Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. november 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. november 01-30.

Jogszabályváltozások

2016. november 01-30.

 

 

332/2016. (XI.8.) Korm. rend. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X.16.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/172. szám)

 

335/2016. (XI.11.) Korm. rend. egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról (MK 2016/174. szám)

 

10/2016. (XI.14.) MEKH rend. a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól (MK 2016/175. szám)

 

11/2016. (XI.14.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól (MK 2016/175. szám)

 

22/2016. (XI.15.) IM rend. a cégnyilvántartással és a számviteli törvény szerinti beszámolók közzétételével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/176. szám)

 

39/2016. (XI.15.) NGM rend. a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról (MK 2016/176. szám)

 

340/2016. (XI.17.) Korm. rend. a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításárólszóló 280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/177. szám)

 

342/2016. (XI.17.) Korm. rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/177. szám)

343/2016. (XI.17.) Korm. rend. a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrőlés a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II.28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/177. szám)

 

344/2016. (XI.17.) Korm. rend. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/177. szám)

 

349/2016. (XI.17.) Korm. rend. a Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2016/177. szám)

 

73/2016. (XI.17.) FM rend. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet módosításáról (MK 2016/177. szám)

 

40/2016. (XI.17.) NGM rend. a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról (MK 2016/177. szám)

 

41/2016. (XI.17.) NGM rend. a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről (MK 2016/177. szám)

 

2016. évi CXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról (MK 2016/178. szám)

 

2016. évi CXX. tv. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról (MK 2016/178. szám)

 

2016. évi CXXI. tv. az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról (MK 2016/178. szám)

 

350/2016. (XI.18.) Korm. rend. a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról (MK 2016/178. szám)

 

353/2016. (XI.18.) Korm. rend. egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról (MK 2016/178. szám)

 

354/2016. (XI.18.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/178. szám)

 

1660/2016. (XI.18.) Korm. hat. a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv módosított 59. cikkének végrehajtása keretében teljesítendő, a szabályozott szakmákra vonatkozó nemzeti szabályozások felülvizsgálata eredményeképpen összeállított Nemzeti Cselekvési Tervről (MK 2016/178. szám)

 

358/2016. (XI.23.) Korm. rend. a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III.12.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/180. szám)

 

45/2016. (XI.23.) MNB rend. a kötelező tartalékráta mértékéről (MK 2016/180. szám)

 

43/2016. (XI.23.) NGM rend. a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról (MK 2016/180. szám)

 

2016. évi CXXV. tv. az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2016/182. szám)

 

46/2016. (XI.25.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI.6.) MNB rendelet módosításáról (MK 2016/182. szám)

 

48/2016. (XI.28.) BM rend. a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról (MK 2016/183. szám)

 

44/2016. (XI.28.) NGM rend. a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról (MK 2016/183. szám)

 

363/2016. (XI.29.) Korm. rend. az úthasználati díjelszámolásról (MK 2016/184. szám)

 

370/2016. (XI.29.) Korm. rend. a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról (MK 2016/184. szám)

 

372/2016. (XI.29.) Korm. rend. a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/184. szám)

 

373/2016. (XI.29.) Korm. rend. a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/184. szám)

 

374/2016. (XI.29.) Korm. rend az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/184. szám)

 

33/2016. (XI.29.) EMMI rend. a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről (MK 2016/184. szám)

 

45/2016. (XI.29.) NGM rend. a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (MK 2016/184. szám)

 

1673/2016. (XI.29.) Korm. hat. az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról (MK 2016/184. szám)

 

377/2016. (XI.30.) Korm. rend. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/185. szám)

 

34/2016. (XI.30.) EMMI rend. az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről (MK 2016/185. szám)

 

35/2016. (XI.30.) EMMI rend. a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet módosításáról (MK 2016/185. szám)