Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2019. április 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2019. április 01-30.

Jogszabályváltozások

2019. április 1-30.

 

11/2019. (IV.1.) AM rend. a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről (MK 2019/55. szám)

 

12/2019. (IV.1.) AM rend. az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI.10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III.19.) VM rendelet módosításáról (MK 2019/55. szám)

 

7/2019. (IV.2.) EMMI rend. a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet módosításáról (MK 2019/56. szám)

 

1177/2019. (IV.2.) Korm. hat. az Afrika stratégiáról (MK 2019/56. szám)

 

67/2019. (IV.3.) Korm. rend. a közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokról (MK 2019/57. szám)

 

68/2019. (IV.3.) Korm. rend. az egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 412/2017. (XII.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/57. szám)

 

72/2019. (IV.4.) Korm. rend. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/58. szám)

 

6/2019. (IV.4.) ITM rend. az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról (MK 2019/58. szám)

 

7/2019. (IV.4.) ITM rend. a Műszaki Szabályozási Bizottságról (MK 2019/58. szám)

 

1181/2019. (IV.4.) Korm. hat. Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről (MK 2019/58. szám)

 

10/2019. (IV.5.) IM rend. a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2019/59. szám)

 

4/2019. (IV.5.) PM rend. a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló 34/2009. (XII.22.) PM rendelet módosításáról (MK 2019/59. szám)

 

2019. évi XXIV. tv. a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról (MK 2019/60. szám)

 

11/2019. (IV.8.) BM rend. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2019/60. szám)

 

12/2019. (IV.8.) AB hat. az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról (MK 2019/60. szám)

 

2019. évi XXVI. tv. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

2019. évi XXVII. tv. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

2019. évi XXVIII. tv. az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

76/2019. (IV.10.) Korm. rend. az egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

14/2019. (IV.10.) MNB rend. az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló 37/2017. (XII.27.) MNB rendelet módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

5/2019. (IV.10.) NVTNM rend. az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 76/2016. (XII.30.) NFM rendelet módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

6/2019. (IV.10.) MvM rend. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

14/2019. (IV.10.) AM rend. az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2019/62. szám)

 

2019. évi XXXIII. tv. az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról (MK 2019/63. szám)

 

2019. évi XXXIV. tv. az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról (MK 2019/63. szám)

 

2019. évi XXXVII. tv. az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról (MK 2019/63. szám)

 

77/2019. (IV.11.) Korm. rend. az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/63. szám)

 

2019. évi XXXIX. tv. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról (MK 2019/64. szám)

 

2019. évi XL. tv. a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról (MK 2019/64. szám)

 

78/2019. (IV.12.) Korm. rend. az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII.1.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/64. szám)

 

79/2019. (IV.12.) Korm. rend. az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/64. szám)

 

4/2019. (IV.12.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2019/64. szám)

 

13/2019 (IV.12.) BM rend. a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet módosításáról (MK 2019/64. szám)

 

12/2019. (IV.12.) IM rend. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2019/64. szám)

 

152/2019. (IV.12.) KE hat. a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről (MK 2019/64. szám)

 

1198/2019. (IV.12.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről (MK 2019/64. szám)

 

80/2019. (IV.15.) Korm. rend. az energetikai tárgyú és egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/65. szám)

 

15/2019. (IV.17.) MNB rend. adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról (MK 2019/66. szám)

 

81/2019. (IV.18.) Korm. rend. a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/67. szám)

 

82/2019. (IV.18.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról (MK 2019/67. szám)

 

83/2019. (IV.18.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról (MK 2019/67. szám)

 

85/2019. (IV.23.) Korm. rend. a kiemelt településkép-védelmi környezettel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2019/68. szám)

 

86/2019. (IV.23.) Korm. rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (MK 2019/69. szám)

 

16/2019. (IV.29.) AM rend. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről (MK 2019/71. szám)

 

98/2019. (IV.30.) Korm. rend. a rendkívüli öntözési célú vízhasználatról (MK 2019/72. szám)

 

99/2019. (IV.30.) Korm. rend. a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X.17.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2019/72. szám)

 

9/2019. (IV.30.) ITM rend. a biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról (MK 2019/72. szám)

 

1247/2019. (IV.30.) Korm. hat. a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról (MK 2019/72. szám)

 

1248/2019. (IV.30.) Korm. hat. a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1447/2018. (IX.18.) Korm. határozat módosításáról (MK 2019/72. szám)

 

1249/2019. (IV.30.) Korm. hat. a Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további források biztosításáról (MK 2019/72. szám)