Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. augusztus 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
23
2425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. augusztus 01-31.

Jogszabályváltozások

2017. augusztus 1-31.
 

 

7/2017. (VIII.3.) KKM rend. a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól (MK 2017/124. szám)

 

8/2017. (VIII.3.) KKM rend. a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól (MK 2017/124. szám)

 

9/2017. (VIII.3.) KKM rend. a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól (MK 2017/124. szám)

 

21/2017. (VIII.3.) NGM rend. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről (MK 2017/124. szám)

 

221/2017. (VIII.7.) Korm. rend. az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/125. szám)

 

16/2017. (VIII.7.) EMMI rend. az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól (MK 2017/125. szám)

 

10/2017. (VIII.7.) KKM rend. a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól (MK 2017/125. szám)

 

20/2017. (VIII.10.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII.12.) MNB rendelet módosításáról (MK 2017/127. szám)

 

10/2017. (VIII.10.) MEKH rend. az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2017/127. szám)

 

17/2017. (VIII.10.) EMMI rend. az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/127. szám)

 

222/2017. (VIII.11.) Korm. rend. a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről (MK 2017/128. szám)

 

223/2017. (VIII.11.) Korm. rend. a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól (MK 2017/128. szám)

 

224/2017. (VIII.11.) Korm. rend. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/128. szám)

 

225/2017. (VIII.11.) Korm. rend. az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII.4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/128. szám)

 

226/2017. (VIII.11.) Korm. rend. az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/128. szám)

 

40/2017. (VIII.11.) FM rend. a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.26.) FM rendelet módosításáról (MK 2017/128. szám)

 

10/2017. (VIII.11.) IM rend. a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III.13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/128. szám)

 

1499/2017. (VIII.11.) Korm. hat. az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről (MK 2017/128. szám)

 

1509/2017. (VIII.11.) Korm. hat. az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről (MK 2017/128. szám)

 

231/2017. (VIII.14.) Korm. rend. a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

232/2017. (VIII.14.) Korm. rend. a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

233/2017. (VIII.14.) Korm. rend. a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

41/2017. (VIII.14.) FM rend. a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX.16.) FM rendelet módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

30/2017. (VIII.14.) NFM rend. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

1512/2017. (VIII.14.) Korm. hat. az Európai Uniós támogatások szerepéről történő tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedésről (MK 2017/129. szám)

 

1516/2017. (VIII.14.) Korm. hat. az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről (MK 2017/129. szám)

 

1518/2017. (VIII.14.) Korm. hat. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról (MK 2017/129. szám)

 

1519/2017. (VIII.14.) Korm. hat. az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről (MK 2017/129. szám)

 

1520/2017. (VIII.14.) Korm. hat. a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről (MK 2017/129. szám)

 

1522/2017. (VIII.14.) Korm. hat. a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról (MK 2017/129. szám)

 

1529/2017. (VIII.14.) Korm. hat. a Modern Városok Program keretében az „Okos Város – Okos Miskolc” projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról (MK 2017/129. szám)

 

1536/2017. (VIII.14.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

1537/2017. (VIII.14.) Korm. hat. egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítani tervezett szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/129. szám)

 

22/2017. (VIII.17.) NGM rend. a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről (MK 2017/130. szám)

 

31/2017. (VIII.17.) NFM rend. a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II.27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V.26.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/130. szám)

 

1548/2017. (VIII.18.) Korm. hat. az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítésével kapcsolatos feladatokról (MK 2017/131. szám)

 

1549/2017. (VIII.18.) Korm. hat. a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről (MK 2017/131. szám)

 

1552/2017. (VIII.18.) Korm. hat. a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról (MK 2017/131. szám)

 

11/2017. (VIII.25.) MEKH rend. a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII.13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről (MK 2017/135. szám)

 

240/2017. (VIII.28.) Korm. rend. a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/136. szám)

 

1568/2017. (VIII.28.) Korm. hat. az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről (MK 2017/136. szám)

 

1578/2017. (VIII.28.) Korm. hat. a Zártkerti Program létrehozásáról (MK 2017/136. szám)

 

1586/2017. (VIII.28.) Korm. hat. a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos további döntésekről (MK 2017/136. szám)

 

1597/2017. (VIII.29.) Korm. hat. egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak fejlesztéséről (MK 2017/137. szám)

 

9/2017. (VIII.31.) HM rend. a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/138. szám)

 

24/2017. (VIII.31.) NGM rend. a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/138. szám)

 

25/2017. (VIII.31.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/138. szám)

 

35/2017. (VIII.31.) NFM rend. a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/138. szám)