Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2015. július 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
2021
22
23242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2015. július 01-31.

Jogszabályváltozások

 

2015. július 1-31.

 

 

2015. évi XCI. tv. a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi XCIV. tv. egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi XCV. tv. az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi XCVI. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi XCVII. tv. a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi XCVIII. tv. a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi XCIX. tv. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról (MK 2015/96. szám)

 

172/2015. (VII.2.) Korm. rend. az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről (MK 2015/96. szám)

 

38/2015. (VII.2.) FM rend. az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III.16.) VM rendelet módosításáról (MK 2015/96. szám)

 

2015. évi CI. tv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 2015/97. szám)

 

2015. évi CII. tv. a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről (MK 2015/97. szám)

 

2015. évi CIII. tv. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról (MK 2015/97. szám)

 

39/2015. (VII.3.) FM rend. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet módosításáról (MK 2015/97. szám)

 

19/2015. (VII.3.) NGM rend. a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról (MK 2015/97. szám)

 

41/2015. (VII.3.) NFM rend. az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól (MK 2015/97. szám)

 

174/2015. (VII.6.) Korm. rend. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/98. szám)

 

176/2015. (VII.7.) Korm. rend. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról (MK 2015/99. szám)

 

2015. évi CVII. tv. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CVIII. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CIX. tv. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CX. tv. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon gyarapításával összefüggő módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CXI. tv. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról 17408

 

2015. évi CXII. tv. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CXIII. tv. a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CXIV. tv. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CXV. tv. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CXVIII. tv. a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

2015. évi CXIX. tv. a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

180/2015. (VII.8.) Korm. rend. a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/100. szám)

 

182/2015. (VII.10.) Korm. rend. a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 2015/101. szám)

 

183/2015. (VII.10.) Korm. rend. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/101. szám)

 

184/2015. (VII.10.) Korm. rend. az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/101. szám)

 

40/2015. (VII.10.) BM rend. egyes BM rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2015/101. szám)

 

35/2015. (VII.10.) EMMI rend. az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII.30.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2015/101. szám)

 

42/2015. (VII.10.) NFM rend. a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III.26.) GKM rendelet módosításáról (MK 2015/101. szám)

 

2015. évi CXXIII. tv. az egészségügyi alapellátásról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXIV. tv. a nemzeti akkreditálásról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXVI. tv. az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXVIII. tv. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXIX. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXX. tv. az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXXI. tv. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXXIV.  tv az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXXV. tv. a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXXVII. tv. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXXVIII. tv. az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról (MK 2015/102. szám)

 

2015. évi CXXXIX. tv. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról (MK 2015/102. szám)

 

185/2015. (VII.13.) Korm. rend. a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenység vizsgálat lefolytatásának szabályairól (MK 2015/102. szám)

 

186/2015. (VII.13.) Korm. rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről (MK 2015/102. szám)

 

187/2015. (VII. 13.) Korm. rend. az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról (MK 2015/102. szám)

 

4/2015. (VII.15.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2015/103. szám)

 

41/2015. (VII.15.) BM rend. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről (MK 2015/103. szám)

 

42/2015. (VII.15.) BM rend. az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről (MK 2015/103. szám)

 

44/2015. (VII.15.) BM rend. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról (MK 2015/103. szám)

 

189/2015. (VII.16.) Korm. rend. a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatóságok közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/104. szám)

 

22/2015. (VII.20.) MNB rend. a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/105. szám)

 

41/2015. (VII.20.) FM rend. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/105. szám)

 

43/2015. (VII.20.) NFM rend. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X.17.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/105. szám)

 

44/2015. (VII.20.) NFM rend. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet módosításáról (MK 2015/105. szám)

 

193/2015. (VII.21.) Korm. rend. egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/106. szám)

 

194/2015. (VII.21.) Korm. rend. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról (MK 2015/106. szám)

 

195/2015. (VII.21.) Korm. rend. az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 73/2004. (IV.15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2015/106. szám)

 

23/2015. (VII.21.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,35%.

2. § Ez a rendelet 2015. július 22-én lép hatályba.

(MK 2015/106. szám)

 

5/2015. (VII.21.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról (MK 2015/106. szám)

 

198/2015. (VII.23.) Korm. rend. egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról (MK 2015/108. szám)

 

199/2015. (VII.23.) Korm. rend. az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról (MK 2015/108. szám)

 

202/2015. (VII.23.) Korm. rend. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/108. szám)

 

12/2015. (VII.23.) IM rend. az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2015/108. szám)

 

4/2015. (VII.27.) MEKH rend. a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II.13.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2015/109. szám)

 

13/2015. (VII.27.) IM rend. az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II.21.) IM rendelet módosításáról (MK 2015/109. szám)

 

46/2015. (VII.28.) BM rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2015/110. szám)

 

44/2015. (VII.28.) FM rend. a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól (MK 2015/110. szám)

 

45/2015. (VII.28.) FM rend. a 2015. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről (MK 2015/110. szám)

 

20/2015. (VII.28.) NGM rend. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosításáról (MK 2015/110. szám)

 

25/2015. (VII.30.) MNB rend. a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról (MK 2015/111. szám)

 

26/2015. (VII.30.) MNB rend. a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII.29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V.19.) MNB rendelet módosításáról (MK 2015/111. szám)

 

10/2015. (VII.30.) HM rend. a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról (MK 2015/111. szám)

 

214/2015. (VII.31.) Korm. rend. a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII.25.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2015/112. szám)

 

1522/2015. (VII.31.) Korm. hat. a közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköréről és a vizsgálat alá vont szervekről (MK 2015/112. szám)