Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. december 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
8910111213
14
15161718192021
22232425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. december 01-31.

Jogszabályváltozások

 

2015. december 1-31.

 

32/2015. (XII.4.) NGM rend. a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI.18.) NGM rendelet módosításáról (MK 2015/189. szám)

 

375/2015. (XII.3.) Korm. rend. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII.3.) Korm. rendelet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet, valamint a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/188. szám)

 

357/2015. (XII.2.) Korm. rend. a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről (MK 2015/187. szám)

 

360/2015. (XII.2.) Korm. rend. a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

361/2015. (XII.2.) Korm. rend. a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

362/2015. (XII.2.) Korm. rend. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V.26.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

363/2015. (XII.2.) Korm. rend. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

364/2015. (XII.2.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

365/2015. (XII.2.) Korm. rend. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

366/2015. (XII.2.) Korm. rend. a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

367/2015. (XII.2.) Korm. rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

368/2015. (XII.2.) Korm. rend. a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/187. szám)

 

51/2015. (XII.1.) MvM rend. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és Innováció a versenyképességért prioritására és a regionális operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról (MK 2015/186. szám)

 

69/2015. (XI.30.) NFM rend. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/185. szám)

 

378/2015. (XII.8.) Korm. rend. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról (MK 2015/192. szám)

 

379/2015. (XII.8.) Korm. rend. Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról (MK 2015/192. szám)

 

383/2015. (XII.8.) Korm. rend. a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/192. szám)

 

384/2015. (XII.8.) Korm. rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/192. szám)

 

386/2015. (XII.8.) Korm. rend. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/192. szám)

 

387/2015. (XII.8.) Korm. rend. a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/192. szám)

 

388/2015. (XII.8.) Korm. rend. a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/192. szám)

 

389/2015. (XII.8.) Korm. rend. a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/192. szám)

 

48/2015. (XII.8.) MNB rend. a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2015/192. szám)

 

1900/2015. (XII.8.) Korm. hat. a 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről (MK 2015/192. szám)

 

1902/2015. (XII.8.) Korm. hat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről (MK 2015/192. szám)

 

49/2015. (XII.9.) MNB rend. a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2015/193. szám)

 

50/2015. (XII.9.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2015/193. szám)

 

51/2015. (XII.9.) MNB rend. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2015/193. szám)

 

63/2015. (XII.9.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/193. szám)

 

33/2015. (XII.9.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III.18.) NGM rendelet módosításáról (MK 2015/193. szám)

 

2015. évi CLXXXIX. tv. az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CXC. tv. a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CXCI. tv. egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CXCII. tv. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CXCIII. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 25591

 

2015. évi CXCIV. tv. egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CXCV. tv. az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CXCVI. tv. egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

390/2015. (XII.11.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

391/2015. (XII.11.) Korm. rend. egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

392/2015. (XII.11.) Korm. rend. egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (MK 2015/194. szám)

 

52/2015. (XII.11.) MNB rend. a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2015/194. szám)

 

11/2015. (XII.11.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról (MK 2015/194. szám)

 

12/2015. (XII.11.) MEKH rend. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X.16.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

13/2015. (XII.11.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

14/2015. (XII.11.) MEKH rend. a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

55/2015. (XII.11.) MvM rend. az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet módosításáról (MK 2015/194. szám)

 

1911/2015. (XII.11.) Korm. hat. egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról (MK 2015/194. szám)

 

1912/2015. (XII.11.) Korm. hat. a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. első félévi bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről (MK 2015/194. szám)

 

2015. évi CCII. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról (MK 2015/195. szám)

 

2015. évi CCV. tv. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról (MK 2015/195. szám)

 

2015. évi CCVI. tv. az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 2015/195. szám)

 

2015. évi CCIX. tv. a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról (MK 2015/195. szám)

 

2015. évi CCXI. tv. a kéményseprő-ipari tevékenységről (MK 2015/195. szám)

 

398/2015. (XII.12.) Korm. rend. a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/195. szám)

 

1929/2015. (XII.12.) Korm. hat. a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

1. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a  2016. január 1. és 2016. december 31. között megkötött, illetve felülvizsgálat keretében meghosszabbításra került a) hitelszerződésekhez 10 millió forint hitelösszegig legfeljebb 365 napra 1 százalékpont kamattámogatást biztosít, és b) legfeljebb 50 millió forintos hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

2. A  Kormány a  Széchenyi Kártya Program keretében 2016. január 1. és 2016. december 31. között megkötött Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az  adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 3 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít az  adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

3. A Kormány a 2016. január 1. és 2016. december 31. között megkötött Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez az adott ügylet teljes futamidejére évi 5 százalékpont kamattámogatást, valamint a hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy a  támogatás nem haladhatja meg a  kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át. Kezességi díjtámogatás csak közvetlen állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezességvállalás díjához kapcsolódhat.

4. Az  1–3.  pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségvállalásainak forrása az  éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter 2016. évben a  Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére a 2017–2026. közötti évek tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat eredeti előirányzata 150%-ának mértékéig kötelezettséget vállaljon.

 5. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a 4. pontban meghatározott célelőirányzat forrásainak lekötöttsége eléri a  75%-ot – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg az  1–3.  pont szerinti konstrukciók támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a  Kormány számára. A  nemzeti fejlesztési miniszter a  4.  pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban értesíti a nemzetgazdasági minisztert.

6. Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.

(MK 2015/195. szám)

 

2015. évi CCXII. tv. egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról (MK 2015/197. szám)

 

2015. évi CCXIII. tv. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (MK 2015/197. szám)

 

411/2015. (XII.16.) Korm. rend. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/197. szám)

 

82/2015. (XII.16.) FM rend. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet módosításáról (MK 2015/197. szám)

 

34/2015. (XII.16.) NGM rend. az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet módosításáról (MK 2015/197. szám)

 

1947/2015. (XII.16.) Korm. hat. egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról (MK 2015/197. szám)

 

412/2015. (XII.16.) Korm. rend. az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/198. szám)

 

84/2015. (XII.17.) FM rend. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet módosításáról (MK 2015/199. szám)

 

53/2015. (XII.21.) MNB rend. a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X.29.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/200. szám)

 

54/2015. (XII.21.) MNB rend. a technikai kamatláb maximális mértékéről (MK 2015/200. szám)

 

70/2015. (XII.21.) BM rend. az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről (MK 2015/200. szám)

 

73/2015. (XII.21.) BM rend. a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól (MK 2015/200. szám)

 

74/2015. (XII.21.) BM rend. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI.28.) BM rendelet módosításáról (MK 2015/200. szám)

 

87/2015. (XII.21.) FM rend. a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/200. szám)

 

88/2015. (XII.21.) FM rend. a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/200. szám)

 

39/2015. (XII.21.) IM rend. az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/200. szám)

 

2015. évi CCXIV. tv. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről (MK 2015/201. szám)

 

2015. évi CCXV. tv. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

2015. évi CCXVI. tv. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

2015. évi CCXVII. tv. az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

2015. évi CCXX. tv. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

2015. évi CCXXI. tv. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 26659

 

55/2015. (XII.22.) MNB rend. a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről (MK 2015/201. szám)

 

 56/2015. (XII.22.) MNB rend. az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről (MK 2015/201. szám)

 

58/2015. (XII.22.) MNB rend. a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről (MK 2015/201. szám)

 

75/2015. (XII.22.) BM rend. a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

76/2015. (XII.22.) BM rend. egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

89/2015. (XII.22.) FM rend. az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól (MK 2015/201. szám)

 

90/2015. (XII.22.) FM rend. az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről (MK 2015/201. szám)

 

40/2015. (XII.22.) IM rend. a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/201. szám)

 

2015. évi CCXXII. tv. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (MK 2015/202. szám)

 

2015. évi CCXXIV. tv. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

2015. évi CCXXV. tv. egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

2015. évi CCXXVI. tv. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

2015. évi CCXXVII. tv. az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról 26940

 

2015. évi CCXXVIII. tv. a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról (MK 2015/202. szám)  

 

414/2015. (XII.23.) Korm. rend. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól (MK 2015/202. szám)

 

420/2015. (XII.23.) Korm. rend. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

421/2015. (XII.23.) Korm. rend. a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól (MK 2015/202. szám)

 

422/2015. (XII.23.) Korm. rend. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

423/2015. (XII.23.) Korm. rend. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

424/2015. (XII.23.) Korm. rend. a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról (MK 2015/202. szám)

 

425/2015. (XII. 23.) Korm. rend. a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 27067

 

427/2015. (XII. 23.) Korm. rend. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/202. szám)

 

1956/2015. (XII.23.) Korm. hat. az Akkreditálási Tanácsról (MK 2015/202. szám)

 

92/2015. (XII.23.) FM rend. a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról (MK 2015/203. szám)

 

93/2015. (XII.23.) FM rend. egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról (MK 2015/203. szám)

 

35/2015. (XII.23.) NGM rend. a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/203. szám)

 

430/2015. (XII.23.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/204. szám)

 

82/2015. (XII.23.) BM rend. a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról (MK 2015/204. szám)

 

2015. évi CCXXX. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

436/2015. (XII.28.) Korm. rend. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról (MK 2015/205. szám)

 

437/2015. (XII.28.) Korm. rend. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről (MK 2015/205. szám)

 

438/2015. (XII.28.) Korm. rend. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól (MK 2015/205. szám)

 

440/2015. (XII.28.) Korm. rend. az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól (MK 2015/205. szám)

 

441/2015. (XII.28.) Korm. rend. a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

445/2015. (XII. 28.) Korm. rend. a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

446/2015. (XII.28.) Korm. rend. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

447/2015. (XII.28.) Korm. rend. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

449/2015. (XII.28.) Korm. rend. a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

37/2015. (XII.28.) NGM rend. az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól (MK 2015/205. szám)

 

38/2015. (XII.28.) NGM rend. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I.26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III.27.) PM rendelet módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

39/2015. (XII.28.) NGM rend. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet módosításáról (MK 2015/205. szám)

 

1990/2015. (XII.28.) Korm. hat. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetéséhez szükséges eszközök vagyonátadási eljárása során teljesítendő feladatokról (MK 2015/205. szám)

 

454/2015. (XII.29.) Korm. rend. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér alkalmazása esetén 5110 forint, órabér alkalmazása esetén 639 forint.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos, és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2016. január 1-jétől 111 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2016. január 1-jétől 129 000 forint.

(MK 2015/206. szám)

 

455/2015. (XII.29.) Korm. rend. az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/206. szám)

 

456/2015. (XII.29.) Korm. rend. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/206. szám)

 

457/2015. (XII.29.) Korm. rend. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/206. szám)

 

459/2015. (XII.29.) Korm. rend. a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (MK 2015/207. szám)

 

460/2015. (XII.29.) Korm. rend. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról (MK 2015/207. szám)

 

462/2015. (XII.29.) Korm. rend. a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról (MK 2015/207. szám)

 

463/2015. (XII.29.) Korm. rend. a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről (MK 2015/207. szám)

 

466/2015. (XII.9.) Korm. rend. egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

467/2015. (XII.29.) Korm. rend. az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

468/2015. (XII.29.) Korm. rend. a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

469/2015. (XII.29.) Korm. rend. az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám) 

 

470/2015. (XII.29.) Korm. rend. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

473/2015. (XII.29.) Korm. rend. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

476/2015. (XII.29.) Korm. rend. az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

477/2015. (XII.29.) Korm. rend. a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

478/2015. (XII.29.) Korm. rend. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

72/2015. (XII.29.) NFM rend. a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

74/2015. (XII.29.) NFM rend. a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő – és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III.29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/207. szám)

 

2009/2015. (XII.29.) Korm. hat. a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről (MK 2015/207. szám)

 

2011/2015. (XII.29.) Korm. hat. a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről (MK 2015/207. szám)

 

484/2015. (XII.29.) Korm. rend. a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/208. szám)

 

485/2015. (XII.29.) Korm. rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről (MK 2015/208. szám)

 

486/2015. (XII.29.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával kapcsolatos módosításáról (MK 2015/208. szám)

 

75/2015. (XII.29.) NFM rend. az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/208. szám)

 

76/2015. (XII.29.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/208. szám)

 

43/2015. (XII.30.) IM rend. egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról (MK 2015/209. szám)

 

40/2015. (XII.30.) NGM rend. a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról (MK 2015/209. szám)

 

41/2015. (XII.30.) NGM rend. az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról MK 2015/209. szám)

 

42/2015. (XII.30.) NGM rend. egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról MK 2015/209. szám)

 

78/2015. (XII.30.) NFM rend. a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól (MK 2015/209. szám)

 

45/2015. (XII.30.) NGM rend. a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról (MK 2015/210. szám)

 

46/2015. (XII.30.) NGM rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól (MK 2015/210. szám)

 

47/2015. (XII.30.) NGM rend. az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításával összefüggő módosításáról (MK 2015/210. szám)

 

48/2015. (XII.30.) NGM rend. az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet és az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet módosításáról (MK 2015/210. szám)

 

492/2015. (XII.30.) Korm. rend. a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről (MK 2015/211. szám)

 

493/2015. (XII.30.) Korm. rend. a Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2015/211. szám)

 

49/2015. (XII.30.) NGM rend. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet módosításáról (MK 2015/211. szám)

 

2035/2015. (XII.30.) Korm. hat. a Miskolc Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról (MK 2015/211. szám)