Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2014. november 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2014. november 01-30.

2015. január 14.

Jogszabályváltozások

 

2014. november 01-30.

 

 268/2014. (XI.3.) Korm. rend. egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/149. szám)

 

1614/2014. (XI.4.) Korm. hat. a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról (MK 2014/150. szám)

 

127/2014. (XI.4.) ME hat. állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

a Budapesti Corvinus Egyetemen dr. Pavlik Líviát,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Barta-Eke Gyulát,

a Debreceni Egyetemen dr. Bács Zoltánt,

a Kaposvári Egyetemen dr. Borbás Zoltánt,

a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Rakonczai Évát,

a Miskolci Egyetemen dr. Deák Csabát,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen dr. Nagy Zsombort,

a Nyugat-magyarországi Egyetemen dr. Dinnyés Álmost,

az Óbudai Egyetemen Monszpart Zsolt Györgyöt,

a Semmelweis Egyetemen dr. Szász Károlyt,

a Szent István Egyetemen Figler Kálmánt,

a Széchenyi István Egyetemen dr. Filep Bálintot,

a Testnevelési Egyetemen dr. Genzwein Ferencet,

a Budapesti Gazdasági Főiskolán dr. Dietz Ferencet,

a Dunaújvárosi Főiskolán Mészáros Virágot,

az Eszterházy Károly Főiskolán Csathó Csaba Józsefet,

a Károly Róbert Főiskolán Szentgyörgyvölgyi László Zoltánt,

a Magyar Táncművészeti Főiskolán Antal Józsefet,

a Nyíregyházi Főiskolán dr. Kvancz Józsefet,

a Pető András Főiskolán Mihályi Máté Győzőt és

a Szolnoki Főiskolán Varga Csabát

– a  2014. november 15-étől 2017. november 15-éig terjedő időtartamra – a  kancellári teendők ellátásával megbízom.

(MK 2014/150. szám)

 

272/2014. (XI.5.) Korm. rend. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről (MK 2014/151. szám)

 

2014. évi LIV. tv. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról (MK 2014/152. szám)

 

10/2014. (XI. 6.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2014/152. szám)

 

1629/2014. (XI. 6.) Korm. hat. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról (MK 2014/152. szám)

1631/2014. (XI.6.) Korm. hat. a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról (MK 2014/152. szám)

 

42/2014. (XI.7.) MNB rend. a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól (MK 2014/153. szám)

 

33/2014. (XI.7.) AB hat. a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V.12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról (MK 2014/153. szám)

 

1632/2014. (XI.7.) Korm. hat. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról (MK 2014/153. szám)

 

2014. évi LVI. tv. Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (MK 2014/154. szám)

 

2014. évi LVII. tv. Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről (MK 2014/154. szám)

 

2014. évi LVIII. tv. a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről (MK 2014/154. szám)

 

2014. évi LIX. tv. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 2014/154. szám)

 

2014. évi LX. tv. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (MK 2014/154. szám)

 

2014. évi LXI. tv. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról (MK 2014/154. szám)

 

277/2014. (XI.14.) Korm. rend. a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól (MK 2014/155. szám)

 

279/2014. (XI.14.) Korm. rend. a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/155. szám)

 

280/2014. (XI.14.) Korm. rend. egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2014/155. szám)

 

34/2014. (XI.14.) AB hat. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról (MK 2014/155. szám)

 

1641/2014. (XI.14.) Korm. hat. az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X.16.) Korm. határozat módosításáról (MK 2014/155. szám)

 

1650/2014. (XI.14.) Korm. hat. a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú („A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról (MK 2014/155. szám)

 

283/2014. (XI.17.) Korm. rend. a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/156. szám)

 

7/2014. (XI.19.) MvM rend. a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X.24.) KIM rendelet módosításáról (MK 2014/157. szám)

 

8/2014. (XI.19.) MvM rend. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/157. szám)

 

35/2014. (XI.19.) NGM rend. egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról (MK 2014/157. szám)

 

2014. évi LXVI. tv. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról (MK 2014/159. szám)

 

2014. évi LXVII. tv. a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről (MK 2014/159. szám)

 

2014. évi LXXI. tv. egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról (MK 2014/160. szám)

 

2014. évi LXXIII. tv. egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról (MK 2014/160. szám)

 

2014. évi LXXIV. tv. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (MK 2014/161. szám)

 

292/2014. (XI.26.) Korm. rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/161. szám)

 

48/2014. (XI.27.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2014/162. szám)

 

49/2014. (XI.27.) MNB rend. a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2014/162. szám)

 

36/2014. (XI.27.) NGM rend. a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI.29.) NGM rendelet módosításáról (MK 2014/162. szám)

 

296/2014. (XI.28.) Korm. rend. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2014/163. szám)

 

50/2014. (XI.28.) MNB rend. a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről (MK 2014/163. szám)

 

52/2014. (XI.28.) BM rend. a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2014/163. szám)

 

29/2014. (XI.28.) FM rend. a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről (MK 2014/163. szám)