Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2014. október 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2014. október 01-31.

2015. január 14.

Jogszabályváltozások

 

2014. október 01-31.

 

 

248/2014. (X.1.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/135. szám)

 

40/2014. (X.1.) NFM rend. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről 13817

 

250/2014. (X.2.) Korm. rend. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról (MK 2014/136. szám)

 

251/2014. (X.2.) Korm. rend. a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről (MK 2014/136. szám)

 

252/2014. (X.2.) Korm. rend. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/136. szám)

 

2014. évi XL. tv. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről (MK 2014/137. szám)

 

2014. évi XLI. tv. egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról (MK 2014/137. szám)

 

39/2014. (X.9.) MNB rend. a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról (MK 2014/138. szám)

 

14/2014. (X.9.) FM rend. a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet módosításáról (MK 2014/138. szám)

 

30/2014. (X.9.) NGM rend. az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII.17.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/138. szám)

 

255/2014. (X.10.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról (MK 2014/139. szám)

 

256/2014. (X.10.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/139. szám)

 

257/2014. (X.10.) Korm. rend. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/139. szám)

 

258/2014. (X.10.) Korm. rend. az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/139. szám)

 

1570/2014. (X.10.) Korm. hat. egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról (MK 2014/139. szám)

 

48/2014. (X.13.) BM rend. a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet módosításáról (MK 2014/140. szám)

 

1578/2014. (X.13.) Korm. hat. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról (MK 2014/140. szám)

 

1579/2014. (X.13.) Korm. hat. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról (MK 2014/140. szám)

 

260/2014. (X.15.) Korm. rend. egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/141. szám)

 

41/2014. (X.15.) NFM rend. a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló3/2014. (I.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/141. szám)

 

1582/2014. (X.15.) Korm. hat. a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (MK 2014/141. szám)

 

264/2014. (X.16.) Korm. rend. a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről (MK 2014/142. szám)

 

42/2014. (X.16.) NFM rend. az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről (MK 2014/141. szám)

 

1584/2014. (X.16.) Korm. hat. az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról (MK 2014/141. szám)

 

43/2014. (X.18.) NFM rend. az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII.3.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/143. szám)

 

 

265/2014. (X.21.) Korm. rend. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/144. szám)

 

7/2014. (X.21.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2014/144. szám)

 

32/2014. (X.21.) NGM rend. az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról (MK 2014/144. szám)

 

1589/2014. (X.21.) Korm. hat. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról (MK 2014/144. szám)

 

40/2014. (X.29.) MNB rend. a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról (MK 2014/146. szám)

 

47/2014. (X.29.) EMMI rend. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről (MK 2014/146. szám)

 

18/2014. (X.29.) FM rend. egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról (MK 2014/146. szám)

 

39/2014. (X.29.) OGY hat. a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról (MK 2014/146. szám)

 

2014. évi XLVII. tv. az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

2014. évi XLVIII. tv. az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

2014. évi XLIX. tv. a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

2014. évi L. törvény Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

2014. évi LI. tv. a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

2014. évi LII. tv. a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

2014. évi LIII. tv. a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 2014/147. szám)

 

267/2014. (X.30.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/147. szám)

 

48/2014. (X.30.) EMMI rend. a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI.15.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2014/147. szám)

 

33/2014. (X.30.) NGM rend. a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII.22.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/147. szám)

 

5/2014. (X.31.) MvM rend. a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI.8.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/148. szám)

 

20/2014. (X.31.) FM rend. a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX.29.) FVM rendelet módosításáról (MK 2014/148. szám)

 

44/2014. (X.31.) NFM rend. egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/148. szám)