Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. április 01-30.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. április 01-30.

Jogszabályváltozások

2016. április 1-30.

 

2016. évi XII. tv. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX, törvény módosításáról (MK 2016/45. szám)

 

76/2016. (IV.5.) Korm. rend. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/46. szám)

 

10/2016. (IV.5.) NGM rend. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinekminimális szintjéről (MK 2016/46. szám)

 

77/2016. (IV.6.) Korm. rend. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII.26.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/47. szám)

 

8/2016. (IV.6.) MNB rend. a jövedelemarányos törlesztő részlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet módosításáról (MK 2016/47. szám)

 

11/2016. (IV.8.) BM rend. a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII.14.) BM rendelet módosításáról (MK 2016/48. szám)

 

2016. évi XIII. tv. az uniós vámjog végrehajtásáról (MK 2016/49. szám)

 

2016. évi XV. tv. a nemzeti otthonteremtési közösségekről (MK 2016/49. szám)

 

2016. évi XVI. tv. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról (MK 2016/49. szám)

 

2016. évi XVII. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról (MK 2016/49. szám)

 

2016. évi XVIII. tv. a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (MK 2016/49. szám)

 

2016. évi XX. tv. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról (MK 2016/49. szám)

 

2016. évi XXI. tv. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról (MK 2016/49. szám)

 

26/2016. (IV.11.) FM rend. a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

1. A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés szabályai

1. § (1) A  faanyag kereskedelmi lánc szereplője az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, az erdészeti hatóság honlapján elérhető elektronikus felületen teljesíti. (2) Ha a  faanyag kereskedelmi lánc szereplője a  tevékenységét több telephelyen végzi, akkor a  bejelentését úgy kell megtennie, hogy abból a  faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenysége az  egyes telephelyek tekintetében egyértelműen beazonosítható legyen. (3) Az  erdészeti hatóság a  nyilvántartásba vétellel egyidejűleg megállapított technikai azonosító számot (a továbbiakban: technikai azonosító szám) a bejelentéstől számított nyolc napon belül, elektronikus úton megküldi a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének.

(MK 2016/49. szám)

 

78/2016. (IV.11.) Korm. rend. a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről

1. § A 2016. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj (a  továbbiakban: minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj) általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 1929 forint/óra.

2. § A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket az  1.  melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

1. melléklet a 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei

A

B

Egyes elemek megnevezése

Pénzösszeg Ft-ban meghatározva

1. ALAPBÉR

742

      1.1. Szabadság

86

      1.2. Betegszabadság

42

2. BÉRPÓTLÉKOK

 

     2.1. Éjszakai bérpótlék

38

     2.2. Munkaszüneti nap

21

                                                            1.+2. ÖSSZESEN

929

3. MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK

265

4. REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

23

5. TOVÁBBI SZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK

 

     5.1. Munkavédelem

5

     5.2. Munkaegészségügyi szolgáltatás

35

     5.3. Munkabér számfejtés

10

     5.4. Oktatás, képzés, továbbképzés

4

                                                              5. ÖSSZESEN

54

6. SPECIÁLIS KÖLTSÉGEK

 

     6.1. Minőségirányítási rendszer

3

                                                              6. ÖSSZESEN

3

7. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

 

     7.1. Könyvelés

5

     7.2. Jogi képviselet, könyvvizsgálat

3

     7.3. Üzemeltetés

 

              7.3.1. posta

2

             7.3.2. közüzemi díjak

6

             7.3.3. telefon, internet

5

             7.3.4. informatika

3

            7.3.5. gépjárművek és biztosításaik

6

            7.3.6. karbantartás és javítás

3

            7.3.7. marketing

6

           7.3.8. banki költségek

6

     7.4. Beszerzések

 

           7.4.1. papír, irodaszer

10

           7.4.2. anyag, eszköz

2

     7.5. Értékcsökkenési leírás

26

     7.6. Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás

430

     7.7.  Munkahelyi szociális szolgáltatás

46

                                                              7. ÖSSZESEN

559

1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.

 

MINDÖSSZESEN

1833

8. ELVÁRT EREDMÉNY (2%)

35

9. MUNKÁLTATÓI ADÓK, JÁRULÉKOK

 

     9.1. Iparűzési adó (árbevétel 2%)

55

     9.2. Társasági adó (10%)

4

     9.3. Innovációs járulék (0,3%)

2

                                                            9. ÖSSZESEN

61

                                                      MINDÖSSZESEN

1929

 (MK 2016/50. szám)

 

1189/2016. (IV.12.) Korm. hat. a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról (MK 2016/51. szám)

 

85/2016. (IV.13.) Korm. rend. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/52. szám)

 

10/2016. (IV.13.) MvM rend. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról (MK 2016/52. szám)

 

2016. évi XXIII. tv. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról (MK 2016/53. szám)

 

1/2016. (IV.15.) MEKH rend. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2016/53. szám)

 

1204/2016. (IV.18.) Korm. hat. az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának bővítéséről (MK 2016/54. szám)

 

2016. évi XXV. tv. a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról (MK 2016/55. szám)

 

2016. évi XXVII. tv. a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (MK 2016/55. szám)

 

86/2016. (IV.25.) Korm. rend. a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról (MK 2016/57. szám)

 

87/2016. (IV.25.) Korm. rend. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/57. szám)

 

14/2016. (IV.25.) MNB rend. 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról (MK 2016/57. szám)

 

9/2016. (IV.25.) NFM rend. az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII.22.) NFM rendelet módosításáról és a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 38/2014. (IX.4.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről (MK 2016/57. szám)

 

1209/2016. (IV.25.) Korm. hat. a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (MK 2016/57. szám)

 

1210/2016. (IV.25.) Korm. hat. a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről (MK 2016/57. szám)

 

15/2016. (IV.26.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,05%.

2. § (1) Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba

(MK 2016/58. szám)

 

1212/2016. (IV.28.) Korm. hat. a 2014–2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről (MK 2016/59. szám)

 

88/2016. (IV.29.) Korm. rend. az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról (MK 2016/60. szám)

 

12/2016. (IV.29.) MvM rend. az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról (MK 2016/60. szám)

 

11/2016. (IV.29.) NGM rend. az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól (MK 2016/60. szám)

 

12/2016. (IV.29.) NGM rend. a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól (MK 2016/60. szám)

 

13/2016. (IV.29.) NGM rend. a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól (MK 2016/60. szám)

 

1214/2016. (IV.29.) Korm. hat. a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről (MK 2016/60. szám)