Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2014. augusztus 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2014. augusztus 01-31.

2014. október 22.

 Jogszabályváltozások

 

2014. augusztus 01-31.

 

 

197/2014. (VIII.1.) Korm. rend. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről (MK 2014/108. szám)

 

1452/2014. (VIII.1.) Korm. hat. az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról (MK 2014/108. szám)

 

41/2014. (VIII.5.) BM rend. a folyók mértékadó árszintjeiről szóló 11/2010. (IV.28.) KvVM rendelet módosításáról (MK 2014/109. szám)

 

200/2014. (VIII.14.) Korm. rend. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (MK 2014/110. szám)

 

201/2014. (VIII.14.) Korm. rend. az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről (MK 2014/110. szám)

 

203/2014. (VIII.14.) Korm. rend. a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/110. szám)

 

204/2014. (VIII.14.) Korm. rend. az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/110. szám)

 

205/2014. (VIII.15.) Korm. rend. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról (MK 2014/111. szám)

 

206/2014. (VIII.15.) Korm. rend. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/111. szám)

 

207/2014. (VIII.15.) Korm. rend. a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V.6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/111. szám)

 

208/2014. (VIII.15.) Korm. rend. a MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről (MK 2014/111. szám)

 

35/2014. (VIII.15.) NFM rend. a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről (MK 2014/111. szám)

 

1459/2014. (VIII.15.) Korm. hat. a kancellári rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek biztosításáról (MK 2014/111. szám)

 

1463/2014. (VIII.15.) Korm. hat. az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a forrásterületek azonosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (MK 2014/111. szám)

 

1465/2014. (VIII.15.) Korm. hat. a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2014/111. szám)

 

1466/2014. (VIII.15.) Korm. hat. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről (MK 2014/111. szám)

 

5/2014. (VIII.16.) MEKH rend. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X.16.) MEKH rendelet módosításáról (MK 112/2014. szám)

 

42/2014. (VIII.19.) EMMI rend. a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről (MK 2014/113. szám)

 

36/2014. (VIII.19.) NFM rend. az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/113. szám)

 

209/2014. (VIII.26.) Korm. rend. a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/115. szám)

 

42/2014. (VIII.26.) BM rend. a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet módosításáról (MK 2014/115. szám)

 

25/2014. (VIII.26.) NGM rend. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/115. szám)

 

37/2014. (VIII.26.) NFM rend. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2014/115. szám)

 

210/2014. (VIII.27.) Korm. rend. a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról (MK 2014/116. szám)

211/2014. (VIII.27.) Korm. rend. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/116. szám)

 

212/2014. (VIII.27.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/116. szám)

 

213/2014. (VIII.27.) Korm. rend. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/116. szám)

 

214/2014. (VIII.27.) Korm. rend. az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/116. szám)

 

220/2014. (VIII.29.) Korm. rend. egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/118. szám)

 

43/2014. (VIII.29.) BM rend. egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/118. szám)

 

2/2014. (VIII.29.) FM rend. a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet módosításáról (MK 2014/118. szám)

 

3/2014. (VIII.29.) FM rend. a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V.28.) VM rendelet módosításáról (MK 2014/118. szám)

 

26/2014. (VIII.29.) NGM rend. a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI.3.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/118. szám)