Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. október 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. október 01-31.

Jogszabályváltozások

2016. október 01-31.

 

 

30/2016. (X.3.) EMMI rend. az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról (MK 2016/150. szám)

 

2016. évi XCVI. tv. a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről (MK 2016/151. szám)

 

2016. évi XCVII. tv. egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról (MK 2016/151. szám)

 

41/2016. (X.6.) NFM rend. az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet módosításáról (MK 2016/152. szám)

 

40/2016. (X.11.) MNB rend. az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről (MK 2016/153. szám)

 

21/2016. (X.11.) IM rend. a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X.26.) IM rendelet módosításáról (MK 2016/153. szám)

 

2/2016. PJE jogegységi hat. a végrendelet tanújának aláírásáról és a személyének megállapításáról (MK 2016/153. szám)

 

40/2016. (X.12.) BM rend. az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról (MK 2016/154. szám)

 

66/2016. (X.12.) FM rend. az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról (MK 2016/154. szám)

 

6/2016. (X.12.) KKM rend. a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól (MK 2016/154. szám)

 

38/2016. (X.12.) NGM rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes NGM rendeletek módosításáról (MK 2016/154. szám)

 

303/2016. (X.13.) Korm. rend. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/155. szám)

 

304/2016. (X.13.) Korm. rend. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/155. szám)

 

305/2016. (X.13.) Korm. rend. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/155. szám)

 

306/2016. (X.13.) Korm. rend. a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/155. szám)

 

307/2016. (X.13.) Korm. rend. egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/155. szám)

 

7/2016. (X.13.) MEKH rend. a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól (MK 2016/155. szám)

 

8/2016. (X.13.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól (MK 2016/155. szám)

 

 

41/2016. (X.13.) BM rend. a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról (MK 2016/155. szám)

 

67/2016. (X.13.) FM rend. a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról (MK 2016/155. szám)

 

68/2016. (X.13.) FM rend. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról (MK 2016/155. szám)

 

1536/2016. (X.13.) Korm. hat. a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról (MK 2016/155. szám)

 

1540/2016. (X.13.) Korm. hat. az építésügy területén mutatkozó, műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről (MK 2016/155. szám)

 

1563/2016. (X.13.) Korm. hat. az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („M30 autópálya Miskolc– Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításának előkészítése” című) projekt támogatásáról (MK 2016/155. szám)

 

311/2016. (X.14.) Korm. rend. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/156. szám)

 

7/2016. (X.14.) NMHH rend. a felügyeleti díjról (MK 2016/156. szám)

 

1570/2016. (X.17.) Korm. hat. az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (MK 2016/157. szám)

1571/2016. (X.17.) Korm. hat. az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) szövegének végleges megállapításáról, megkötéséről és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatokkal kapcsolatban követendő álláspontról (MK 2016/157. szám)

 

2016. évi C. tv. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról (MK 2016/158. szám)

 

2016. évi CI. tv. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról (MK 2016/158. szám)

 

312/2016. (X.19.) Korm. rend. a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/158. szám)

 

2016. évi CIV. tv. a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról (MK 2016/159. szám)

 

2016. évi CV. tv. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről (MK 2016/162. szám)

 

1584/2016. (X.25.) Korm. hat. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a zöld város kialakítása, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról (MK 2016/164. szám)

 

322/2016. (X.27.) Korm. rend. a Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról (MK 2016/165. szám)

 

323/2016. (X.27.) Korm. rend. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II.21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/165. szám)

 

325/2016. (X.27.) Korm. rend. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/165. szám)

 

71/2016. (X.28.) FM rend. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/166. szám)