Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2018. február 01-28.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2018. február 01-28.

Jogszabályváltozások

2018. február 1-28.

 

5/2018. (II.1.) EMMI rend. egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról (MK 2018/10. szám)

 

1/2018. (II.1.) FM rend. a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról (MK 2018/11. szám)

 

2/2018. (II.1.) FM rend. a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól (MK 2018/11. szám)

 

1011/2018. (II.1.) Korm. hat. a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (MK 2018/11. szám)

 

4/2018. (II.2.) Korm. rend. a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/12. szám)

 

1/2018. (II.5.) MvM rend. egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról (MK 2018/13. szám)

 

2/2018. (II.5.) NFM rend. egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2018/13. szám)

 

11/2018. (II.6.) Korm. rend. a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/14. szám)

 

12/2018. (II.6.) Korm. rend. a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/14. szám)

 

13/2018. (II.6.) Korm. rend. a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2018/14. szám)

 

1/2018. (II.6.) NGM rend. a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról (MK 2018/14. szám)

 

1020/2018. (II.6.) Korm. hat. a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről (MK 2018/14. szám)

 

1031/2018. (II.8.) Korm. hat. a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról (MK 2018/15. szám)

 

14/2018. (II.8.) ME hat. a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (MK 2018/16. szám)

 

1035/2018. (II.12.) Korm. hat. a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról (MK 2018/17. szám)

 

15/2018. (II.13.) Korm. rend. a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/18. szám)

 

16/2018. (II.13.) Korm. rend. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/18. szám)

 

 8/2018. (II.13.) EMMI rend. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról (MK 2018/18. szám)

 

18/2018. (II.14.) Korm. rend. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/19. szám)

 

23/2018. (II.20.) Korm. rend. munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2018/22. szám)

 

1048/2018. (II.20.) Korm. hat. a hazai buszgyártás erősítése érdekében szükséges egyes feladatokról és a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról szóló 1357/2016. (VII.13.) Korm. határozat módosításáról (MK 2018/22. szám)

 

1049/2018. (II.20.) Korm. hat. egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról (MK 2018/22. szám)

 

1050/2018. (II.20.) Korm. hat. az Európai Egyetemi Játékok Debrecenben és Miskolcon történő megrendezéséről (MK 2018/22. szám)

 

3/2018. (II.21.) BM rend. a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről (MK 2018/23. szám)

 

3/2018. (II.22.) MNB rend. az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII.22.) MNB rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2018/24. szám)

 

5/2018. (II.23.) BM rend. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX.24.) BM rendelet módosításáról (MK 2018/25. szám)

 

 4/2018. (II.23.) FM rend. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet módosításáról (MK 2018/25. szám)

 

1062/2018. (II.26.) Korm. hat. egyes turisztikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról (MK 2018/26. szám)

 

26/2018. (II.28.) Korm. rend. a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/27. szám)

 

27/2018. (II.28.) Korm. rend. az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2018/27. szám)

 

28/2018. (II.28.) Korm. rend. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet és a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2018/27. szám)

 

6/2018. (II.28.) IM rend. a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól (MK 2018/27. szám)

 

3/2018. (II.28.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2018/27. szám)

 

6/2018. (II.28.) NFM rend. a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2017. (VI.29.) NFM rendelet módosításáról (MK 2018/27. szám)

 

30/2018. (II.28.) Korm. rend. az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól (MK 2018/28. szám)

 

4/2018. (II.28.) NGM rend. az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról (MK 2018/28. szám)

 

5/2018. (II.28.) NGM rend. a meghatározott cselekmények végrehajtása során közreműködő szervezetek és a romlandó dolgok értékesítése kapcsán közreműködő kereskedők igénybevételének részletes szabályairól (MK 2018/28. szám)