019/119. szám)

 

32/2019. (VII.8.) AM rend. a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V.27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet módosításáról (MK 2019/119. szám)

 

2019. évi LXVII. tv. a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2019/120. szám)

 

167/2019. (VII.9.) Korm. rend. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/120. szám)

 

168/2019. (VII.9.) Korm. rend. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/120. szám)

 

169/2019. (VII.9.) Korm. rend. a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII.15.) Korm. rendelet, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/120. szám)

 

33/2019. (VII.9.) AM rend. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról (MK 2019/120. szám)

 

2019. évi LXVIII. tv. a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról (MK 2019/122. szám)

 

170/2019. (VII.12.) Korm. rend. a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (MK 2019/122. szám)

 

171/2019. (VII.12.) Korm. rend. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/122. szám)

 

172/2019. (VII.12.) Korm. rend. az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/122. szám)

 

8/2019. (VII.12.) MEKH rend. a rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról (MK 2019/122. szám)

 

9/2019. (VII.12.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2019/122. szám)

 

2/2019. (VII.12.) MK rend. a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről (MK 2019/122. szám)

 

13/2019. (VII.12.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2019/122. szám)

 

2019. évi LXIX. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról (MK 2019/123. szám)

 

35/2019. (VII.15.) AM rend. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet módosításáról (MK 2019/123. szám)

 

173/2019. (VII.16.) Korm. rend. a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól (MK 2019/124. szám)

 

174/2019. (VII.16.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról (MK 2019/124. szám)

 

9/2019. (VII.17.) PM rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól (MK 2019/125. szám)

 

2019. évi LXX. tv. a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről (MK 2019/126. szám)

 

176/2019. (VII.18.) Korm. rend. az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/126. szám)

 

178/2019. (VII.18.) Korm. rend. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm. rendelet (MK 2019/126. szám)

 

18/2019. (VII.18.) ITM rend. a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet módosításáról (MK 2019/126. szám)

 

1423/2019. (VII.18.) Korm. hat. a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról (MK 2019/126. szám)

 

2019. évi LXXII. tv. egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról (MK 2019/128. szám)

 

2019. évi LXXIII. tv. az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2019/128. szám)

 

30/2019. (VII.26.) BM rend. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet módosításáról (MK 2019/129. szám)

 

181/2019. (VII.26.) Korm. rend. a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról (MK 2019/130. szám)

 

182/2019. (VII.26.) Korm. rend. a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/130. szám)

 

183/2019. (VII.26.) Korm. rend. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról (MK 2019/130. szám)

 

184/2019. (VII.26.) Korm. rend. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/130. szám)

/

1428/2019. (VII.26.) Korm. hat. egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról (MK 2019/130. szám)

 

1429/2019. (VII.26.) Korm. hat. Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről (MK 2019/130. szám)

 

1430/2019. (VII.26.) Korm. hat. a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról (MK 2019/130. szám)

 

1431/2019. (VII.26.) Korm. hat. a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról (MK 2019/130. szám)

 

308/2019. (VII.26.) KE hat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről (MK 2019/131. szám)

 

19/2019. (VII.29.) IM rend. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról (MK 2019/132. szám)

 

187/2019. (VII.30.) Korm. rend. egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól (MK 2019/133. szám)

 

188/2019. (VII.30.) Korm. rend. az állattenyésztésről (MK 2019/133. szám)

 

191/2019. (VII.30.) Korm. rend. a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/133. szám)

 

1458/2019. (VII.30.) Korm. hat. egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról (MK 2019/133. szám)

 

194/2019. (VII.30.) Korm. rend. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/134. szám)

 

10/2019. (VII.30.) MvM rend. a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X.24.) KIM rendelet módosításáról (MK 2019/134. szám)

 

1464/2019. (VII.30.) Korm. hat. a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről (MK 2019/134. szám)

 

5/2019. (VII.31.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet módosításáról (MK2019/135. szám)

 

19/2019. (VII.31.) ITM rend. a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII.22.) NFM rendelet módosításáról (MK 2019/135. szám)