Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. május 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Június >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. május 01-31.

Jogszabályváltozások

2017. május 01-31.

 

 

6/2017. (V.2.) EMMI rend. az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII.30.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/64. szám)

 

5/2017. (V.5.) BM rend. az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/65. szám)

 

7/2017. (V.5.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/65. szám)

 

6/2017. (V.5.) NGM rend. egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/65. szám)

 

10/2017. (V.5.) AB hat. a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.50.469/2012/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) bekezdés b) pontjával és a 80. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról (MK 2017/65. szám)

 

10/2017. (V.5.) OGY hat. a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról (MK 2017/65. szám)

 

4/2017. (V.8.) NMHH rend. az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet módosításáról (MK 2017/66. szám)

 

1258/2017. (V.10.) Korm. hat. a Földművelésügyi Minisztérium egyes szakképzést ellátó háttérintézményeivel összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Dunántúli Felnőttképzési Hálózat” című, az „Agrár Ágazati Tudásfejlesztés a Keleti Régióban” és az „AGRÁR-TREND” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról (MK 2017/68. szám)

 

2017. évi XXXIV. tv. a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 2017/69. szám)

 

2017. évi XXXV. tv. a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről (MK 2017/69. szám)

 

2017. évi XL. tv. az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról (MK 2017/69. szám)

 

2017. évi XLI. tv. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról (MK 2017/69. szám)

2017. évi XLII. tv. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról (MK 2017/69. szám)

 

24/2017. (V.17.) FM rend. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/70. szám)

 

8/2017. (V.17.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/70. szám)

 

115/2017. (V.19.) Korm. rend. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/73. szám)

 

116/2017. (V.19.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/73. szám)

 

9/2017. (V.19.) NGM rend. a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2018. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) március 10., szombat munkanap március 16., péntek pihenőnap

b) április 21., szombat munkanap április 30., hétfő pihenőnap

c) október 13., szombat munkanap október 22., hétfő pihenőnap

d) november 10., szombat munkanap november 2., péntek pihenőnap

e) december 1., szombat munkanap december 24., hétfő pihenőnap

f) december 15., szombat munkanap december 31., hétfő pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén hatályát veszti.

(MK 2017/73. szám)

 

2017. évi XLIII. tv. a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról (MK 2017/74. szám)

 

2017. évi XLIV. tv. egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

2017. évi XLVI. tv. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

2017. évi XLVII. tv. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

2017. évi XLVIII. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról (MK 2017/74. szám)

2017. évi XLIX. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

2017. évi L. tv. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

8/2017. (V.25.) EMMI rend. a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI.15.) NM rendelet módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

25/2017. (V.25.) FM rend. a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII.23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet módosításáról (MK 2017/74. szám)

 

2017. évi LIII. t v. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (MK 2017/75. szám)

 

2017. évi LV. tv. a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról (MK 2017/75. szám)

 

2017. évi LVI. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2017/75. szám)

 

117/2017. (V.29.) Korm. rend. a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről (MK 2017/76. szám)

 

119/2017. (V.29.) Korm. rend. a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/76. szám)

 

1266/2017. (V.29.) Korm. hat. a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák végrehajtásához szükséges intézkedésekről (MK 2017/76. szám)

 

27/2017. (V.30.) FM rend. a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX.15.) FM rendelet módosításáról (MK 2017/77. szám)

 

28/2017. (V.30.) FM rend. az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről (MK 2017/77. szám)

 

2017. évi LVII. tv. egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról (MK 2017/79. szám)