Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. április 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. április 01-30.

Jogszabályváltozások

2017. április 01-30.

 

 

76/2017. (IV.3.) Korm. rend. az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/49. szám)

 

3/2017. (IV.3.) IM rend. a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/49. szám)

 

4/2017. (IV.3.) IM rend. a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról (MK 2017/49. szám)

 

78/2017. (IV.6.) Korm. rend. az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/50. szám)

 

11/2017. (IV.6.) MvM rend. a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet módosításáról (MK 2017/50. szám)

 

81/2017. (IV.7.) Korm. rend. a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/52. szám)

 

2017. évi XXV. tv. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (MK 2017/53. szám)

 

84/2017. (IV.10.) Korm. rend. egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/53. szám)

 

87/2017. (IV.10.) Korm. rend. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX.14.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/53. szám)

 

88/2017. (IV.10.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/53. szám)

 

4/2017. (IV.10.) EMMI rend. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/53. szám)

 

17/2017. (IV.10.) FM rend. az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/53. szám)

 

1182/2017. (IV.10.) Korm. hat. az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról (MK 2017/53. szám)

 

1183/2017. (IV.10.) Korm. hat. az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról (MK 2017/53. szám)

 

1184/2017. (IV.10.) Korm. hat. a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről (MK 2017/53. szám)

 

1188/2017. (IV.10.) Korm. hat. a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról (MK 2017/53. szám)

 

1189/2017. (IV.10.) Korm. hat. a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról (MK 2017/53. szám)

 

1195/2017. (IV.10.) Korm. hat. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról (MK 2017/53. szám)

 

2017. évi XXVIII. tv. a nemzetközi magánjogról (MK 2017/54. szám)

 

2017. évi XXIX. tv. az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/54. szám)

 

18/2017. (IV.11.) FM rend. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V.18.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/54. szám)

 

93/2017. (IV.12.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/55. szám)

 

11/2017. (IV.12.) NFM rend. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról (MK 2017/55. szám)

 

3/2017. (IV.18.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/56. szám)

 

8/2017. (IV.18.) AB hat. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról (MK 2017/56. szám)

 

5/2017. (IV.20.) EMMI rend. a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet módosításáról (MK 57/2017. szám)

 

2/2017. (IV.20.) HM rend. a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX.5.) HM rendelet módosításáról (MK 57/2017. szám)

 

11/2017. (IV.24.) MNB rend. a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről (MK 2017/58. szám)

 

19/2017. (IV.24.) FM rend. egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2017/58. szám)

 

12/2017. (IV.24.) NFM rend. egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/58. szám)

 

1221/2017. (IV.25.) Korm. hat. a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról (MK 2017/59. szám)

 

1222/2017. (IV.25.) Korm. hat. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról (MK 2017/59. szám)

 

4/2017. (IV.26.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/60. szám)

 

22/2017. (IV.26.) FM rend. az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról (MK 2017/60. szám)

 

2017. évi XXXIII. tv. egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/61. szám)

 

97/2017. (IV.27.) Korm. rend. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendeletnek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról (MK 2017/62. szám)

 

103/2017. (IV.28.) Korm. rend. az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/63. szám)

 

104/2017. (IV.28.) Korm. rend. a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról (MK 2017/63. szám)

 

105/2017. (IV.28.) Korm. rend. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/63. szám)

 

106/2017. (IV.28.) Korm. rend. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/63. szám)

 

107/2017. (IV.28.) Korm. rend. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fogyasztó és a  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5. jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;”

(2) A Korm. rendelet 4. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az  adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a  vállalkozás a  fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a  fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;”

2. § A Korm. rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az  olyan visszterhes, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának átruházására is köteles;”

3. § A Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.  § Ha a  vállalkozás a  szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a  vállalkozás biztosítja, hogy a  vele kapcsolatba lépő fogyasztót a  hívásért az  elektronikus hírközlési szolgáltató által a  hívó fél számára az  előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje. A  telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatással nem működtethető. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.”

4. § A Korm. rendelet II. Fejezete a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/A. Többletösszegek fizetése

8/A.  § A  vállalkozást a  szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak, mint amit a  fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a  vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a  fogyasztónak a  többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasítania. Ebben az  esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett összeget visszatéríteni.

4/B. Fogyasztói adásvétel esetén irányadó szabályok

8/B.  § (1) Ha a  fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a  szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a  fogyasztó a  szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni.

(2) Ha a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az  elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.”

5. § A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót)

„g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha azzal összefüggésben az  elektronikus hírközlési szolgáltató által a  hívó fél számára az  előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj terheli a  fogyasztót, vagy a  telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;”

6. § A Korm. rendelet 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a  szerződés megkötésére a  fogyasztó tett ajánlatot, a  fogyasztót a  szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.”

7. § A Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a  13.  § vagy a  19.  § szerinti esetben a  fogyasztó a  teljesítés megkezdését követően felmondja az  üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a  felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a  vállalkozás számára megfizetni. A  fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a  szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.”

8. § A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát)

„h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. § Ez a  rendelet a  fogyasztók jogairól, a  93/13/EGK tanácsi irányelv és az  1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(MK 2017/63. szám)