Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. június 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. június 01-30.

Jogszabályváltozások

 

2015. június 01-30.

 

 

136/2015. (VI.2.) Korm. rend. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/75. szám)

 

137/2015. (VI.2.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/75. szám)

 

1352/2015. (VI.2.) Korm. hat. a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról (MK 2015/75. szám)

 

2015. évi LX. tv. a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (MK 2015/77. szám)

 

2015. évi LXI. tv. az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról (MK 2015/77. szám)

 

2015. évi LXII. tv. a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2015/77. szám)

 

2015. évi LXV. tv. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (MK 2015/77. szám)

 

2015. évi LXVI. tv. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/77. szám)

 

2015. évi LXVII. tv. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról (MK 2015/77. szám)

 

29/2015. (VI. 5.) FM rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/78. szám)

 

30/2015. (VI.5.) FM rend. a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól (MK 2015/78. szám)

 

139/2015. (VI.9.) Korm. rend. a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről (MK 2015/79. szám)

 

140/2015. (VI.9.) Korm. rend. az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet módosításáról

2. § Az Utevr. a következő 5. §-sal egészül ki:

„5. § (1) A tevékenységért felelős személynek:

a) turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,

b) utazásügyintéző szakképesítéssel,

c) utazásszervező menedzser szakképesítéssel,

d) idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,

e) idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,

f) idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,

g) idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,

h) felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,

i) turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens szakképzettséggel,

j) felsőfokú végzettséggel,

k) turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,

l) idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,

m) idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi szálloda szakos tanár szakképzettséggel,

n) turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,

o) turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,

p) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,

q) turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy

r) turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel kell rendelkeznie.

(2) A tevékenységért felelős személynek legalább egy idegen nyelvből C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal és

a) az (1) bekezdés a)–i) pontjaiban meghatározott képesítés esetén

aa) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal,

b) az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott végzettség esetén

ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

c) az (1) bekezdés k)–r) pontjaiban meghatározott szakképzettség esetén

ca) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy

cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat időtartamának igazolására

a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,

b) más közokirat, vagy

c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a  munkakört vagy az  ellátott feladatokat egyértelműen meghatározó iratok együttese vehető figyelembe.

(4) A  tevékenységért felelős személy kizárólag egy utazási vállalkozónál láthatja el a  tevékenységért felelős tisztséget.

(5) Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább húsz órában a  munkakörébe tartozó vagy a  foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott, az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.

(6) A  tevékenységért felelős személy köteles a  Hivatal e  rendelet szerinti ellenőrzési és más hatósági eljárásaival összefüggésben az  utazási vállalkozó vezető tisztségviselőjének akadályoztatása, vagy elérhetetlensége esetén az  utazási vállalkozó utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységével összefüggő naprakész adatokról a Hivatalt teljes körűen tájékoztatni.

(7) A Hivatal törli a hatósági nyilvántartásból azt a tevékenységért felelős személyt, aki

a) a (4) bekezdés szerinti feltételt megsérti, vagy

b) a (6) bekezdéssel összefüggő kötelezettségét nem teljesíti.

(8) Az  a  tevékenységért felelős személy, akit a  Hivatal a  (7)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározott okok valamelyike miatt jogerősen törölt a  hatósági nyilvántartásból, öt évig nem láthatja el utazási vállalkozásnál a tevékenységért felelős tisztséget.”

(MK 2015/79. szám)

 

17/2015. (VI.9.) NGM rend. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet módosításáról

A részletes jogszabályváltozás a BOKIK honlapján megtalálható!

(MK 2015/79. szám)

 

30/2015. (VI.9.) NFM rend. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII.28.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/79. szám)

 

142/2015. (VI.12.) Korm. rend. az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról (MK 2015/80. szám)

 

143/2015. (VI.12.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

144/2015. (VI.12.) Korm. rend. egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

145/2015. (VI.12.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

146/2015. (VI.12.) Korm. rend. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

147/2015. (VI.12.) Korm. rend. egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

3/2015. (VI.12.) MEKH rend. egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

20/2015. (VI.12.) BM rend. a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII.14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet módosításáról (MK 2015/80. szám)

 

28/2015. (VI.15.) BM rend. az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (MK 2015/81. szám)

 

3/2015. (VI.17.) HM rend. a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX.5.) HM rendelet módosításáról (MK 2015/83. szám)

 

2015. évi LXXIV. tv. a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről (MK 2015/84. szám)

 

2015. évi LXXV. tv. a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (MK 2015/84. szám)

 

2015. évi LXXVI. tv. egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/84. szám)

 

2015. évi LXXVIII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (MK 2015/84. szám)

 

2015. évi LXXIX. tv. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról (MK 2015/84. szám)

 

2015. évi LXXX. tv. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról (MK 2015/84. szám)

 

21/2015. (VI.18.) AB hat. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2013. március 1. és 2013. december 31. között hatályos 62. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kizárásáról (MK 2015/84. szám)

 

30/2015. (VI.19.) MvM rend. egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről (MK 2015/85. szám)

 

32/2015. (VI.19.) EMMI rend. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/85. szám)

 

1402/2015. (VI.19.) Korm. hat. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról, és a végrehajtásával összefüggő feladatokról (MK 2015/85. szám)

 

17/2015. (VI.23.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről

1.§ A jegybanki alapkamat mértéke 1,50%

2.§ (1) Ez a rendelet 2015.június 24-én lép hatályba.

(MK 2015/87. szám)

 

1412/2015. (VI.23.) Korm. hat. a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosító számú („Miskolc városi villamos vasút fejlesztése” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről  (MK 2015/87. szám)

 

33/2015. (VI.24.) EMMI rend. az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról (MK 2015/89. szám)

 

33/2015. (VI.24.) NFM rend. a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II.6.) KöViM rendelet módosításáról (MK 2015/89. szám)

 

1415/2015. (VI.24.) Korm. hat. a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1765/2014. (XII.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2015/89. szám)

 

2015. évi LXXXI. tv. az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2015/90. szám)

 

2015. évi LXXXII. tv. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról (MK 2015/90. szám)

 

155/2015. (VI.25.) Korm. rend. a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól (MK 2015/91. szám)

 

156/2015. (VI.25.) Korm. rend. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 194–235. ponttal egészül ki:

„194. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével) 195. Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

196. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

197. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

198. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

199. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

200. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

201. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

202. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

203. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

204. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz 205. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem

206. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

207. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

208. Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

209. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

210. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

211. Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés

212. Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem

213. Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem

214. Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem

215. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

216. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

217. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

218. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

219. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

220. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

221. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

222. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

223. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem

224. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

225. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

226. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem

227. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

228. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

229. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem

230. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

231. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az  öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem

232. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem

233. Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

234. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban

235. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem”

(MK 2015/91. szám)

 

158/2015. (VI.25.) Korm. rend. a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/91. szám)

 

33/2015. (VI.25.) FM rend. a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/91. szám)

 

2015. évi LXXXIII. tv. a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (MK 2015/92. szám)

 

2015. évi LXXXV. tv. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról (MK 2015/92. szám)

 

2015. évi LXXXVI. tv. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról (MK 2015/92. szám)

 

20/2015. (VI.29.) MNB rend. a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról (MK 2015/92. szám)

 

21/2015. (VI.29.) MNB rend. egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról (MK 2015/92. szám)

 

2015. évi LXXXVII. tv. az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról (MK 2015/93. szám)

 

2015. évi LXXXVIII. tv. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK 2015/93. szám)

 

161/2015. (VI.29.) Korm. rend. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/93. szám)

 

18/2015. (VI.29.) NGM rend. a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

2.§ A 2016. évi munkaszüneti napok körüli -  a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a,            március 5., szombat                       munkanap

március 14., hétfő                          pihenőnap

b,            október 15., szombat                    munkanap

október 31., hétfő                          pihenőnap

3.§ Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(MK 2015/93. szám)

 

34/2015. (VI.29.) NFM rend. az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/93. szám)

 

36/2015. (VI.29.) NFM rend. a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/93. szám)

 

2015. évi LXXXIX. tv. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának kérdéseiről (MK 2015/94. szám)

 

162/2015. (VI.30.) Korm. rend. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról (MK 2015/95. szám)

 

168/2015. (VI.30.) Korm. rend. egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

169/2015. (VI.30.) Korm. rend. egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

170/2015. (VI.30.) Korm. rend. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

34/2015. (VI.30.) EMMI rend. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

35/2015. (VI.30.) FM rend. a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről (MK 2015/95 szám)

 

36/2015. (VI.30.) FM rend. egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

37/2015. (VI.30.) FM rend. a mesterséges feltételteremtésről (MK 2015/95 szám)

 

37/2015. (VI.30.) NFM rend. egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

39/2015. (VI.30.) NFM rend. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról (MK 2015/95 szám)

 

40/2015. (VI.30.) NFM rend. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról (MK 2015/95 szám)