Vagyonvédelmi rezsióradíj - 2019.

A Kormány 112/2019. (V.15.) Korm. rendelete a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről:

 

A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §      A 2019. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2336 forint/óra.

2. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

3. §      E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §      Hatályát veszti a  minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII.2.) Korm. rendelet.

(MK 2019/83. szám)