Üdvözöljük a

Jogszabályváltozások 2017. október 01-31.

honlapján!

-

Országos rendezvénynaptár

<< 2024 Május >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
2021
22
23242526
2728293031  

JOGSZABÁLYOK

MKIK Hírlevél

Jogszabályváltozások 2017. október 01-31.

Jogszabályváltozások

2017. október 1-31.

 

22/2017. (X.3.) EMMI rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendelet módosításáról (MK 2017/160. szám)

 

23/2017. (X.3.) EMMI rend. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/160. szám)

 

24/2017. (X.3.) EMMI rend. egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (MK 2017/160. szám)

 

28/2017. (X.3.) NGM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról (MK 2017/160. szám)

 

291/2017. (X.3.) Korm. rend. a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/161. szám)

 

1715/2017. (X.3.) Korm. hat. a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról (MK 2017/161. szám)

 

1716/2017. (X.3.) Korm. hat. a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról (MK 2017/161. szám)

 

292/2017. (X.5.) Korm. rend. a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII.14.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/162. szám)

 

1720/2017. (X.5.) Korm. hat. az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról (MK 2017/162. szám)

 

29/2017. (X.6.) NGM rend. a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII.21.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/163. szám)

 

39/2017. (X.9.) NFM rend. a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól (MK 2017/164. szám)

 

40/2017. (X.9.) NFM rend. a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I.20.) NFM rendelet módosításáról (MK 2017/164. szám)

 

1722/2017. (X.9.) Korm. hat. az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról (MK 2017/164. szám)

 

293/2017. (X.10.) Korm. rend. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X.2.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/165. szám)

 

294/2017. (X.10.) Korm. rend. a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/165. szám)

 

50/2017. (X.10.) FM rend. a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről (MK 2017/165. szám)

 

30/2017. (X.10.) NGM rend. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet módosításáról (MK 2017/165. szám)

 

23/2017. (X.10.) AB hat. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés „megállapítása, vagy annak” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2017/165. szám)

 

24/2017. (X.10.) AB hat. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2017/165. szám)

 

1725/2017. (X.10.) Korm. hat. Magyarország turisztikai országmárka építéséről (MK 2017/165. szám)

 

1735/2017. (X.10.) Korm. hat. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú („Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/165. szám)

 

1737/2017. (X.10.) Korm. hat. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú („Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat módosításáról (MK 2017/165. szám)

 

2017. évi CXII. tv. a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről (MK 2017/166. szám)

 

2017. évi CXVIII. tv. a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról (MK 2017/166. szám)

 

2017. évi CXIX. tv. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (MK 2017/166. szám)

 

2017. évi CXX. tv. a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról (MK 2017/166. szám)

 

2017. évi CXXI. tv. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról (MK 2017/166. szám)

 

2017. évi CXXII. tv. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (MK 2017/166. szám)

 

2017. évi CXXIII. tv. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról (MK 2017/166. szám)

 

51/2017. (X.13.) FM rend. az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról (MK 2017/167. szám)

 

52/2017. (X.13.) FM rend. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet módosításáról (MK 2017/167. szám)

 

299/2017. (X.17.) Korm. rend. a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról (MK 2017/168. szám)

 

300/2017. (X.17.) Korm. rend. a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról (MK 2017/168. szám)

 

31/2017. (X.17.) NGM rend. a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII.6.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/168. szám)

 

41/2017. (X.17.) NFM rend. az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet módosításáról (MK 2017/168. szám)

 

26/2017. (X.17.) AB hat. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (MK 2017/168. szám)

 

301/2017. (X.18.) Korm. rend. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/169. szám)

 

25/2017. (X.18.) EMMI rend. a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (MK 2017/169. szám)

 

27/2017. (X.18.) EMMI rend. a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról (MK 2017/169. szám)

 

32/2017. (X.18.) NGM rend. a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről (MK 2017/169. szám)

 

13/2017. (X.20.) IM rend. a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III.6.) IRM rendelet módosításáról (MK 2017/170. szám)

 

2017. évi CXXV. tv. a közigazgatási szabályszegések szankcióiról (MK 2017/171. szám)

 

2017. évi CXXVI. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról (MK 2017/171. szám)

 

2017. évi CXXVII. tv. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról (MK 2017/171. szám)

 

28/2017. (X.25.) AB hat. a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 földrészletek értékesítése és hasznosítása természetvédelmi szempontjai érvényesítésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 9. pontja megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról (MK 2017/171. szám)

 

2017. évi CXXVIII. tv. a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról (MK 2017/172. szám)

 

2017. évi CXXIX. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról (MK 2017/172. szám)

 

33/2017. (X.26.) NGM rend. a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól (MK 2017/172. szám)

 

34/2017. (X.26.) NGM rend. a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól (MK 2017/172. szám)

 

35/2017. (X.26.) NGM rend. a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MüM rendelet módosításáról (MK 2017/172. szám)

 

2017. évi CXXX. tv. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (MK 2017/174. szám)

 

2017. évi CXXXI. tv. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról (MK 2017/174. szám)

 

304/2017. (X.27.) Korm. rend. az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról (MK 2017/174. szám)

 

307/2017. (X.27.) Korm. rend. a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/174. szám)

 

308/2017. (X.27.) Korm. rend. az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet módosításáról (MK 2017/174. szám)

 

309/2017. (X.27.) Korm. rend. az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (MK 2017/174. szám)

 

310/2017. (X.31.) Korm. rend. a Magyar Államkincstárról (MK 2017/175. szám)

 

311/2017. (X.31.) Korm. rend. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról (MK 2017/175. szám)

 

312/2017. (X.31.) Korm. rend. a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről (MK 2017/175. szám)

 

313/2017. (X.31.) Korm. rend. a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról (MK 2017/175. szám)

 

29/2017. (X.31.) AB hat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint 102/J. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról (MK 2017/175. szám)

 

1757/2017. (X.31.) Korm. hat. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról (MK 2017/175. szám)

 

36/2017. (X.31.) NGM rend. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII.31.) NGM rendelet módosításáról (MK 2017/176. szám)