Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2016. május 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
1234567
8910111213
14
15161718192021
22232425262728
2930     

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2016. május 01-31.

Jogszabályváltozások

2016. május 1-31.

 

 

94/2016. (V.2.) Korm. rend. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/61. szám)

 

95/2016. (V.2.) Korm. rend. az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2016/61. szám)

 

31/2016. (V.2.) FM rend. a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III.31.) KVM rendelet módosításáról (MK 2016/61. szám)

 

32/2016. (V.2.) FM rend. az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV.23.) KVM rendelet módosításáról (MK 2016/61. szám)

 

12/2016. (V.4.) BM rend. az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól (MK 2016/63. szám)

 

34/2016. (V.4.) FM rend. az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről (MK 2016/63. szám)

 

2016. évi XXIX. tv. az igazságügyi szakértőkről (MK 2016/64. szám)

 

2016. évi XXXI. tv. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról (MK 2016/64. szám)

 

2016. évi XXXII. tv. a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról (MK 2016/64. szám)

 

2016. évi XXXV. tv. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról (MK 2016/64. szám)

 

2016. évi XXXVI tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról (MK 2016/64. szám)

 

16/2016. (V.11.) MNB rend. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI.3.) MNB rendelet módosításáról (MK 2016/67. szám)

 

17/2016. (V.11.) MNB rend. a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII.9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről (MK 2016/67. szám)

 

15/2016. (V.11.) BM rend. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2016/67. szám)

 

2/2016. (V.12.) MEKH rend. a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet módosításáról (MK 2016/68. szám)

 

16/2016. (V.12.) BM rend. a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról (MK 2016/68. szám)

98/2016. (V.13.) Korm. rend. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/69. szám)

 

99/2016. (V.13.) Korm. rend. a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról (MK 2016/69. szám)

 

100/2016. (V.13.) Korm. rend. az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/69. szám)

 

101/2016. (V.13.) Korm. rend. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/69. szám)

 

102/2016. (V.13.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/69. szám)

 

36/2016. (V.13.) FM rend. a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI.25.) FM rendelet módosításáról (MK 2016/69. szám)

 

108/2016. (V.18.) Korm. rend. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról (MK 2016/70. szám)

 

1244/2016. (V.18.) Korm. hat. az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról (MK 2016/70. szám)

 

2016. évi XL. tv. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

2016. évi XLI. tv. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

2016. évi XLII. tv. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

2016. évi XLIII. tv. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

2016. évi XLIV. tv. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

2016. évi XLV. tv. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

2016. évi XLVI. tv. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

2016. évi XLVII. tv. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

109/2016. (V.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2016/71. szám)

 

18/2016. (V.24.) MNB rend. a jegybanki alapkamat mértékéről (MK 2016/72. szám)

 

15/2016. (V.24.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV.10.) NGM rendelet módosításáról (MK 2016/72. szám)

 

12/2016. (V.24.) NFM rend. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről (MK 2016/72. szám)

 

14/2016. (V.25.) MvM rend. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről (MK 2016/73. szám)

 

16/2016. (V.27.) NGM rend. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól (MK 2016/74. szám)