Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. november 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. november 01-30.

Jogszabályváltozások

2017. november 1-30.

 

315/2017. (XI.6.) Korm. rend. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/177. szám)

 

12/2017. (XI.6.) MEKH rend. a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII.25.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/177. szám)

 

12/2017. (XI.6.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2017/177. szám)

 

27/2017. (XI.6.) MvM rend. az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről (MK 2017/177. szám)

 

28/2017. (XI.6.) MvM rend. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet módosításáról (MK 2017/177. szám)

 

42/2017. (XI.7.) NFM rend. az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/178. szám)

 

1762/2017. (XI.7.) Korm. hat. a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről (MK 2017/178. szám)

 

1787/2017. (XI.8.) Korm. hat. a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2017/179. szám)

 

13/2017. (XI.8.) MEKH rend. a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről (MK 2017/180. szám)

 

14/2017. (XI.8.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/180. szám)

 

43/2017. (XI.8.) NFM rend. a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról (MK 2017/180. szám)

 

1813/2017. (XI.8.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges további forrás biztosításáról (MK 2017/180. szám)

 

1814/2017. (XI.8.) Korm. hat. a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/180. szám)

 

1815/2017. (XI.8.) Korm. hat. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú [„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/180. szám)

 

331/2017. (XI. 9.) Korm. rend. a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól (MK 2017/181. szám)

 

332/2017. (XI.9.) Korm. rend. az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól (MK 2017/181. szám)

 

334/2017. (XI.9.) Korm. rend. a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/181. szám)

 

335/2017. (XI.9.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/181. szám)

 

2017. évi CXXXII. tv. egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről (MK 2017/182. szám)

 

2017. évi CXXXIII. tv. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról (MK 2017/182. szám)

 

2017. évi CXXXV. tv. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (MK 2017/182. szám)

 

2017. évi CXXXVI. tv. az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/182. szám)

 

2017. évi CXXXVII. tv. a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról (MK 2017/182. szám)

 

2017. évi CXXXVIII. tv. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (MK 2017/183. szám)

 

2017. évi CXLV. tv. egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról (MK 2017/184. szám)

 

338/2017. (XI.14.) Korm. rend. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/185. szám)

 

339/2017. (XI.14.) Korm. rend. a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/185. szám)

 

340/2017. (XI.14.) Korm. rend. a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről (MK 2017/185. szám)

 

343/2017. (XI.15.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról (MK 2017/186. szám)

 

345/2017. (XI.16.) Korm. rend. az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/187. szám)

 

346/2017. (XI.20.) Korm. rend. a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/188. szám)

 

1855/2017. (XI.20.) Korm. hat. a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről (MK 2017/188. szám)

 

27/2017. (XI.21.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2017/189. szám)

 

28/2017. (XI.22.) MNB rend. a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2017/191. szám)

 

29/2017. (XI.22.) MNB rend. a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2017/191. szám)

 

2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről (MK 2017/192. szám)

 

2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról (MK 2017/192. szám)

 

347/2017. (XI.22.) Korm. rend. a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2017/192. szám)

 

1857/2017. (XI.22.) Korm. hat. a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról (MK 2017/192. szám)

 

2017. évi CLIII. tv. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLIV. tv. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLV. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLVI. tv. a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLVII.tv. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLVIII. tv. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLIX. tv. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLXI. tv. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLXIII. tv. a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

2017. évi CLXIV. tv. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

348/2017. (XI.23.) Korm. rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

31/2017. (XI.23.) MNB rend. a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII.12.) MNB rendelet módosításáról (MK 2017/193. szám)

 

38/2017. (XI.23.) NGM rend. a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról (MK 2017/194. szám)

 

2017. évi CLXIX. tv. az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A.T.A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről (MK 2017/195. szám)

 

56/2017. (XI.28.) FM rend. a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV.30.) VM rendelet módosításáról (MK 2017/197. szám)

 

352/2017. (XI.29.) Korm. rend. az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről (MK 2017/198. szám)

 

353/2017. (XI.29.) Korm. rend. a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről (MK2017/199. szám)

 

355/2017. (XI.29.) Korm. rend. az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről (MK2017/199. szám)

 

357/2017. (XI.29.) Korm. rend. a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról (MK2017/199. szám)

 

358/2017. (XI.29.) Korm. rend. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK2017/199. szám)

 

359/2017. (XI.30.) Korm. rend. a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről (MK 2017/200. szám)

 

360/2017. (XI.30.) Korm. rend. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/200. szám)

 

361/2017. (XI.30.) Korm. rend. az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/200. szám)

 

1885/2017. (XI.30.) Korm. hat. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/200. szám)